Uutiset

Kuljetuskalusto

Auto Lankoski – 60 vuotta autokauppaa

Auto Lankoski vaihtoautoja

Kankaanpääläisessä Lankosken suvussa on tehty autokauppaa vuodesta 1959 lähtien, eli tänä vuonna tuli kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun Toivo Lankoski aloitti kaupanteon autoilla. Toivon pojat, Pekka ja Harri, jatkavat isänsä perustaman yhtiön toimintaa, ja tulevan vuodenvaihteen jälkeen voidaan sanoa, että kauppaa on tehty kahdeksalla vuosikymmenellä!

Ennen autokauppiaaksi ryhtymistä Toivo Lankoski oli harjoittanut kuljetustoimintaa kuorma-autolla muutamia vuosia kuljettaen ajalle tyypilliseen tapaan jokseenkin kaikkea, mitä kuljettaa piti, kuten hiekkaa, puuta ja eläviä eläimiä.

Ensimmäinen vuosikymmen kauppaa tehtiin kotimaassa käytössä olleilla autoilla. Autoja ostettiin Etelä-Suomesta, enimmäkseen Helsingistä, ja tuotiin Kankaanpäähän edelleen myytäväksi seudun autoilijoille.

Tuonti aloitettiin Ruotsista

1960- ja 1970-lukujen taitteessa Toivo Lankoski aloitti käytettyjen kuorma-autojen tuonnin ulkomailta. Melko luonnollista oli, että ensimmäiset tuontiautot tulivat Ruotsista.

”Suomessa kasvoi kolmeakselisten autojen tarve, eikä niitä käytettyinä ollut tarjolla. Täällä ajettiin paljon brittimerkeillä, jotka olivat edullisia ostaa, mutta joiden kestävyydessä ja ominaisuuksissakin oli toivomisen varaa. Sisut olivat kestävämpiä, mutta tietysti kalliimpia. Ruotsissa oli kuitenkin saatavilla kohtuuhintaisia käytettyjä kolmeakselisia Scania-Vabiksia ja Volvoja, joita isä alkoi vähitellen tuoda maahan”, Pekka Lankoski, joka on Auto Lankosken (virallisesti Autolankoski Oy) toimitusjohtaja ja veljensä Harrin ohella toinen omistajista.

Vielä oikeastaan koko 1970-luvun ajan Ruotsi oli ainoa maa, mistä autoja tuotiin. Niihin aikoihin Pekka Lankoski asui kahtena kesänä länsinaapurissa sikäläisten autokauppiaiden luona oppimassa kieltä ja kaupankäynnin tapoja. Vuosikymmenen lopulla alettiin autoja tuomaan myös Tanskasta, ja myöhemmin Saksasta ja Hollannista.

Viennissä haasteena Suomen sijainti

Auto Lankoski on tuonnin lisäksi toiminut käytettyjen autojen vientimarkkinoilla. Ensimmäiset autot myytiin ulkomaille jo 1970-luvun puolella. Sitä seuranneella vuosikymmenellä kauppaa tehtiin etenkin Etelä-Amerikkaan sellaisiin maihin kuin Bolivia, Peru ja Chile.

Hari ja Pekka Lankoski
Harri (vas.) ja Pekka Lankoski ovat toisen polven autokauppiaita. Heidän mukaansa luottamus kaupankäynnissä on yksi menestymisen kulmakivistä. Osoituksena siitä, heillä on asiakkaita, joiden isälle Toivo Lankoski on aikoinaan myynyt auton tai useampiakin.

”Etelä-Amerikan maissa käytetyille Volvoille oli kysyntää, ja olisi varmaan vieläkin, ellei alueen poliittinen tilanne olisi epävakaa ja talous heikentynyt”, arvioi Harri Lankoski, ja jatkaa: ”Tällä hetkellä Lähi-Itä ja itäinen Eurooppa ovat vahvimmat vientimaat. Kiinnostavimmat autotyypit ovat raskaat, telivetoiset autot, joita sikäläisillä markkinoilla ei käytettyinä ole saatavilla liiaksi.”

Haasteena viennissä Lankosket näkevät Suomen sijainnin. Esimerkiksi Etelä-Amerikkaan toimitettaessa autot laivataan tyypillisesti Göteborgista, minne autot pitää ensin toimittaa. Se lisää kustannuksia ja antaa sikäläisille toimijoille kustannusetua. Kaiken kaikkiaan vuosikymmeniä jatkunut kaupankäynti eurooppalaisten kumppaneitten kanssa on poikinut hyvät yhteydet, mistä on ollut etua sekä tuonti- että vientitoiminnassa.

Käytettyjen autojen lisäksi Auto Lankoskella on ollut myös uusien autojen edustusta. 1980-luvun puolivälin aikoihin edustettavana olivat MAN-kuorma-autot, ja Mazda-henkilöautoja yhtiö edusti vuosina 1983–1997.

Vuodet eivät ole veljeksiä

Vuosittain Auto Lankoski myy noin 150–200 ajoneuvoa, joista pieni osa on perävaunuja. Myyntiin tulevat autot kunnostetaan omassa korjaamossa, jossa työskentelee kaksi asentajaa. Päällirakenteiden asennukset ja vaihdot teetetään yhteistyökumppanilla. Noin 60 prosenttia autoista myydään tällä hetkellä kotimaahan, mutta niin kuin Pekka Lankoski toteaa, vuodet eivät ole veljeksiä. Sekä kokonaismäärä että kotimaan myynnin osuus voi vaihdella huomattavastikin.

Viisi vuotta sitten, 83-vuotiaana edesmennyt Toivo Lankoski teki pitkän uran autokauppiaana, ja Pekka Lankosken sanojen mukaan oli tuttu näky konttorilla ja hallissa aivan viimeisiin aikoihin saakka. Pekalla työura yhtiössä on alkanut jo 1970-luvun loppupuolella ja Harrilla 1980-luvun puolivälin paikkeilla. Autoja on myyty kahden sukupolven ajan, mutta myös asiakkaana on ollut kahden sukupolven edustajia. Pitkät asiakassuhteet ovatkin oivallinen osoitus luottamuksellisesta kaupankäynnistä.

Meno maailmalla muuttaa kaupankäyntiä

Pekka ja Harri Lankosken mukaan maailman menoa on seurattava koko ajan, vieläpä sangen aktiivisesti. Poliittiset tilanteet maailmalla vaikuttavat nopeasti käytettyjen kuorma-autojen kysyntään ja hintoihin.

”Asian voisi ilmaista niin, että Boliviassa määräytyy käytettyjen Volvojen maailmanmarkkinahinta maan poliittisen tilanteen mukaan”, Pekka Lankoski päättää.

Lue seuraavaksi