Blogi

Uusi aika alkaa kesäkuussa

Uusia liikennemerkkejä

Pitkään ja hartaasti valmisteltu uusi tieliikennelaki astuu voimaan tämän vuoden kesäkuun ensimmäisenä päivänä. Vaikka tieliikennelaki on kokenut täysremontin, muutoksessa on kyse tielläliikkujan kannalta enemmänkin hienosäädöstä, eikä säännöissä tule tapahtumaan mitään niin ratkaisevaa, etteikö vanhoja sääntöjä noudattamalla liikenteestä selviäisi kunnialla. Jotakin asioita kuitenkin muuttuu. Seuraavassa muutamia poimintoja.

Uuteen tieliikennelakiin on nyt kirjattuna ennakointivelvollisuus, jonka mukaan jokaisen tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ennakointivelvollisuudesta huolimatta jokaisen tienkäyttäjällä on kuitenkin edelleen oikeus luottaa siihen, että muut noudattavat sääntöjä. Aika näyttää, miten ennakointivelvollisuus vaikuttaa, kun syyllisyyksiä selvitellään käräjätuvassa.

Uusia liikennemerkkejä tulee viitisenkymmentä, ja valtaosa vanhoistakin uudistuu hieman. Uusista merkeistä kannatta huomioida erityisesti suojatien merkkiä muistuttava väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -merkki. Yleisesti pyöräilijöiden käyttäytymistä seuratessa tosin vaikuttaa siltä, että monen mielestä tuo merkki on ollut jo pitkään olemassa.

Liikennemerkkien uusimiseen on tienpitäjällä aikaa kymmenen vuotta, mutta tiemerkinnät, kuten keltaisen sulkuviivan muuttuminen valkoiseksi, täytyy uusia uuden lain mukaisiksi kolmen vuoden kuluessa.

Kesäkuun alun jälkeen risteyksessä voi kääntyä sille kaistalle, mikä on soveliain, jos tiellä, jolle käännytään, on useampi kaista. Tätä sääntöä on yhdistelmillä joutunut soveltamaan tietyissä tilanteissa jo ennenkin, nyt asia on kirjattu lakiin. Varovaisuutta on tietysti noudatettava.

Uuden tieliikennelain myötä myös rikesakko jää historiaan. Tilalle tulee hallinnollinen liikennevirhemaksu. Euromäärät pysyvät suunnilleen ennallaan, mutta muutoksia on tulossa mm. liikennevirhemaksuilla käsiteltäviin ylinopeuksiin ja siihen, miten niin sanotut toistuvat rikkomukset vaikuttavat ajokieltoon määräämiseen. Vastaisuudessa automaattivalvonta laajenee koskemaan myös esim. turvalaite- ja viestintävälinevalvontaa.

Liikenne on monimutkainen ja alati muuttuva peli, eikä sen säännöstön laatiminen ole helppo tehtävä. Muutoksen mukana voidaan pysyä täydentämällä olemassa olevaa lainsäädäntöä, mutta jossain vaiheessa raja tulee vastaan, ja on uusittava koko paketti. Nyt on sen aika. Käyttäjälle lakiuudistus ei näy suurena muutoksena, mutta uuden perustan myötä toivottavasti pärjätään hienosäätämällä taas pitkälle tulevaisuuteen.

Uudesta tieliikennelaista on runsaasti selkeää tietoa muun muassa Liikenne- ja viestintäviraston eli Traficomin internetsivuilla. Vaikka vanhoilla tiedoillakin alkuun pärjääkin, kannatta uutuuksiin ja muutoksiin käydä tutustumassa. Pärjää sitten (kun pandemia hellittää) kahvipöytäkeskusteluissa paremmin uuden tiedon kanssa.

Turvallista matkaa.