Uutiset

Autot

LVM esittää – kuljettajaopetuksesta tutkintopainotteinen

Liikenne- ja viestintäministeriön ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittämistä selvittäneen  työryhmän esityksen mukaan henkilöautojen kuljettajaopetuksessa voitaisiin ottaa käyttöön tutkintopainotteinen järjestelmä. Myös uusia opetusmenetelmiä ja -mahdollisuuksia pitäisi voida hyödyntää nykyistä enemmän. Työryhmä esittää, että B-ajokortin kuljettajaopetuksen aloittamisikä alennettaisiin 16 vuoteen ja samalla monivaiheisen opetusjärjestelmän sijasta tulisi siirtyä yksivaiheiseen opetusjärjestelmään.

Simulaattoriopetuksen hyödyntäminen B-luokan kuljettajaopetuksessa tulisi työryhmän mukaan toteuttaa mahdollisimman pian. Myös lyhytaikaisesta ajokortista voitaisiin luopua nopealla aikataululla.

Tutkintopainotteiseen järjestelmään siirryttäisiin kaksipyöräisten, mopoautojen ja henkilöautojen osalta. Järjestelmä mahdollistaisi henkilökohtaisiin tarpeisiin vastaavan opetuksen ja autokoulujen opetustarjonnan monipuolistamisen. Osaamisen voisi hankkia myös esimerkiksi perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteydessä. Mahdollisuutta alueellisesti tai ajallisesti rajoitettuun ajo-oikeuteen tulisi työryhmän mielestä myös selvittää.

Liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkusen mielestä työryhmä on tehnyt hyvää ja perusteltua työtä.

”Ajo-opetusta on perusteltua muuttaa vastaamaan nykypäivän tarpeita. Uusia opetusmenetelmiä ja -mahdollisuuksia pitää voida hyödyntää ja oppimista räätälöidä henkilön omien tarpeiden mukaan”, Virkkunen toteaa.

Työryhmä ehdottaa, että ajokorttiopetusmuutos esitetään toteuttavaksi seuraavalla hallituskaudella.

Raskaan liikenteen osalta työryhmä ehdottaa nykyjärjestelmän säilyttämistä kuljettajaopetuksen osalta, koska ammattipätevyyssäännöksiin on tulossa muutoksia. Ammattikuljettajien saatavuuteen lähitulevaisuudessa voitaisiin vaikuttaa sekä kansallista että kansainvälistä lainsäädäntöä kehittämällä.

Suomalainen kuljettajaopetus on säilynyt varsin muuttumattomansa vuosikymmeniä. Samaan aikaan yhteiskunta on muuttunut paljon ja tarjolle on tullut uusia oppimismahdollisuuksia. Nykyjärjestelmän heikkoutena voidaan pitää vaihtoehdottomuutta ja kilpailun puutetta. Suomessa ajokortin hinta on EU:n kalleimpia.

Ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittämistyöryhmän raportti (LVM:n julkaisuja 10/2014) on saatavilla ministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.lvm.fi.

Lue seuraavaksi