Uutiset

Kuljetuskalusto

GreenBox-ajoneuvojen seurantajärjestelmä Fodiolta

Ruotsalaisen SWT:n kehittämä GreenBox on saanut maailmalla paljon käyttäjiä kuljetus- ja koneurakointipuolen yrityksistä, jotka haluavat seurata missä ja miten ajoneuvoja tai työkoneita käytetään.

Helppokäyttöinen mutta todella monipuolinen ohjelma laskee suoraan kuljetusyrityksen kulurakenteen ja tuoton mitä sitten on helppo lähteä seurannalla ja analysoinnilla pa-rantamaan yhdessä kuljettajien kanssa. Kuljetusyritys voi esimerkiksi palkita parhaiten edistyneet kuljettajat mikä tuo positiivista kilpailuhenkeä päivittäisiin rutiineihin ja selvää säästöä yritykselle.

–GreenBoxin toiminta perustuu ajoneuvoon asennettavaan keskusyksikköön mikä paikantaa GPS:n avulla ja siirtää dataa GPRS:n kautta toimiston tietokoneelle. GreenBox lukee ajoneuvojen CAN-väylästä laajasti tietoa, jonka perusteella voidaan tarkasti seurata mm. polttoaineenkulutusta, lämpötiloja, kierroslukuja, ajoaikoja ja -matkoja jne. luettelee Oy Fodio Ab:n toimitusjohtaja Kim Forsberg.

GreenBox:in tiedoilla merkittäviin säästöihin kalustonhallinnassa

–Saatu monipuolinen ja luotettava tieto mahdollistaa tarkat kustannusanalyysit ja yrityksen entistä tehokkaamman toiminnan suunnittelun. GreenBox tuo nopeasti merkittäviä säästöjä kuljetusyritykselle polttoainekuluissa, kun ajotapaa voidaan seurata ja analysoida sekä ajetut reitit optimoida. Myös huoltokulut vähenevät tarkan ennakkoseurannan ansiosta samoin kuin muut turhat kustannukset.

GreenBox-keskusyksikössä on runsaasti sähköisiä I/O-portteja, joihin voidaan liittää erilaisia lisälaitteita kuten antureita mittaamaan vaikka kontin lämpötiloja ja nosturin tai takalaitanostimen käyttöä.

Paikannus ja reittisuunnittelu kartalla

–GreenBox-järjestelmä toimii Internetissä olevan selaimen avulla joten, mitään ohjelmia ei tarvitse toimiston koneelle tai kannettavaan asentaa. Näin yrityksen kuljetus- ja kone-
kaluston paikka- ja ajotiedot ovat aina käytössä Internet-yhteyden avulla, sanoo Forsberg.
GreenBox tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia ja järjestelmä kehittyy koko ajan, siihen voidaan jatkossa liittää myös digipiirturin tiedot.

GPS:n kautta saatu paikannustieto mahdollistaa ajoneuvon kulkeman matkan tarkan analysoinnin ja entistä tehokkaamman reittisuunnittelun. Sen avulla ajoneuvon sijainti
ja nopeus voidaan paikantaa reaali-ajassa.

–GreenBox on helppo ottaa käyttöön ja se on hinnaltaan todella edullinen verrattuna saavutettuihin säästöihin. Ja kun investointi perustuu kiinteään kuukausimaksuun,
on käyttökulut helppo budjetoida tarkasti etukäteen, toteaa Forsberg.

Lue seuraavaksi