Uutiset

Kuljetuskalusto

DB Schenker yhdenmukaistaa tuotteitaan

DB Schenker yhdenmukaistaa Suomessa tarjottavia maakuljetustuotteitaan vastaamaan konsernin Euroopan laajuista valikoimaa ja nimeämiskäytäntöä. Suomessa tarjottavat Kiitolinja-kuljetuspalvelut yhdistetään ulkomaan liikenteen DB Schenker -tuotteisiin. Kuljetuspalveluiden ostaminen helpottuu, koska samalla karsitaan eroavaisuuksia koti- ja ulkomaan maantiekuljetusten tuotemäärittelyistä. Uudet tuotekuvaukset astuvat voimaan 1.5.2016.

Tuoteuudistuksessa selkeytetään tuotteiden nimiä luopumalla kotimaan liikenteessä käytetystä Kiitolinja-tuotenimestä. Jatkossa myös kotimaan kappaletavara- sekä täys- ja osakuormakuljetukset tuotetaan samalla DB Schenker -tuotenimellä kuin vastaava ulkomaan liikenne.

Kotimaan uudet tuotenimet ovat 1.5. alkaen DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERdirect ja DB SCHENKERplus

Samalla yhdenmukaistetaan DB Schenkerin pakettipalveluiden tuotemäärittelyt ja tuotenimi. Suomessa aiemmin Express-nimellä tarjotut pakettipalvelut ovat jatkossa osa Euroopan laajuista DB SCHENKERparcel -tuoteperhettä.

Kiitolinjan nimi ja tuotemerkki säilyvät edelleen Oy Schenker East Ab:n omistuksessa. Tieliikenteestä nimi poistuu sitä mukaa kun uutta kalustoa hankitaan. Kiitolinja-palveluita Keski- ja Pohjois-Suomen alueella tuottanut Vähälä Yhtiöt jatkaa edelleen vastaavien kuljetuspalveluiden tuottajana itsenäisenä DB Schenkerin partnerina.

Lue seuraavaksi