Uutiset

Kuljetuskalusto

Henkilöstö on avain laatuun

Jyki Oy:n tehtaalla Länkipohjassa on vuosikymmenten saatossa valmistettu tuhansia perävaunuja niin kotimaan kuin vientimarkkinoidenkin tarpeeseen. Puutavaraperävaunujen lisäksi perinteikäs valmistaja on keskittänyt resurssinsa alustanomaisten tuotteiden, kuten vaihtolavaperävaunujen ja kasettiperävaunujen alustojen kehittämiseen ja valmistukseen. Valitun strategian mukaan kaikkien ei kannata tehdä kaikkea, vaan jokaisen on löydettävä omat vahvat toimialueet. Länkipohjassa valmistettavien Jyki-perävaunujen ohella konserniin kuuluu myös Forssassa sijaitsevassa Fokor Oy, joka on keskittynyt vetoautojen umpikorirakenteisiin.

Konserniin kuuluneet Site ja Interconsult liitettiin viime keväänä tehtyjen yritysjärjestelyjen myötä osaksi säiliökaluston valmistukseen keskittyvää Nordic Tank-konsernia.

”Rakentavassa hengessä tehdyn yritysjärjestelyn myötä syntyneellä toimijalla on mielestäni hyvät mahdollisuudet kilpailla tasavertaisesti eurooppalaisten toimijoiden kanssa”, summaa Jyki Group Oy:n toimitusjohtaja Aki Sirén.

Muutoinkin viime vuodet ovat olleet perävaunu- ja päällirakenneteollisuudelle varsin monitahoisia, sillä ennennäkemätöntä kysyntää seurasi yhtä harvoin nähty kaupankäynnin pysähtyminen. Kysynnän ollessa kiivaimmillaan nähtiin sekä Länkipohjassa että Forssassa tarvetta lisäkapasiteetille, joka saatiin käyttöön talousuutisten täyttyessä lamapuheista ja asiakkaiden peruessa tilauksiaan loppuvuodesta 2008.

”Hiljaisempaa markkina-aikaa on hyödynnetty tuotannon ja tuotteiden kehityksellä. Niin tilamme, tuotteemme kuin henkilöstömmekin on nyt valmiina kohtamaan uuden nousukauden”, summaa Sirén, jonka mukaan kysyntä yhdessä kaupankäynnin kanssa on kuluvan vuoden aikana vilkastunut niin kotimaassa kuin useimmilla vientimarkkinoillakin.

”Tilausmäärien kasvun ansiosta kaikki lomautetut työntekijät palasivat takaisin työhön jo loppusyksystä”, kertoo Jyki Oy:n toimitusjohtaja Mikko Virolainen, jonka mukaan tilauskirjojen täyttöaste yhdessä toimitusaikojen pituuden kanssa on nyt erinomainen. Tällä hetkellä tuotantoa myydään noin kolmen kuukauden päähän.

Perävaunukalustokin tarvitsee jälkimarkkinaverkoston

Virolaisen mukaan keskittyminen kapeahkolle segmentille on tuonut mukanaan kilpailuetua, jonka turvin Jyki on saavuttanut varsin merkittävän aseman Itämeren ympäristössä.

”Tuotekehityksemme on jatkuvaa, mutta näkymätöntä työtä, jonka merkitys korostuu vasta käytön aikana”, summaa Virolainen, jonka mukaan pitkä kokemus ankarista talviolosuhteista on eduksi myös Venäjällä, missä markkinat yhdessä uhkien kanssa ovat Suomea suuremmat.

Liki neljän vuosikymmenen kokemus jatkettavista puutavaraperävaunuista antaa suomalaistoimijalle pitkän etumatkan kilpailtaessa venäläisillä markkinoilla osin vielä prototyyppivaiheessa olevan keskieurooppalaisen tuotteen kanssa. Suomessa jatkettavien puutavaraperävaunujen markkinat ovat jo laskusuunnassa, mutta Venäjällä niiden käyttö lisääntyy jatkuvasti.

”Tuotevalikoimaamme kuuluu myös Venäjän puutavarakuljetuksiin suunniteltu puoliperävaunu, jonka rakenne eroaa varsin paljon konttiperävaunusta”, muistuttaa Virolainen tarvittavan kaluston moninaisuudesta ja eroavaisuuksista.

Euroopan mittakaavassa Jyki lasketaan edelleen pieneksi valmistajaksi, jonka keveän organisaation etuna on joustavuus ja mukautuvuus paitsi asiakkaiden, myös lain asettamiin vaatimuksiin.

”Euroopassa on jatkossakin markkinoita kooltaan pienemmille ja paikallisille valmistajille, jotka täydentävät suurten, mutta harvalukuisten massavalmistajien tuotantoa”, uskoo Sirén.

Vuosikymmenten saatossa Jykin suunnittelijat yhdessä myyntiorganisaation kanssa ovat oppineet tuntemaan tarkoin eri markkina-alueiden vaatimukset, mikä helpottaa sekä kaupankäyntiä että tuotantoa.

”Massaräätälöinnin ansiosta tuotantomme on erittäin kustannustehokasta, sillä monet osakokonaisuudet eri markkina-alueilla ovat kuitenkin yhtäläisiä”, muistuttaa Virolainen.

”Hinta on kuitenkin seikka mistä puhutaan, vaikka laadun ja jälkimarkkinoinnin merkitys on tätä suurempi”, toteaa Virolainen muistuttaen samalla ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön merkityksestä. Ihmisiä tarvitaan niin suunnittelussa, tuotannossa kuin jälkimarkkinoinnissakin, koska yksikään työvaihe ei suju pelkästään koneen turvin.

”Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö onkin avainasemassa korkean laadun metsästyksessä”, toteavat nokkamiehet yhteen ääneen.

”Edullinen hankintahinta ei takaa tuotteen tai jälkimarkkinoinnin laatua, jotka vaikuttavat seuraavaan kauppaan varsin paljon”, muistuttaa Sirén.

Jälkimarkkinoinnissa Jyki on kuluvan vuoden ajan tehnyt yhteistyötä Veho Hyötyajoneuvot-organisaation kanssa. Virolaisen mukaan Vehon maanlaajuinen ja raskaan kaluston tunteva organisaatio tarjoaa luotettavan ja samalla myös luontevan kumppanin huoltoihin ja korjauksiin.

”Suuremmat korjaukset kuten kolarikorjaukset tehdään kuitenkin täällä Länkipohjassa, mutta Vehon kautta asiakas saa ainakin tarvittavaa ensiapua”.

Kiinteämpää Eurooppa-yhteistyötä

Maamme perävaunu- ja päällirakenneteollisuus on siirtynyt uuteen aikakauteen myös alan edunvalvonnassa.

”Viime keväänä perustettuun Teknologiateollisuus ry:n Perävaunut ja päällirakenteet -alajaokseen kuuluvat monen pienen toimijan ohella myös kaikki maamme suuret valmistajat”, kertoo toimialaryhmän puheenjohtajana toimiva Sirén, jonka mukaan uuden ryhmän toiminta on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti.

”Yksi ensimmäisistä tavoitteistamme oli liittyä alan eurooppalaiseen kattojärjestöön vaikutusmahdollisuuksien ja tiedonsaannin varmistamiseksi ja parantamiseksi. Meidät hyväksyttiin eurooppalaisen katto-organisaatio CLCCR:n jäseneksi syyskuussa”, kertoo Sirén, jonka mukaan toimialaryhmä on lyhyessä ajassa antanut EU-tasolle lukuisia alan tulevaisuuteen ja teknisiin seikkoihin liittyviä kannanottoja.

Kiinteämmän yhteistyön ansiosta tiedonkulku Euroopan päättäjiltä ja vaikuttajilta suomalaiselle valmistajalle on aikaisempaa nopeampaa, mikä omalta osaltaan lisää kilpailukykyämme.

”Tällä hetkellä toiminta on paljolti suhteiden luomista ja kanavien avaamista, mutta siitä huolimatta olemme saaneet käyttöömme varsin paljon tulevaisuuteen liittyvää tausta-aineistoa”, kertoo Sirén yhteistyön eduista.

Euroopan tavaraliikenteen oletetaan lisääntyvän lähivuosien aikana merkittävästi, mikä asettaa haasteita ruuhkautuvalle tieverkostolle ja sitä hyödyntävälle kuljetuselinkeinolle. Monessa maassa pohditaankin mahdollisuuksia yhdistelmien koon kasvattamiselle. Sirénin mukaan yhdistelmien koon kasvattaminen on Euroopassa varsin kiistanalainen ja mielipiteet jakava aihe.

”Toisaalla mielipiteet suosivat pidempiä yhdistelmiä, mutta joukossa on myös maita, jotka ovat asettuneet pituuksien kasvattamista vastaan. Vastustus kokonaismassojen kasvattamista vastaan on huomattavasti yhtenäisempää”.

Ruotsissa testataan parhaillaan kokonaismassaltaan 74- ja 90-tonnisten yhdistelmien soveltuvuutta puutavaran ajoon. Erityisesti suomalainen metsäteollisuus toivoisi näkevänsä vastaavia, kuljetuskustannuksia alentavia yhdistelmiä myös suomalaistiestöllä.

”Yhdistelmien koon kasvattamista tutkitaan varmasti, mutta ensin on kuitenkin selvitettävä missä määrin EU asettaa rajoituksia kansallisille kokeiluille”, toppuuttelee Sirén innokkaampia.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi