Uutiset

Kuljetuskalusto

Destialle Hyvinkään alueen maanteiden hoidot

Destia huolehtii Hyvinkään alueen maanteiden hoidosta seuraavat viisi vuotta. Destia on voittanut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kilpailuttaman Hyvinkään hoidonjohtourakan. Kunnossapitourakka on viisivuotinen ja kattaa vuodet 2018–2023.

Luokitukseltaan vaativassa urakassa on yhteensä noin 1 000 kilometriä yleisiä teitä ja 160 kilometriä kevyen liikenteen väyliä. Destia huolehtii alueen yleisten teiden kesä- ja talvikunnossapidosta sekä sorateiden ja liikenneympäristön hoidosta, esimerkiksi vihertöistä sekä liikennemerkkien ja liikenteenohjauslaitteiden ylläpidosta.

Urakka-alue kattaa Hyvinkään, Nurmijärven, Vihdin, Tuusulan, Riihimäen, Lopen ja Hausjärven kuntien alueita. Vaativan urakasta tekee vilkas liikenne: valtatiet 3 ja 25 tuovat alueelle paljon läpikulkevaa liikennettä ja hajakeskittynyt taajamarakenne lisää liikennettä paikallisesti. Lisäksi yli puolet alueen tiestöstä kuuluu vaativiin hoitoluokkiin.

Salpausselän pohjavesialueella suolan käyttöä liukkauden torjunnassa on rajoitettu tai se on kokonaan kielletty. Liukkauden torjunta hoidetaan muilla keinoilla, kuten hiekoituksella ja karhentamalla. Destiassa kehitetään myös uusia, luonnollisempia tapoja torjua liukkautta.

”Pohjavesialueilla kunnossapidon oikea-aikaisuus on avainasemassa. Ennakoinnilla pystymme tekemään oikeat toimenpiteet oikeaan aikaan, jotta liikkuminen teillä on turvallista myös haastavammissa olosuhteissa. Sekä me että Kaakkois-Suomen ELY-keskus kannamme vastuumme siitä, että alueen pohjavesi pysyy hyvänä myös jatkossa”, kertoo urakan työpäällikkö Eero Mikkola.

Uusi urakkamalli käyttöön
Hyvinkäällä alkavassa urakassa otetaan käyttöön uusi alueurakoiden tavoitehintainen urakkamuoto. Hoidonjohtourakkaan kuuluvat alueen maanteiden ympärivuotiset hoitotyöt. Urakoitsijan vastuulla on laatia hoitosuunnitelma, joka vastaa tilaajan laatuvaatimuksia ja tavoitteita sekä koordinoida urakkaa ja siinä mukana olevia osapuolia.

”Olemme iloisia, että pääsemme hoitamaan Hyvinkään kunnossapitoa. Olemme yhdessä asiakkaan kanssa keskustelleet urakasta ja tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä saavuttaaksemme hoidon tavoitteet mahdollisimman tehokkaasti”, kertoo Destian kunnossapidosta vastaava johtaja Seppo Ylitapio

Urakkaan kuuluvat työt kilpailutetaan yhdessä tilaajan kanssa ja tilataan pääosin paikallisilta toimijoilta.

”Uskomme, että Hyvinkään urakassa alkava yhteistyöhön perustuva urakkamalli muuttaa merkittävästi kunnossapidon tekemistä. Hyvinkään urakka on edelläkävijä, sillä ensi vuoden kilpailukierroksella aletaan asteittain siirtyä uuteen urakkamalliin koko Suomessa”, toteaa ELY-keskuksen kunnossapitoyksikön päällikkö Pekka Rajala.

Hyvinkään hoidonjohtourakka alkaa lokakuun alussa.

 

 

Lue seuraavaksi