Uutiset

Kuljetuskalusto

Gasumin Lappeenrannan toinen kaasutankkausasema valmistuu keväällä 2021

Energiayhtiö Gasum rakentaa uuden kaasutankkausaseman Lappeenrantaan. Kyseessä on alueen toinen Gasumin tankkausasema ja se tulee palvelemaan sekä raskasta liikennettä että henkilöautoja. Asema tukee Gasumin määrätietoista tavoitetta vahvistaa tankkausasemaverkostoaan Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Gasum laajentaa jakeluverkostoaan Kaakkois-Suomessa avaamalla toisen kaasutankkausaseman Lappeenrantaan. Aseman rakennustyöt ovat alkaneet joulukuussa, ja uuden tankkausaseman on tarkoitus valmistua arviolta maalis-huhtikuussa 2021.

Asema avataan Kaakkois-Suomen yhden tärkeimmän valtatien eli kuutostien varteen, jolloin se palvelee erinomaisesti ohikulkevaa liikennettä. Tankkausasema palvelee samalla sekä raskasta liikennettä että henkilöliikenteen kaasuautoja tarjoamalla sekä nesteytettyä maa- ja biokaasua (LNG/LBG) että paineistettua maa- ja biokaasua (CNG/CBG).

”Lappeenrannan uusi tankkausasema on merkittävä mahdollistaja liikenteen päästöjen vähentämiseksi alueella. Kuutostie on yksi Suomen vilkkaimmista teistä, ja sen varteen avautuva asema vahvistaa henkilöautojen ja raskaan liikenteen kaasutankkausmahdollisuuksia. Uskomme, että tämä uusi tankkausasema osana alueen kehittyvää tankkausasemaverkostoa kannustaa yhä useampaa lappeenrantalaista ja alueella toimivaa yritystä ja kuluttajaa vaihtamaan autonsa ympäristöystävälliseen kaasuautoon”, kertoo Olli Paasio, Gasumin Suomen liikenneyksikön maajohtaja.

Uusi kaasutankkausasema luo uusia mahdollisuuksia erityisesti alueen raskaan liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Nesteytetyn maakaasun avulla on mahdollista vähentää polttoaineen elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä yli 20 prosentilla. LNG-jakeluverkoston kehitys mahdollistaa myös helpon ja nopean siirtymisen vieläkin ympäristöystävällisemmän nesteytetyn biokaasun (LBG) käyttöön. Biokaasun liikennekäytöllä on mahdollista vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosentilla verrattuna perinteisiin polttoaineisiin.

Kaasutankkausasemaverkoston laajentaminen tukee Suomen päästötavoitteita

Gasum kehittää määrätietoisesti kaasun jakeluverkostoa sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa. Laaja raskaan liikenteen asemaverkosto tukee logistiikkayrityksiä saavuttamaan raskaan liikenteen kansalliset ja globaalit päästövähennystavoitteet.

Vaihtoehtoisten polttoaineratkaisujen kysyntä on kasvanut, mikä on huomioitu myös Suomen valtion tasolla. Esimerkiksi joulukuussa voimaan astuva hankintatuki tulee lisäämään ympäristöystävällisten polttoaineiden käyttöönottoa Suomen liikenteen päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Hankintatukea myöntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom yrityksille, jotka hankkivat tai vuokraavat kaasukäyttöisen kuorma-auton.

”Olemme iloisia, että siirtymistä vähäpäästöisiin käyttövoimiin tuetaan myös valtion puolelta. Kuorma-autojen hankintatuen lisäksi myös henkilöautoilijoiden on mahdollisuus saada tukea romutuspalkkion muodossa vaihtaessaan yli kymmenen vuotta vanha autonsa kaasukäyttöiseen. Uskon, että tarjolla olevat kannustimet ja tankkausasemaverkoston jatkuva vahvistuminen mahdollistavat liikenteessä laajamittaisen vähäpäästöisten polttoaineiden käytön, mikä tukee Suomen päästötavoitteita,” Paasio lisää.

Lappeenrannan uusi kaasutankkausasema avataan maalis-huhtikuussa 2021 osoitteeseen Hirsimäenkatu 4, 53500 Lappeenranta. Gasumilla on jo aiemmin avattu henkilöautoja palveleva kaasutankkausasema Lappeenrannan Tykissä osoitteessa Simolantie 15, 53100 Lappeenranta.

Lue seuraavaksi