Uutiset

Kuljetuskalusto

Easy Km Oy konsultoi, rakentaa ja rahoittaa

Easy Km Oy on nimi, joka yhdistetään edelleen usein valtiollisiin hankintoihin ja laitoksiin. Yhtiön historia juontaa kylläkin postilaitokseen ja sen kalustoon, mutta nykyään Easy Km Oy on osa Raskone-yhtiöitä. Yrityksen asiakaskunta koostuu enenevissä määrin yksityisistä yrittäjistä, niin suurista kuin pienistäkin sellaisista.

– Kaiken kokoiset asiakkaat ovat meille tärkeitä. Asiakkainamme on niin yhden auton yrittäjiä, kuin satojen autojen ja koneiden fleettejä, kertoo myyntijohtaja Jori Paukkonen.

Valtiollisten asiakkaiden määrä on suhteessa pienentynyt jatkuvasti, tällä hetkellä niiden osuus asiakaskunnasta kalustomäärällä mitattuna on noin kolmannes.

Easy Km Oy kuuluu maamme merkittävimpiin ajoneuvojen vuokraajiin, hyötyautopuolella se on markkinajohtaja. Tällä hetkellä yhtiöllä on maailmalla yli 8000 yksikköä, joista paketti- ja kuorma-autoja on reilut 4500 kappaletta.

Varmuutta yrittämiseen

Kuljetusyrittäjäkin on nykyään entistä kiireisempi ja myös hän osaa jo arvostaa vapaa-aikaansa. Paukkosen mukaan kuljetusalalla on sukupolvenvaihdoksen myötä alettu laskea toiminnasta syntyviä kuluja entistä tarkemmin ja samalla myös omalle työlle on alettu laskea hintaa. Nämä ovat seikkoja, jotka ovat omalta osaltaan lisänneet leasing-sopimusten suosiota yleisesti.

Paukkosen mukaan Suomessa tarjotaan kuljetusyrittäjälle sekä huolto-, että rahoitusleasingiä. Usein törmätään myös kaluston vuokraukseen, joka eroaa leasing-sopimuksista lähinnä lyhyemmän kestonsa puolesta.

– Huoltoleasingin avulla kuljetusyrittäjä voi ennakoida tulevat kulunsa erittäin tarkasti. Sopimuksemme mukautuu tarvittaessa myös työllisyystilanteen ailahtelevaisuuteen. Kuukausierä voidaan laskea pienemmäksi esimerkiksi talvikauden hiljaiselon ajaksi, summaa Paukkonen, jonka mukaan sopimusten kattavuudessa on suuriakin eroja asiakkaan tarpeiden ja mieltymysten mukaan.

– Kattavimmassa sopimuksessa autoilija huolehtii vain polttoaineiden ja palkkojen maksamisesta, joskin useimmiten myös renkaat ja vakuutukset jäävät sopimuksen ulkopuolelle.

Huoltoleasingiä on hyödynnetty lähinnä kevyessä kalustossa, mutta viime vuosina yhä enenevissä määrin myös raskaammissa ajoneuvoissa. Ajankäytön tehostamisen ohella huoltoleasingin suosio on lisääntynyt myös ajoneuvojen teknistymisen myötä.

– Tekniset laitteet saattavat pettää koska tahansa ja juuri tähän kohtaan autoilijat hakevat varmuutta. Asiakkaat edellyttävät keskeytyksettömiä kuljetuksia, jolloin huoltojen ja korjausten on tapahduttava ajallaan, kuljetustoimintaa häiritsemättä. Nykyautojen korjaus ei välttämättä suju enää kotikorjaamolla viikonlopun aikana, summaa Paukkonen.

Kokonaispalvelu yhdeltä luukulta

Yhdeksi Easy Km Oy:n vahvuudeksi ja kilpailijoista erottavaksi tekijäksi Paukkonen nimeää kokonaispalvelun, jota konsernin eri yritykset voivat yhdessä tarjota. Raskoneen koritehdas varustelee pienemmät autot muun muassa jakelu- ja huoltoautokäyttöön, Pajakulma sen sijaan rakentaa monenlaiset vaihtolava- ja nosturiautot tienhoitokalustoa unohtamatta ja oma korjaamoverkosto hoitaa tarvittavat huollot ja korjaukset.

– Olemme myös merkeistä riippumaton organisaatio, joten asiakas voi valita itselleen minkä tahansa markkinoilla olevista autoista.

Paukkosen mukaan merkkiriippumattomuus koituu asiakkaan eduksi.

– Voimme valita asiakkaalle parhaiten hänen työtehtäviinsä sopivan ajoneuvon, jonka koko on oikea. Esimerkiksi liian raskaalla alustalla asiakkaan kulurakenne ajetaan täysin vääristyneeksi, muistuttaa Paukkonen, jonka mielestä kalustohankinnassa olisi luotettava tunnetta enemmän järkisyihin.

Konsernin yhteistyön syvyys eri maahantuojien kanssa vaihtelee. Niinpä leasingiin liittyvissä huolloissakin käytetään erilaisia toteutustapoja. Tiettyjen merkkien kohdalla huollot ja korjaukset tehdään Raskone-verkoston toimipisteissä, joskin määräaikaishuollot voidaan tehdä myös merkin maahantuojaorganisaation verkostossa.

– Silloin ostamme huoltosopimuksen maahantuojalta ja myymme loppukäyttäjälle huoltoleasing-paketin, jonka rahoitus hoituu Easy Km:n kautta, selventää Paukkonen.

Useimmiten huollot hoituvat kuitenkin maanlaajuisen Raskone-verkoston toimipisteissä, joita on tällä hetkellä 26 paikkakunnalla. Paukkosen mukaan verkoston laajuus takaa leasing-kaluston keskeytyksettömän liikkumisen.

– Niin korjaamo- kuin kaikki muukin toiminta perustuu mielestäni muutamaan yksinkertaiseen asiaan; Käytetään maalaisjärkeä, tehdään se mitä luvataan ja pidetään aikataulut. Asiakkaan on lähdettävä toimipisteestämme tyytyväisenä, toteaa Paukkonen yrityksen toiminta-ajattelusta.

Koulutuksella kalusto tehokkaaseen käyttöön

Ajoneuvon rakentamisen ja rahoituksen ohella tärkeä seikka on myös kuljettajakoulutus.

– Varsinkin erilaisten kuormankäsittelyratkaisujen asentamisen jälkeen koulutuksen merkitys korostuu entisestään. Nostureiden ja perälautanostimien taitamaton käyttö kostautuu helposti vahinkoina, jotka ovat aina kalliita, muistuttaa energiayhtiöille myytävien ajoneuvojen leasing-sopimuksista vastaava Risto Kunnasvuo.

Rakennettujen ajoneuvojen luovutuksen yhteydessä käydään tarkkaan läpi lisävarusteiden toiminta, joten auton käyttäjä saa parhaan mahdollisen tiedon ja hyödyn auton toiminnasta.

Kunnasvuon mukaan koulutusta annetaan myös taloudellisessa ajotavassa sekä maastoajoneuvojen käytössä. Vanha totuushan on, että nelivetoauton saa kiinni pahempaan paikkaan kuin nousuteliauton. Kunnasvuo uskoo, että koulutuksen avulla kuljettaja selviää useimmista kiperistä tilanteista ilman ulkopuolista apua.

Kalusto kiertoon

Paukkosen mukaan tyypillinen huoltoleasing-sopimusaika on kahdesta viiteen vuotta, energia-alalla jopa kahdeksan vuotta. Ajoneuvon käyttöikä ei suinkaan pääty ensimmäiseen sopimuskauteen, joten Easy Km Oy on myös verrattain suuri käytettyjen autojen kauppias.

– Autojen jälleenmyynnin vuoksi panostamme laatuun jo ajoneuvojen valmistusvaiheessa, muistuttaa Paukkonen, jonka mukaan rakenteissa pyritään huomioimaan korjaustöiden helppous.

Moduulirakenne ja alumiini ovat avaintekijöitä tulevaisuuden korjaustoimia silmälläpitäen.

Paukkosen mukaan vaihtokalustoa pyritään markkinoimaan mahdollisimman paljon jo etukäteen, jotta vaihtoautotarha Pasilassa olisi mahdollisimman tyhjä.

– Ideaalitilanne on se, kun asiakkaalta palautuvalle autolle on uusi ottaja jo auton palautushetkellä.

Omalla rahoituksella hankittavissa autoissa saatetaan kuormatila vaihtaa seuraavaan autoon, mutta leasing-maailmassa tämä on harvinaisempaa. Leasing-sopimukset tehdään useimmiten uudelle autolle uusin varustein.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi