Uutiset

Autot

Uusi ympäristöystävällinen R1234yf-kylmäaine ja sen huoltolaitteet

Autotalo Laakkosen asentaja Tuomas Heino tekemässä ilmastointilaitteen huoltoa.

Kasvihuoneilmiötä eli kaasujen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen kuvataan GWP-indeksillä (Global Warming Potential). Tällä hetkellä autojen ilmastointilaitteissa käytetään yleisesti R134a-kylmäainetta. Koska sen GWP-arvo on 1300, se luetaan niin sanottuihin pahoihin kasvihuonekaasuihin ja sen käyttö tullaan lopettamaan ympäristölle haitallisena.

Tämän vuoksi EU-lainsäädäntö tulee pakottamaan vuoteen 2017 mennessä kaikki autonvalmistajat vaihtamaan kylmäaineen sellaiseen, jonka GWP-arvo on alle 150. Lainsäädäntömuutoksen vuoksi yhdeksi uudeksi kylmäaineeksi on valikoitunut R1234yf, jonka GWP-arvo on 4. Tämä aine muistuttaa teknisiltä ominaisuuksiltaan melko paljon nykyistä R134a-kylmäainetta, mutta on syttymisherkempää. Aineen syttymisvaara pitää ottaa huomioon ilmastointihuoltolaitteiden ja huoltotilojen suunnittelussa.

 

Uusi kylmäaine R1234yf

Uuden R1234yf-kylmäaineen myötä ympäristöhaitat pienenevät noin 2,7 promilleen verrattuna nykyiseen R134a-kylmäaineeseen. Hinnaltaan aine on noin 20 kertaa kalliimpaa kuin nykyinen. Osaltaan kalliimpi hinta johtuu aineen kahden valmistajan patenttisuojasta ja siten monopoliasemasta.

Itse ilmastointijärjestelmän rakenne pysyy R1234yf-kylmäaineen kohdalla samankaltaisena kuin nykyisellä kylmäaineella, joten ilmastointilaitteiston valmistaminen ei kallistu. Huoltokorjaamoiden osalta uusi kylmäaine aiheuttaa kustannuksia uuden R1234yf-kylmäaineelle soveltuvan huoltolaitteen hankkimisen muodossa, koska uuden ja nykyisen kylmäaineen sekoittaminen aiheuttaa erilaisia kemiallisia reaktioita ja näiden seurauksena korroosiota huoltolaitteissa sekä ilmastointilaitteen toimimattomuuden.

 

Waeco ASC 5000 RPA Low Emission -ilmastointihuoltolaite ammattikäyttöön

Dometic on tuonut markkinoille tehokkaan ASC 5000 RPA -ilmastointihuoltolaitteen uudelle matalapäästöiselle R1234yf-kylmäaineelle. Laite on suunniteltu erityisesti täyttämään ajoneuvovalmistajien asettamat laatuvaatimukset tuotannolleen sekä valtuutetuille huoltokorjaamoille ja merkkiliikkeille.

Waecon kehittämä uusi kylmäaineen kierrätysmenetelmä tekee huoltolaitteesta entistä ympäristöystävällisemmän kierrättämällä ajoneuvossa olevasta kylmäaineesta 99,8 prosenttia. Järjestelmä vähentää oleellisesti ilmakehään pääseviä kylmäainepäästöjä verrattuna aikaisempiin huoltolaitteisiin, jotka saattoivat päästää yhden ilmastointilaitehuollon aikana jopa 60-130 g kylmäainetta ilmakehään. Low Emission -laitteet tuovat säästöä korjaamoiden kylmäainekustannuksiin uusiksi ajatellun rakenteensa ansiosta.

Uudistetun tyhjennysprosessin aikana järjestelmään jäänyt sekä öljyyn sitoutunut kylmäaine kiehutetaan tyhjiöpumpun alipaineella ja kierrätetään sisäiseen säiliöön. Normaalissa prosessissa öljyyn sitoutunut kylmäaine haihtuu ilmakehään järjestelmän tyhjennyksen jälkeen tehtävässä alipaineistuksessa.

Uuden ASC 5000 RPA -ilmastointihuoltolaitteen täyttösäiliön tilavuus on 16 kg ja käytetyn öljyn säiliön 500 ml. R1234yf-kylmäaineelle sopivan öljyn ja vuotomerkkiaineen lisäykset tapahtuvat automaattisesti.

Laitteen tietokannassa ovat ajoneuvokohtaiset täyttömäärät ja suomenkieliset valikot. Myös uuden stantardin mukaiset korkea- ja matalapainemittarit ovat suuret ja helppolukuiset.

Itse kylmäaineen kierrätys tapahtuu SAE J2099 -normin mukaisesti, ei-kondensoituvien kaasujen (ilma) poisto tapahtuu täysin automaattisesti samoin kuin vuototesti paineella ja tyhjiöpumppaus sekä vuototesti. Lämpöpanta puolestaan takaa R1234yf-kylmäaineen nopean ja varman täytön.

Uuden kylmäaineen syttymisherkkyyden vuoksi huoltolaitteen turvallisuusominaisuuksiin on myös kiinnitetty huomiota. Esimerkiksi virtakytkin on sijoitettu laitteen ulkopuolelle. Lisäksi laitteen ensimmäinen käynnistys aamulla pitää tapahtua avoimessa tilassa, jolloin laite tekee painetestauksen itselleen. Ennen käynnistymistään laitteessa oleva puhallin tuulettaa laitteen sisäisesti 35 sekunnin aikana. Ennen kylmäaineen talteenottoa laite tekee automaattisesti kaasuanalyysin, jotta eri kylmäaineiden sekoittumista ei tapahdu huoltolaitteessa eikä ilmastoinnissa. Myös liittimet eri kaasuille ovat erilaiset R134a- ja R1234yf-kaasujen järjestelmissä sekoittumisten välttämiseksi.

 

www.dometic.fi

Miika Nyrö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue seuraavaksi