Uutiset

Autot

Ruoti reissaa kokemuksella

Kotikaupungissaan Lahdessa Reissu Ruoti tunnetaan lähinnä paikallisliikenteestään, muualla Suomessa ja osin Euroopassakin tunnettavuuden ylläpidosta huolehtii tilausajoliikenne, jonka määrä ja merkitys on jatkuvassa kasvussa. Vuonna 1957 perustetun perheyrityksen ohjaksissa istuu tällä hetkellä jo kolmannen polven linja-autoyrittäjiä.

”Isoisäni Pentti Ruoti aloitti paikallisliikenteen Lahden seudulla heinäkuussa 1957. Isäni Matti Ruoti taasen laajensi 1970-luvulla yrityksen toimintaa tilausajoliikenteeseen, minkä vuoksi nimikin muutettiin nykyaikaisempaan muotoon, Reissu Ruoti Oy:ksi vuonna 1982”, valottaa toimitusjohtaja Juho Ruoti luotsaamansa perheyrityksen historiaa.

Yritys on vuosien saatossa uskaltanut uudistua ajan ja asiakkaiden vaatimusten mukaan, joskin perinteitä vaalien. Yli puoli vuosisataa sitten alkanut linjaliikenne Lahden Renkomäen ja Jalkarannan välillä jatkuu edelleen. Toimitusjohtaja toivoisi viisi autoa työllistävän paikallisliikenteen jatkuvan myös vuonna 2014 tapahtuvan kilpailutuksen jälkeen, koska säännöllinen linjaliikenne on edelleen yksi yrityksen perustukijaloista.

”Paikallisliikenteen osuus liikevaihdostamme on nykyisin noin neljänneksen luokkaa, mutta liikenteen säännöllisyydellä on toki suuri merkitys yrityksellemme. Tilausajoliikenteessä työvuorot ja -ajat ovat erittäin vaihtelevia, paikallisliikenteessä taasen mennään tarkoin ennakolta laaditun aikataulun mukaan. Tämä on selvä etu työvuorosuunnittelussa, sillä valtaosa kuljettajistamme ajaa tilausajojen ohella myös linjaliikenteessä”, summaa Ruoti kiitellen samalla henkilöstönsä asennetta paitsi asiakaspalveluun, myös entistä olennaisemmaksi nousevaan koulutukseen, jonka tuomat mahdollisuudet on päätetty ulosmitata mahdollisimman tehokkaasti.

Reissu Ruoti onkin yhteistyössä paikallisen Koulutuskeskus Salpauksen kanssa räätälöinyt omien tarpeiden ja kuljettajien ammattipätevyysdirektiivin mukaisen koulutusohjelman.

”Aloitimme ensiapukoulutuksella ja jatkoimme ennakoivalla ja taloudellisella ajolla. Viimeksi paneuduimme kuljettajien hyvinvointiin – niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin”, valottaa Ruoti koulutusohjelman sisältöä.

Yhteistyö paikallisen kouluttajan kanssa on erittäin tiivistä myös uusien kuljettajien koulutuksessa. Tälläkin hetkellä yrityksessä on nuori ja erittäin lupaava kuljettajakokelas suorittamassa työssäaoppimisjaksoaan.

Ruodin mukaan nuorilla on jälleen kiinnostusta alalle, joskin alalla pysyvyydessä on edelleen parantamisen varaa. Kymmenen työvuoden jälkeen kuljettaja on nähnyt niin kaupunkiliikenteen kiireet kuin tilausajojen mukanaan tuoman epäsäännöllisyydenkin. Silloin saattaa herätä ajatuksia säännöllisemmästä alasta.

Yhteistyöllä eteenpäin

Muiden suoritealojen tavoin myös linja-autoliikenne kamppailee jatkuvan kustannuspaineen alla. Kustannuspuolella nähdään toinen toisiaan seuraavia korotuksia, joiden siirtäminen omaan laskutukseen tuntuu usein työläältä. Ruodin mukaan hintakilpailua vääristävät myös yrittäjät, jotka eivät kaikilta osin toimi lakien ja asetusten mukaan.

”Hintakilpailun toki ymmärrän, mutta 30-50 prosentin erot tarjousten loppuhinnassa kertovat, että jostakin on tingitty. Valitettavan usein tinkimisen kohteeksi joutuu kuljettaja ja hänen palkkansa”, arvelee Ruoti, joka harmittelee myös kilpailutuksen mukanaan tuomaa lyhytnäköisyyttä.

”Nykyisin kunnat ja kaupungit valitsevat työn tekijän yksinomaan hinnan perusteella. Mielestäni myös paikallisuus on kriteeri, joka pitäisi huomioida jollakin tapaa valintaa tehtäessä”, pohtii Ruoti, joka hämmästelee myös niin yrittäjien kuin kuljettajienkin kadonnutta työn arvostusta.

”Oman työn arvo on tiedettävä ja sitä on myös vaalittava. Mielestäni 60 matkustajan kuljettaminen arvoltaan 400 000 euron linja-autolla on työtä, missä vastuu ja huolellisuus korostuvat”, muistuttaa toimitusjohtaja, jonka mukaan meille kaikille sattuu vahinkoja jossain vaiheessa työelämää.

”Silloin korostuu tapa, jolla vahinkoa lähdetään selvittämään”.

Nuoren polven linja-autoyrittäjänä Juho Ruoti on aina pyrkinyt kiinteään ja kaikkia osapuolia hyödyntävään yhteistyöhön muiden yrittäjien kanssa.

”Suuruus ja menestys ei tule isosta määrästä omia autoja, vaan yhteistyötä tekevistä, samalla tavalla ajattelevista yrittäjistä”, painottaa Ruoti, jonka mukaan yhteistyötä tehdään niin suurten kuin pientenkin yrittäjien kanssa. Samaan hengenvetoon hän toivoisi yhteistyön myös lisääntyvän tulevaisuudessa, koska ihmisten liikkumisen tarve tulee arvatenkin jatkossa myös lisääntymään.

”Uskon linja-auton merkityksen korostuvan jatkossa osaltaan ympäristösyistä, mutta myös sen joustavuudesta ja toimintavarmuudesta. Linja-auto jatkaa matkaansa kohti määränpäätä niin tuhkapilven alla kuin lumisateen peittämällä tielläkin”, muistuttaa Ruoti.

Visioita vaaditaan

Reissu Ruoti pyrkii kalustohankinnoissaan suosimaan mahdollisimman paljon kotimaisia ratkaisuja. Nykyisin kalustoa hankitaan pääosin uutena tahdin ollessa auto per vuosi. Lahden Autokorin korittamine Scanioiden lisäksi matkustajia kyyditään muutaman Carruksen, Setran ja Mercedes-Benz Sprinterin turvin. Luotettavuuden ohella huomiota on kiinnitetty myös varusteluun ja lukuisiin matkustajien viihtyvyyttä lisääviin yksityiskohtiin. Pitkäjänteinen yhteistyö Lahden Autokorin kanssa onkin synnyttänyt lukuisia innovaatioita, joihin valmistajat eivät kuitenkaan ole heti syttyneet.

Ruoti kaivaa muistojen sopukoista esimerkkejä ennakkoluulottomista ratkaisuista. Vuonna 1979 Matti Ruoti tilasi Suomen ensimmäisen TV-videolaitteistolla varustetun auton, joka oli lajinsa ensimmäisiä koko Skandinaviassa. Viisi vuotta myöhemmin Ruodin laivastoon liitettiin lentokoneistuimilla ja keittiöllä varustettu 26-paikkainen Neoplan Cityliner, joka herätti laajalti kiinnostusta ja osin ihmetystäkin. Viimeisin osoitus luottamuksesta kotimaiseen koriteollisuuteen on yrityksen maaliskuussa käyttöönottama, matkustajapaikan 66 henkilölle tarjoava Scania OmniExpress 360. Jumboksi ristityllä autolla vastattiin erityisesti koulujen ja järjestöjen toiveeseen suuremmasta matkustajakapasiteetista.

Ruodin mukaan Autokorin suunnitteluosastolla kuuluukin hyväntahtoisia huokauksen ääniä lahtelaisyrittäjien saapuessa autokaupoille.

”Autokori on omalta osaltaan vastannut meidän ja asiakaskunnan tarpeisiin kiitettävällä tavalla, vaikka ideoitamme pidetäänkin välillä järjettöminä”, kiittelee Ruoti.

Reilun 20 auton yrittäjä toivoisi kuitenkin suomalaisilta korirakentajilta enemmän uskallusta ennakkoluulottomaan muotoiluun ja yksityiskohtien toteuttamiseen. Hänen mukaansa Suomessa tehdyt autot soveltuvat erinomaisesti suomalaisiin oloihin, joskin eurooppalaiset kilpailijat kulkevat visioissaan meitä pidemmällä.

Pienestä pitäen linja-autoalaan ja yrittämiseen kasvaneen Juho Ruodin mukaan kaluston kunnossapidolla on huomattava merkitys niin kannattavuudelle kuin asiakastyytyväisyydellekin.

”Oman, kaksi asentajaa työllistävän korjaamon ansiosta jokainen auton on varmasti puhdas ja muutoinkin hyvässä kunnossa tienpäälle lähtiessään”, painottaa Ruoti, jonka mukaan yhteen alustamerkkiin ja yhteen korittajaan nojaavasta toiminnasta on etua myös korjaamolla.

Korjaamon lisäksi Ruodin henkilökuntaa löytyy myös toimistolta, missä työskentelee tarpeen mukaan kolmesta neljään henkilöä. Toimiston tehtävänä on tarjouslaskennan ja laskutuksen ohella myös kaluston pitäminen tehokkaassa liikenteessä.

”Alkujaan Nurmijärven Linjalle kehitetty, mutta tarpeidemme mukaiseksi räätälöity Administrator-ohjelmisto on osoittautunut erittäin onnistuneeksi ja helppokäyttöiseksi työvälineeksi toimistorutiineihimme”, päättää kolmannen polven yrittäjä Juho Ruoti.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi