Uutiset

Kuljetuskalusto

Alucarilla uskotaan alumiiniin

Suomalaiseen maisemaan kiinteästi kuuluvan puutavara-auton ympärillä on vuosikymmenten saatossa tehty lukuisia pieniä ja välillä hiukan suurempiakin uudistuksia, joista monet ovat saaneet alkunsa kuljettajan tekemästä huomiosta. Kuljettajat yhdessä puutavara-autoilijoiden kanssa ovat aina olleet ja tulevat jatkossakin olemaan yksi tärkeimmistä Maksamaalla toimivan Alucar Oy:n sidosryhmistä.

”Monesti kipinä tuotteen kehittämiseen saadaan asiakaskunnasta, joka ideapankin ohella toimii myös tuotekehityslaboratoriona uusien ratkaisujen kenttätestauksessa”, kiittelee Alucar Oy:n toimitusjohtaja Anssi Alasaari asiakaskunnan kanssa tehtävää yhteistyötä.

Alasaaren mukaan asiakaskunnan vaatimustaso niin varusteiden kestävyyden kuin keveydenkin suhteen on viime vuosien aikana kiristynyt huomattavasti. Taustalla on paljolti metsäyhtiöiden politiikka, joka ohjaa kohti keveämpää kalustoa.

”Ylikuormien ajamisesta on monin paikoin tehty kannattamatonta toimintaa, minkä vuoksi asiakkaat haluavat mahdollisimman keveää kalustoa”, jatkaa kotimaan myynnissä työskentelevä Julius Närvä.

Yleiseurooppalaisesta puunkuljettamisesta eroavassa suomalaisessa puunkuljetuskentässä on tapahtunut kehitystä, joka on tuonut maanteillemme muun muassa metsäpään autoja keveämmin varusteltuja siirtoautoja. Kehitys on huomattu myös Alucarilla, joka tuotevalikoimansa avulla tarjoaa asiakkaille kohdennettuja ratkaisuja. Valikoimaan kuuluu muun muassa kolme erilaista, ajotehtävän mukaan räätälöityä alumiiniapurunkoprofiilia.

”Perinteisen nosturiapurungon lisäksi valikoimaan kuuluu siirtoauton apurunko sekä vientimarkkinoiden tarpeisiin suunniteltu raskaampi profiili”, valottaa Alasaari, jonka mukaan nyt tuotannossa olevat profiilit ovat osoittautuneet onnistuneiksi niin keveyden kuin kestävyydenkin suhteen.

Konseptointi tulee, mutta hitaasti

Päällirakennemaailmaan saadaan harvakseltaan uusia materiaaleja, joiden avulla rakenteista saadaan aikaisempaa keveämpiä. Alucar Oy:ssä uskotaan edelleen alumiiniin, jonka ominaisuudet soveltuvat varsin hyvin talvisissa oloissa tehtävään puunajoon.

”Alumiinin kylmäkestävyysominaisuudet paranevat koko ajan lämpötilan laskiessa, mikä on kiistaton etu pohjoisissa olosuhteissa. Puutavara-autossa tarvitaan toki terästäkin, johon lämpötilan vaihtelu vaikuttaa toisella tavalla”, muistuttaa Alasaari ja jatkaa:

”Puristettua profiilia käyttämällä voimme valmistaa tiettyyn käyttötarkoitukseen tarvittava muodon, jossa on tarkasti optimoidut ainevahvuudet. Profiilien muotoilun avulla on mahdollista yhdistää useasta eri osasta valmistettuja kokoonpanoja yhdeksi kappaleeksi, jolloin kokonaisuus saadaan yksinkertaiseksi ja keveäksi”.

Samalla alumiiniosaajat muistuttavat myös alumiinin hyvästä korroosiokestävyydestä sekä pulttiliitosten mukaan tuomasta edusta jälkimarkkinointiin ja korjaustoimintaan.

”Uskomme päällirakentamisessa olevan edelleen huomattavan paljon kehityspotentiaalia, jota kolmen hengen suunnittelutiimi koettaa parhaansa mukaan ulosmitata”, jatkaa Alasaari, jonka mukaan alumiinin lisäksi eri materiaalien liitosmenetelmissä ja materiaalien soveltamisessa eri käyttökohteisiin on lukuisia mahdollisuuksia uusille innovaatioille.

Alasaaren mukaan konseptiautoajattelu on vihdoin tekemässä hidasta, mutta määrätietoista rantautumistaan myös Suomen metsiin. Konseptiauton kiistattomana etuna on varustelun nopeutuminen, minkä vuoksi asiakkaalla on mahdollisuus saada valmis tuote ilman odottelua. Tämä on kaikkien osapuolten etu johtuen alan kausivaihteluista. Suomalainen yrittäjä haluaa kuitenkin yksilöllisiä työkaluja, joten konseptiautoajatteluun on yhdistettävä myös räätälöintimahdollisuudet.

”Asiakkaiden mielestä monet pienet asiat nousevat merkittäviksi tekijöiksi päällirakennetta valittaessa. Tuotantomme ja tuotteemme onkin hiottu vastaamaan näihin yksityiskohtiin kustannustehokkaalla tavalla”, vakuuttaa Alasaari, joka haluaa jatkossakin tuottaa asiakkaiden toiveiden mukaan räätälöityjä rakenteita.

Perusteollisuus porskuttaa

Puutavara-autoilijat ja sektoriin läheisesti liittyvät päällirakennevalmistajat ovat lähimenneisyydessä eläneet varsin nopeatempoista ja suhdanneherkkää aikaa. Tuoreessa muistissa ovat niin täystyöllisyys kuin kysynnän yhtäkkinen katoaminenkin. Alasaaren mukaan vuosi 2011 jäi Alucarin historiaan kuitenkin tasaisen kasvun aikana. Puutavaravarustelujen menekki kasvoi kotimarkkinoiden ohella myös useissa vientimaissa, mikä loi jälleen uskoa tulevaan. Loppuvuodesta julkisuuteen nousseet puheet Euroopan talousvaikeuksista toivat mukanaan paniikkijarrutuksen, mikä kadotti kysynnän vientimarkkinoilta. Alasaaren mukaan kysyntää vaille oleville markkinoille on mahdotonta työntää tavaraa – tämä kokeiltiin vuosikymmenen vaihteessa.

”Hiljaisen kevään jälkeen kysyntä on lähtenyt vähitellen kasvu-uralle”, kertoo Alasaari, joka samalla nostaa esiin huolensa suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä.

”Suomi on kooltaan suuri ja harvaan asuttu maa, missä kuljetuskustannuksia syntyy pitkistä etäisyyksistä johtuen. Valtiovallan viimeiset toimet esimerkiksi polttoaineverotuksen kiristämisen osalta eivät mielestäni edistä suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksiä”, harmittelee toimitusjohtaja, joka näkee viime aikojen kehityksessä myös myönteisiä piirteitä.

”Pohjolan metsät kasvavat kaiken aikaa ja teollisuus työllistää meillä Suomessa. Nykyajan trendialoihin verrattuna metsä- ja perusteollisuus on saanut mediassa positiivisen kuvan, minkä koen hyvänä asiana.

Maailma on rajaton

Parin vuoden takainen hiljaiselo hyödynnettiin Alucarilla tuotantoon ja toimintamalleihin ulottuvina kehitystoimina, jotka näyttivät vaikutuksensa jo viime vuonna. Huippuvuonna 2008 työskentelimme kahdessa vuorossa, mutta viime vuonna teimme yhdessä vuorossa lähes saman määrän apurunkopaketteja”, summaa Alasaari konekantaan ja tehtaan sisäisiin tavaravirtoihin kohdennettua uudistuksia.

Valtaosa kotimaahan toimitettavista päällirakenteista asennetaan edelleen Alucarin tiloissa Maksamalla, vaikka autoilijat miettivät hyvin usein myös ”tee se itse” –mahdollisuutta.

Alasaaren mukaan asiakkaat kokevat työn tehokkuuden ja takuuasioiden puoltavan tehdasvarustelua, sillä tehtaalla jokainen varustelu tehdään samalla tavoin tarkkojen laatuvaatimusten mukaan. Nykypäivänä myös hydrauliikan asentaminen ja säätäminen vaatii erikoisosaamista, jota yksittäiset autoilijat eivät välttämättä hallitse. Myös sähkökytkennät vaativat merkkikohtaista erikoisosaamista.

Alati laajenevat vientimarkkinat sen sijaan hoidetaan paikallisesti toimivan varustelun kautta. Maksamaalla kerätään valmiiksi autokohtainen apurunkopaketti, joka kootaan paikallisella varustajalla kohdemaassa. Alasaaren mukaan viime vuonna Alucar toimitti apurunkoja ja pankkoja 30 eri maahan. Vientitoiminnan peruskivenä ovat edelleen pohjoismaat yhdessä Baltian ja Venäjän kanssa. Myös monet Keski-Euroopan maat ovat suhteellisen vakaita vientikohteita, missä Alucarin tuotteilla on hyvin vankka asema. Globaalin talouden aikana suomalaisen osaamisen tuloksena syntyneitä varusteita toimitetaan entistä useammin entistä kaukaisemmille maille.

”Monissa maissa puutavaravarustelu on edelleen hyvin kehittymätöntä, minkä ansiosta kasvunäkymämme ovat erittäin suotuisat”, päättää Alasaari.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi