Uutiset

Autot

Katsastuksen kilpailun lisäämisellä alhaisempia kuluttajahintoja

AKE ehdottaa yksityisessä käytössä olevien henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastusten aikaväliä harvennettavaksi. Ensimmäinen määräaikaiskatsastus olisi neljäntenä vuonna käyttöönotosta, toinen kuudentena vuonna ja tämän jälkeen vuosittain, eli malliin 4, 2, 1, 1. Samalla henkilö- ja pakettiautojen määräaikaiskatsastusvälit yhtenäistyisivät.

Nykyisin yksityiskäytössä olevat henkilöautot katsastetaan ensimmäisen kerran kolmantena vuonna niiden käyttöönotosta, toisen kerran viidentenä vuonna ja tämän jälkeen vuosittain. Pakettiautojen määräaikaiskatsastus on ensimmäisen kerran kolmantena vuonna niiden käyttöönotosta ja tämän jälkeen vuosittain.

Kansainvälisessä vertailussa Suomessa käytössä oleva katsastusväli on tiheämpi kuin monessa muussa Euroopan maassa. Nykyisin uusien autojen takuuajat ovat pitkiä, jopa 7 vuotta ja takuuaikana autoja tyypillisesti huolletaan säännöllisesti, jolloin ne pysyvät hyvässä kunnossa. Muutoksesta aiheutuvan absoluuttisen onnettomuusriskin kasvun katsotaan olevan pieni. Katsastusvälin pidentäminen vähentäisi merkittävästi katsastusten määrää ja kuluttajien kokonaiskustannus laskisi auton eliniän aikana.

Helpommalla katsastajaksi

Katsastajien peruskoulutusvaatimuksia esitetään muutettavaksi siten, että insinööritutkinnon lisäksi myös autoalan tehtävään soveltuva ammattitutkinto antaisi mahdollisuuden päästä alalle. Ammattitutkinnon suorittanut saisi oikeuden osallistua alalle tulokoulutukseen ja suorittaa kevyen kaluston määräaikaiskatsastuksia.

Katsastustoimipaikan yhteydessä sijaitsevan 50 metrin koeajoradan vaatimuksesta ehdotetaan luovuttavaksi. Koeajovaatimuksesta ei sen sijaan luovuttaisi. Muutos lisäisi katsastustoimipaikoiksi soveltuvien toimitilojen määrää ja helpottaisi niiden sijoittautumista tiheästi rakennetuille alueille

Katsastustoimilupalakia esitetään muutettavaksi siten, että kevyen- ja raskaan kaluston toimiluvat eriytetään toisistaan ja tehdään siten erityisesti kevyen määräaikaiskatsastuksia tekeville yrityksille alalle tulo helpoksi.

Katsastusten pitäminen yhdessä on ollut Suomessa periaatepäätös kattavan raskaan liikenteen katsastusverkon takaamiseksi, jolloin kaikki katsastusasemat ovat joutuneet investoimaan molempien katsastuslajien toimitiloihin tai vuokraamaan raskaan kaluston tilat.

Nykyinen raskaan kaluston katsastusverkko on kuitenkin ylimitoitettu ja esitettyjen arvioiden mukaan raskaan kaluston linjat tekevätkin tappiota noin 37 000 euroa asemaa kohden vuodessa. Yhdessä koko maan katsastustoimipaikat tekevät raskaan kaluston katsastuksilla tappiota yli 9 miljoonaa euroa. Kilpailuviraston arvion mukaan alan normistoon sisältyvä vaatimus sekä kevyen että raskaan kaluston katsastuspalveluiden tarjoamisesta estää alalle pääsyä ja kilpailua.

Katsastusmuotojen eriyttämisen odotetaan laskevan kevyen katsastuksen hintoja ja mahdollistavan katsastustoimipaikkojen sijoittumisen kuluttajia paremmin palveleviksi.

Lue seuraavaksi