Uutiset

Autot

Nesteen uusiutuvat polttoaineet

– mahdollistivat asiakkaille 7,9 miljoonaa tonnia pienemmät ilmastopäästöt globaalisti vuonna 2018

Vuonna 2018 Nesteen uusiutuvat polttoaineet auttoivat niin yksityisautoilijoita kuin ammatti- kuljettajiakin pienentämään kasvihuonekaasupäästöjään yhteensä peräti 7,9 miljoonalla tonnilla* usealla maantieteellisellä markkinalla. Määrä vastaa 1,2 miljoonan keskiverto-EU-kansalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä (lähde: Maailmanpankki) tai kolmen miljoonan henkilöauton poistamista vuodeksi liikenteestä.

“Samalla, kun keskustelu erilaisista tulevaisuuden vaihtoehdoista liikenteen päästöjen vähentämiseksi jatkuu, korkealaatuiset uusiutuvat polttoaineet kuten Neste MY uusiutuva diesel™ vähentävät liikenteen päästöjä tasaisen varmaa tahtia. Kyseinen polttoaine tarjoaa käyttäjilleen konkreettisen ja kustannustehokkaan tavan taistella ilmastonmuutosta vastaan. Se myös auttaa erilaisia organisaatiota, kaupunkeja, kuntia ja jopa maita saavuttamaan päästöjen vähentämis- ja hiilineutraaliustavoitteitaan”, kertoo Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker.

Jäte- ja tähderaaka-aineet muodostavat vuosittain noin 80 prosenttia Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä, minkä johdosta Nesteen uusiutuvien polttoaineiden käytön tarjoama keskimääräinen päästöjä vähentävä vaikutus on maksimaalinen. Fossiilisen dieselin vaihtaminen sataprosenttiseen, kokonaan jätteistä ja tähteistä valmistettuun Neste MY uusiutuvaan dieseliin pienentää kasvihuonekaasupäästöjä (gCO2eq/MJ) keskimäärin 90 prosenttia, kun polttoaineiden koko elinkaaren aikaisia päästöjä verrataan toisiinsa. Neste MY uusiutuvan dieselin käytön aloittaminen ei vaadi investointia uuteen ajoneuvoon eikä sitä varten tarvitse tehdä muutoksia dieselmoottoriin.

Positiivinen ilmastovaikutus kasvaa entisestään

Neste on jo yli kymmenen vuoden ajan kasvattanut markkinoille tuomiensa uusiutuvien tuotteiden kokonaisvolyymiä. Yhtiön vuotuinen jalostuskapasiteetti on nykyisin noin 2,7 miljoonaa tonnia uusiutuvia tuotteita jalostamoillaan Suomessa, Alankomaissa ja Singaporessa.

Joulukuussa 2018 Neste julkisti päätöksensä investoida noin 1,4 miljardia euroa kasvattaakseen yhtiön uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettia Singaporessa jopa 1,3 miljoonalla tonnilla vuodessa, mikä kasvattaa uusiutuvien tuotteiden vuotuisen kokonaistuotantokapasiteetin lähes 4,5 miljoonaan tonniin vuonna 2022.

Tuotantokapasiteetin kasvun myötä kasvaa myös Nesteen uusiutuvien tuotteiden positiivinen ilmastovaikutus yhteiskunnan eri sektoreilla. Nesteen tavoitteena on tarjota uusiutuvilla tuotteillaan mahdollisuus pienentää kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä peräti 9 miljoonalla tonnilla vuosittain vuodesta 2022 alkaen.

“Nesteen liiketoimintaa on auttaa asiakkaita tieliikenteessä ja kaupungeissa, lentoliikenteessä sekä polymeeri- ja kemikaalitoimialoilla tekemään omasta liiketoiminnastaan entistä vastuullisempaa. Keskittymällä jalostustoiminnassamme jäte- ja tähderaaka-aineiden tehokkaaseen hyödyntämiseen voimme maksimoida positiivisen vaikutuksemme monilla elämän osa-alueilla”, Vanacker sanoo.

*Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen. Nesteen jalostamien uusiutuvien polttoaineiden mahdollistama yhteenlaskettu päästövähenemä vuonna 2018 oli hieman edellisvuotta pienempi johtuen kyseisenä vuonna toteutettujen huoltotöiden vuoksi pienemmistä tuotantomääristä Nesteen Singaporen ja Rotterdamin jalostamoilla. Päästövähenemää vastaava henkilöautojen määrä sen sijaan pysyi edellisvuoden tasolla siksi, että henkilöautojen energiatehokkuus on parantunut.

Lue seuraavaksi