Uutiset

Kuljetuskalusto

Ei vain rautaa – vaan ratkaisuja

Monella kierrätys- ja bioenergia-alan toimijalla on usein selvä näkemys tekemästään työstä ja tavoitteista, joihin työssä tähdätään. Kaikkein vaivattominta tavoitteiden saavuttaminen on työhön parhaiten sopivan konekannan avulla.

”Nämä yrittäjät ovat oman alansa ammattimiehiä, joten niin murskauksessa, seulonnassa ja muussa kierrätyksen tai bioenergian tuotannossa käytettävien laitteiden ominaisuuksien kartoituksessa on lähdettävä aina urakoitsijan tarpeesta”, muistuttaa HS Tekniikka Oy:n Harri Sorvoja.

Tämän vuoksi Sorvoja onkin pyrkinyt tekemään asiakkaidensa kanssa perinteistä tiiviimpää yhteistyötä konekannan kartoituksesta aina jälkimarkkinointiin saakka. Konehankinta alkaa asiakkaan haluaman ”prosessin” määränpään kartoituksella, jossa selvitetään työnkuva, mutta myös olemassa oleva laitekanta.

Sorvoja pyrkiikin myymään asiakkaalle mieluummin ratkaisun kuin koneen, joskin se kone on aina olennainen osa ratkaisua. Kaupantekovaiheessa sovitaan päämäärä tuotettuine tonneineen, jonka jälkeen alkaa varsinainen laitetoimitus asennuksineen. Tarvittaessa myytävälle laitteistolle voidaan antaa prosessitakuu, joka takaa laitteiston suorituskyvyn sovittuine arvoineen.

”Kone luovutetaan asiakkaalle vasta koulutuksen ja koeajojen jälkeen”, painottaa Sorvoja.

Autotallista se alkoi

Sorvojalla on vankka, useiden vuosien työkokemus kierrätys- ja bioenergia-alasta, vaikka oma yritystoiminta HS Tekniikka Oy:n lukuun alkoikin vasta reilu vuosi sitten. Sorvoja on keskittynyt vain ja ainoastaan bioenergian ja jätteen käsittelyssä käytettävään konekantaan, koska sen hän parhaiten taitaa.

”Valikoimaa voisi toki laajentaa kiviainespuolelle, mutta mieluummin pidän yritystoiminnan omissa käsissä tehden kiinteämpää yhteistyötä suppeamman asiakaskunnan kanssa”, painottaa Sorvoja.

HS Tekniikka edustaa Suomessa kotimaisten Tana-repijöiden ohella saksalaisia Arjes Raptor-murskaimia ja Neuenhauser-seulontalaitteita sekä muita pienempiä laitteistoja kuten ilma- ja magneettierottimia.

”Tana-repijät ovat löytäneet oman asiakaskunnan varsin nopeasti, sillä kahdessa vuodessa konekanta on kohonnut jo yhdeksään yksikköön. Arjes Raptor-murskaimet taasen ovat ajaneet itsensä sisään suomalaismarkkinoille paljolti polttonestetaloudellisuudellaan”, kertoo Sorvoja edustamiensa tuotteiden menestyksestä. Viime vuoden huhtikuussa aloitettu maahantuonti on poikinut jo kolme Arjes Raptor-toimitusta, jotka antavat hyvän pohjan myös kuluvalle vuodelle.

Uutena tuotteena Sorvojalla on Neuenhauserin seulontalaitteet, joista hän mainitsee erityisesti patentoidulla kietoutumisenestolla varustetun kiekkoseulan, joka on kustannustehokas vaihtoehto jätejakeiden seulontaan. Neuenhauserin valikoimasta löytyy tähti- ja kiekkoseularatkaisuja niin mullan, kompostin, vaikeiden maa-ainesten kuin jätteidenkin seulontaan.

Lähinnä myyntityötä, mutta myös huoltoja tekevä Sorvoja kaavailee lisäävänsä vielä kuluvan vuoden aikana vakituisen henkilöstön määrää 1-2 henkilöllä. Huollot ja korjaukset hoituvat Tanan ja HS Tekniikan välisen huoltoverkoston avulla sekä koulutettujen sopimusasentajien turvin kaikkialla Suomessa. Sorvojan tavoitteena on ottaa maahantuojana entistä tukevampi ote myös jälkimarkkinoista muun muassa mobiilihuollon avulla.

”Arjes Raptor roottorin kulutusosien pinnoitus on tehty asiakkaalle edulliseksi ja vaivattomaksi, sillä pinnoituksen ajaksi murskaimeen voidaan asentaa HS Tekniikan vaihtoroottorit, joiden turvin työt jatkuvat ilman turhia keskeytyksiä”, kertoo Sorvoja.

Kasvua määrissä, mutta myös laadussa

Bioenergia-ala kasvunäkymineen on viime aikoina saanut melkoisesti palstatilaa julkisuudessa. Sorvojan mukaan ala on kasvusuunnassa, joskin kasvun kulmakertoimen määrittäminen on varsin vaikeaa.

”Kasvavalla alalla ollaan, mutta määrien kasvua tärkeämpi tekijä on mielestäni laatuvaatimusten kasvu. Metsiin ei saa jatkossa jäädä kasojen pohjia, mikä asettaa haasteita käytettävälle konekannalle”.

Kasan pohjissa on puuaineksen ohella myös kiveä, mikä on hakkurin pahin vihollinen. Sorvojan mukaan hidaskäyntisyys sallii puun seassa olevan myös kiviä, joskaan pelkkään kivenmurskaukseen Arjes Raptor-murskaimista ei ole. Hidaskäyntinen, suoravetoinen Arjes Raptor XL soveltuu niin risujen, rankojen, kuin kantojenkin käsittelyyn. Vaihtoehtoiset alustaratkaisut takaavat murskaimelle helpon siirrettävyyden ja alhainen melutaso mahdollistaa työskentelyn myös asutuilla alueilla. Etelä-Karjalan Ympäristökeskus kävi Imatralla mittaamassa murskaimen melutasoa, joka metrin päässä koneesta asettui 82 dB(A):n tuntumaan.

Ari Perttilä

kuvat HS Tekniikka Oy

Lue seuraavaksi