Uutiset

Kuljetuskalusto

Gasumin liikenteen ja teollisuuden kaasuratkaisujen tarjonta laajenee yrityskaupalla

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum on saanut 30.4.2020 päätökseen yrityskaupan, jolla se osti Linde AG:n LNG- ja biokaasuliiketoiminnot Ruotsissa ja Norjassa sekä Nauticorin Marine Bunkering ‑liiketoiminnon Saksassa. Kauppa on olennainen osa Gasumin strategiaa, jonka tavoitteena on vauhdittaa puhtaampien liikenneratkaisujen kasvua Pohjoismaissa. Yrityskauppa laajentaa entisestään yhtiön kaasuratkaisujen tarjontaa usealle eri asiakassegmentille eri puolilla Pohjoismaita.

Gasum hankki yrityskaupalla Linden LNG- ja biokaasuliiketoiminnot sekä Nauticorin Marine Bunkering ‑liiketoiminnon. Gasumille siirtyi järjestelyssä noin 35 työntekijää, laaja asiakaskunta sekä useita omaisuuseriä. Liiketoimintojen yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa. Yrityskauppa tukee Gasumin strategiaa kehittämällä pohjoismaisia energiamarkkinoita sekä laajentamalla entisestään yhtiön tarjontaa niin teollisuuden kuin maa- ja meriliikenteenkin tarpeisiin. Lisäksi yrityskauppa vauhdittaa Gasumin puhtaampiin kuljetusratkaisuihin keskittyvän kasvustrategian toteuttamista Pohjoismaiden raskaan liikenteen markkinoilla.

”Olemme erittäin tyytyväisiä tästä yrityskaupasta, joka on Gasumille tärkeä askel rakentaessamme pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja vastatessamme vähäpäästöisten energiaratkaisujen kasvavaan kysyntään. Kauppa on osa strategiamme eteenpäin viemistä ja mahdollistaa entistä laajemman kaasuratkaisujen tarjonnan usealle eri asiakassegmentille eri puolilla Pohjoismaita. Yrityskauppa varmistaa Gasumin tarjoaman kilpailukykyisen ja vähäpäästöisen energian saatavuuden teollisuuden sekä maa- ja meriliikenteen asiakkaiden käyttöön Pohjoismaissa”, sanoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

“Uskomme, että Gasum on vahva omistaja, joka kehittää sekä LNG- ja biokaasu- että bunkrausliiketoimintaa menestyksekkäästi eteenpäin”, sanoo Jan Ellringmann, Business President, Linde Region Europe North.

Gasumille siirtyi yrityskaupassa useita omaisuuseriä:

  • LNG-terminaalit Ruotsissa ja Norjassa 
  • bunkrausalus Seagas 
  • bunkrausalus Kairos
  • 48 kaasutankkausasemaa Ruotsissa ja Norjassa

Lue seuraavaksi