Uutiset

Kuljetuskalusto

Daimler Trucks yhdistää kuorma-auton internetiin

Daimler Trucks määritti telematiikalla varustettujen hyötyajoneuvojen kehittämisen oman yritysstrategiansa keskeiseksi osaksi vuonna 2013 ja investoi 500 miljoonaa euroa strategian toteuttamiseen vuoteen 2020 mennessä.

Tämän vuoden IAA-näyttelystä lähtien Daimler Trucks liittää mukaan uusia palvelukokonaisuuksia ja avaa palvelualustat myös kolmansien osapuolten käyttöön.

”Yhdistämme kuorma-auton internetiin ja teemme siitä logistiikkaverkoston liikkuvan data-keskuksen”, Daimler Trucks & Buses –divisioonan johtaja Dr. Wolfgang Bernhard määrittää. ”Verkosto yhdistää kaikki tavarankuljetusten parissa työskentelevät: kuljettajat, kuljetusten järjestäjät, operaattorit, valmistajat, vakuutusyhtiöt ja viranomaiset.

He saavat reaaliajassa tietoa, jota ei ollut aikaisemmin tarjolla, kuten tiedot auton ja perävaunun kunnosta, liikenne- ja sääoloista sekä pysäköintimahdollisuuksista reitin varrella ja määränpäässä.”

Kuorma-autojen kommunikointi ympäristönsä kanssa sekä tiedon välittäminen ja vastaanottaminen tehostavat logistiikkaketjua huomattavasti. Käytännön tavoitteita ovat autojen lastaus- ja purkuaikojen lyhentäminen, paperityön vähentäminen ja liikenneruuhkien välttäminen. Myös autojen korjaus- ja huoltoaikoja voidaan jatkossa lyhentää merkittävästi.

Digital Solutions & Services –yksikkö

Jo nykyisiä Daimlerin FleetBoard- ja Detroit Connect –telematiikkapalveluja hyödyntää jokapäiväisissä ajoissaan 365000 kuorma-autoa eri puolilla maailmaa. FleetBoard-palveluja käyttäviä ajoneuvoja on niistä noin 180000, ja mukana on yhteensä 6000 kuljetusalan asiakasta.

Ajoneuvojen paikka-, reitti- ja tilatietoja matkapuhelinverkon kautta välittävä järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2000.

”Kun ensimmäinen iPhone esiteltiin vuonna 2007, asiakkaamme olivat käyttäneet FleetBoardia jo seitsemän vuoden ajan. He ovat voineet seurata kalustonsa tilaa ja tehokkaasti hallinnoida kuljetuksiaan jo yli 15 vuotta”, Mercedes-Benz Trucksin johtaja Stefan Buchner huomauttaa.

Jo nykyiset Daimlerin valmistamat kuorma-autot keräävät arvokasta tietoa määrän, josta aikaisemmin ei ole voitu uneksiakaan. Jokaisessa autossa on keskimäärin 400 erilaista sensoria, ja auto on yhteydessä ympäristöönsä ohjelmistoilla, joissa on jopa 100 miljoonaa koodiriviä – enemmän kuin matkustajalentokoneessa.

Kuljetuksissa on kuitenkin yhä tehostamisen varaa. Noin joka neljäs kuorma-autolla ajettu kilometri ajetaan tyhjällä autolla. Tämä lisää kuljetuskustannuksia, ruuhkautumista ja päästöjä sekä heikentää alan tehokkuutta.

FleetBoard-järjestelmästä saatuja kokemuksia ja toimintamalleja käytetäänkin hyväksi, kun Mercedes-Benz avaa huhtikuun alussa uuden Digital Solutions & Services –yksikön. Se johtaa jatkossa kaikkia Mercedes-Benzin hyötyajoneuvoihin tarkoitettujen digitaalisovellusten kehittämistä ja koordinoi työtä valmistajan muiden tuotantoyksikköjen kanssa.

Automaattista saattueajoa Saksassa

Daimler Trucks testasi yhteistoiminnallisia ja automaattisia kuorma-autoja juuri ennen pääsiäistä Saksassa A52-autobahnilla lähellä Düsseldorfia. Testiin otti osa kolme WiFi-yhteyden varassa operoinutta autonomisesti ajavaa kuorma-autoa, jotka ”kytkeytyivät” toisiinsa ja muodostivat yhtenäisen, automaattisesti jonossa liikkuvan saattueen.

Järjestelmä perustui kesällä 2014 ensiesiteltyyn Highway Pilot –ohjausjärjestelmään, josta jonoajossa käytetään nimeä Highway Pilot Connect.

Automaattiohjauksessa liikkuvat autot voivat edetä vain 15 metrin etäisyydellä toisistaan normaalin 50 metrin asemasta. Näin autojen tilantarve tiellä lähes puolittuu ja ilmanvastus pienenee. Koko autojonon pituus on enää 80 metriä normaalin 150 metrin asemesta.

Highway Pilot Connect varmistaa myös autojen nopean reagoinnin, sillä jarrusignaali etummaisesta autosta lähtee muille autoille vain 0,1 sekunnin viiveellä. Kuljettajan reaktioaika vastaavassa tilanteessa on 1,4 sekuntia. Toteutuessaan saattueliikenne vähentää teiden ruuhkautumista ja lisää turvallisuutta. Kuljettajan ei tarvitse puuttua ajamiseen edes silloin, jos auto erkanee jonosta tai liittyy siihen.

Jo kolmen auton saattueilla saavutetaan noin 7 prosentin säästöt polttoaineenkulutuksessa. Täyteen lastatulla, 40 tonnia painavalla puoliperävaunuyhdistelmällä päästään noin 25 litran kulutustasolle sadalla kilometrillä.

Tämä vastaa kulutustasoa, joka on vain 0,66 l/100 km/1000 kg ja vastaa 13 gramman CO2-päästöjä/km/1000 kg. Määrä on huomattavasti pienempi kuin minkään polttomoottorilla varustetun nykyisen henkilöauton kulutustaso.

Automaattisella saattueajamisella nähdään erityisen suuria mahdollisuuksia pitkien kuljetusetäisyyksien maissa kuten Yhdysvalloissa ja Australiassa. Euroopassakin 75 prosenttia kuljetuksista liikkuu maanteillä, ja maailmanlaajuisesti tavarakuljetusten määrän ennustetaan kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä.

Yksi tärkeimmistä edellytyksistä kuljetusten lisääntymiselle on tiedon varma ja luotettava käsittely ja varastointi. Siksi esimerkiksi FleetBoard-järjestelmän tietoturvan taso vastaa pankkisektorin nykyisin noudattamia laatustandardeja.

Mercedes-Benz

Lue seuraavaksi