Uutiset

Autot

Väylä aloittaa toimintansa uudella organisaatiolla ja toimintamallilla

Vuodenvaihteessa Väyläksi muuttuvan Liikenneviraston pääjohtaja Kari Wihlman on tänään päättänyt Väylän organisaation ja viraston ensimmäisen johtoryhmän.

Väylä vastaa valtion tie- ja rataverkon sekä vesiväylien suunnittelusta, kehittämisestä ja kunnossapidosta sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisesta. Lisäksi virasto vastaa liikenteenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. Väylävirastosta käytetään ensisijaisesti nimeä Väylä.

Väylän pääjohtajana jatkaa Liikenneviraston pääjohtaja, varatuomari Kari Wihlman.

Väylän johtoryhmään kuuluvat

– liikenneverkkojen suunnittelu -toimialan toimialajohtaja, DI Mirja Noukka
– hankkeet-toimialan toimialajohtaja DI Pekka Petäjäniemi
– väylänpito-toimialan toimialajohtaja DI Jukka Karjalainen
– väylien käyttö ja tietopalvelut -toimialan toimialajohtaja DI Raimo Tapio
– viestintä ja sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja, VTM Anna Jokela
– johtamisen tuki ja talouspalveluista vastaava johtaja, KTM Jukka Laiho
– hallinto- ja oikeuspalveluista vastaava johtaja, OTK Laura Kuistio
– turvallisuustoiminnoista vastaava johtaja FM Heikki Hernesmaa
– ely-ohjauksesta vastaava johtaja, DI Jarmo Joutsensaari

Lisäksi pääjohtaja valitsi kolme liikennemuotojohtajaa, jotka vastaavat matriisijohtajina liikennemuotoonsa kokonaisuudesta ja raportoivat suoraan pääjohtajalle.

Liikennemuotojohtajan tehtäviin valittiin

– rautatieliikennejohtaja DI Markku Nummelin
– tieliikennejohtaja DI Juuso Kummala
– vesiliikennejohtaja DI Esa Sirkiä

Lue seuraavaksi