Uutiset

Autot

Globepointer tietää missä mennään

Globepointer Internet karttapaikannusohjelman ja siihen liitettyjen paikannuslaitteiden avulla, asiakas kykenee palvelusta saadun käyttöliittymän kautta henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan avulla, miltä tahansa netissä olevalta tietokoneelta, automaattisesti seuraamaan missä päin palveluun kytketyt ajoneuvopaikannuslaitteet sijaitsevat, minne ovat menossa, missä ovat olleet ja ennen kaikkea myös, kuinka kauan paikka ja liiketietoihin perustuvaa toimintaa harjoittaneet.

Peruspalveluliittymässä on lisäarvoa antamassa, mahdollisuus valita laitteen reitinnäyttö, jolloin ajoneuvon, johon laite on kytketty, eri päivinä tekemät reitit saadaan näytölle. Näytettävän reitin laskenta aktivoituu, kun valitaan pisteet joiden väliltä halutaan nähdä ajankohdat, matkan pituudet ja keskinopeuden.

Reaaliaikainen seuranta reittihistorialla

Järjestelmä mahdollistaa jatkuvan seurannan valitun ajanjakson välein. Ajanjakson pituus voi olla muutamasta sekunnista ylöspäin jolloin ajoneuvon kulkema reitti piirtyy valvojan näyttöruudulla olevalle karttapohjalle. Kyseiseen seurattuun tapahtumaan voidaan oheistuotteina saada lukematon määrä muuta tietoa. Varsinkin Globepointer Rover 9+GPS/GSM päälaitteesta, löytyvät tarvittavat valmiudet, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön toimintakaudella 2009, mikäli hiljaa hiipivä taantuma ei aiheuta ylimääräisiä ongelmia.

Tällöin ajoneuvosta hankittu tieto voi käsittää polttoainekulutuksen, kuorman painon, rengaspaineet, jne. Samalla pystytään myös seuraamaan ajoneuvoon kytkettyjen oheislaitteiden tilatietoja. Saadaan selville onko ajoneuvoon kytketty perävaunu tai mihin kärry on jätetty, mihin on unohtunut hiekoitin, kärkiaura jne. Kyseisissä palveluissa ainoastaan mielikuvitus on rajana, koska antureita asentamalla kaikki on mahdollista.

Mikäli yrittäjällä on eri ajoneuvoluokkiin kuuluvaa kalustoa, voidaan näytöillä valita kulloinkin seurattava ajoneuvoryhmä tai materiaali. Kuorma-autot kulkevat usein varsin laajalla alueella joten niiden seuranta vaatii laajempaa näyttöä, kuin työkoneet jotka koluavat pienemmällä alueella.

Älykäs karttasovellus

Gloobit Oy:n tuottamalla karttapohjalla Gloobit Maps osoitteiden etsiminen on helppoa, koska tarvittavat osoitteet voidaan esisyöttää ajoneuvossa sijaitsevaan näyttöön. Käytännöllisimmät, tai jostain muusta syystä parhaimpien reittien valinta onnistuu helposti.

Aikaisemmin käytetyt reitit on milloin tahansa mahdollista ottaa pääkäyttäjän käsittelyyn ja tutkittavaksi, yksityiskohtaisten tietojen hyödyntämiseksi. Kyseinen maailmankuva kattaa tällä hetkellä Pohjoismaat mutta 09 ensimmäisellä puoliskolla kattavuus laajenee sisältäen myös Venäjän, Baltian sekä Euroopan kartat.

Turvallisuus

Turvallisuus näkökohdat ovat yksi tärkeimpiä syitä miksi yritys ei kovasti markkinoi asiakkaitaan. Onhan luonnollista, että yritys jossa ajoneuvojen paikannusjärjestelmä on käytössä, ei siitä kovasti pidä meteliä. Varkaus- ja väärinkäyttötilanteissa, sekä muissakin paikantamistilanteissa järjestelmä auttaa materiaalin valvonnassa.

Omaturvapaikannuspalvelusta liikkeelle lähtenyt innovaatio on lyhyessä ajassa laajentunut varsin kattavaksi turvapaketiksi. Laitteen avulla, voi henkilö milloin tahansa ottaa nopeasti yhteyttä haluamaansa tahoon. Yhteydenotto tapahtuu esivalittuihin numeroihin pienen kytkimen avulla. Yhteydenoton lisäksi järjestelmä seuraa valitulla aikavälillä laitteen sijaintia. Kun laitteet sijoitetaan autoon, voidaan ajoneuvon paikka myös ulkomaan liikenteessä jatkuvasti paikallistaa. Kuljettajalla oleva laite taas kertoo jatkuvasti kuljettajan sijainnin.

Vanhuksille ja lapsille turvavarusteeksi ajateltu laite tuo myös liikenteessä työtään tekeville ammattilaisille lisäturvallisuutta. Toinen asia on sitten haluaako kuski aina ”ison veljen valvontaa”. Voihan olla tilanteita jolloin esimiehen(ml vaimo tai tyttöystävä) ei ole hyvä tietää miehensä kaikkia kulkemia polkuja. Auton sijainti kuitenkin tallentuu aina ja se on varmasti hyvä asia.

Jo pelkästään onnettomuustilanteissa, sekä vahinkojen sattuessa, järjestelmästä on helppo selvittää onko kyseinen henkilö tai laite ollut alueella.

Työajanseuranta

Kyseisen datahallintasovelluksen yksi käyttöesimerkki voi olla työntekijöiden työajan seuranta. Työpäivien jälkeen työntekijä istahtaa tuntitietojenkeruupisteessä (joka voi olla mikä tahansa paikka omasta kotitietokoneesta yrityksen varta vasten tehtävään nimettyyn paikkaan) olevan tietokoneen ääreen.

Omilla tunnuksilla kuski avaa oman palvelupäiväkirjan joka kerää ja säilyttää hänen henkilökohtaisesti kirjaamansa, GPS/GSM paikannukseen perustuvat ajo-, työ- ja lisätunnit sekä muut asiakasvalinnallisesti työnantajalle tarpeelliset työsuoritteet. Kuljettaja täyttää kyseistä työpäivää koskevat tiedot, mukaan lukien kaikki haittatyöt ja päivärahat, tallentaa tiedot ja lähettää hyväksyttäväksi. Mikäli kuski ei tarkkaan muista päivän ajotapahtumia, voi hän milloin vain tarkastaa tiedot koneelta, johon hän saa näytille päivän reitin, tapahtuma-aikoineen.

Seuraavana työpäivänä esimies tutkii työt ja hyväksyy ne tai pyytää selvennyksiä tarpeen mukaan. Hyväksytyt työpäivät siirtyvät odottamaan palkanmaksua, laskutusta jne. tarpeen mukaan.

Raportointi

Globepointer on varsin mielenkiintoinen työkalu kun mietitään tapahtumien dokumentointia. Järjestelmästä saatava tieto kattaa yrityksen tai yhteisön tapahtumista juuri niin paljon kuin asiakas haluaa. Raporteilla voidaan käsitellä ja seurata ajoneuvojen tekemiä työsuoritteita sekä käyttöastetta.

Järjestelmä mahdollistaa reaaliaikaiset tai historiatietoihin perustuvat kustannusseurannat. Kuljettajien työhistorian seuranta päivämäärän, työajoneuvon, työaikavälin, palkkajakson jne. mukaan on mahdollista. Raportoinnissa jälleen, vain palvelun tilaajan mielikuvitus tuntui olevan rajana palvelun tarjonnassa.

Käytettävissä olevat laitteet ja niiden hinnat

Gloobit Oy tuottaa itse kehittämäänsä ja valmistamaa Globepointer Internet GPS/GSM karttapaikannuspalvelua sekä siitä saatavan paikannusdatan hallintaan tarkoitettuja erilaisia käyttösovelluksia. Edellä mainittuun toimintaan liittyen Gloobit tuo maahan Saksasta ja Taiwanista neljää erilaista Globepointer paikannuspalvelussa käytettävää GPS/GSM-paikannuslaitetta.

Varsinaisesti ajoneuvokäyttöön tarkoitettua Glodepointer Rover 9-paikannuslaitetta saa joko kiinteästi asennettavana mallina, tai TrackBox pika-asennusversiona. Kyseiseen versioon saa myös lisäantureita, mikäli ajoneuvon eri osa-alueista halutaan lisää informaatiota. Henkilökohtaisen ja ajoneuvokohtaisen paikantamis- ja turvaamiskäyttöön löytyvät Globepointer PT 33, PT 35 sekä Pickotrack Black.

Paikannuspalvelun käyttöliittymän, johon saa liittää 1-3 paikannuslaitetta, kuluttajahinta on 14,90 euroa/ kuukausi. Kyseisten paikannuslaitteiden hinnat ovat seuraavat
PT 33 220 euroa
PT 35 230 euroa
ROVER 9 280 euroa
PICOTRACK BLACK 430 euroa

Kustannusäästöt

Järjestelmällä pystytään sekä reaaliajassa, että historiatietoihin tukeutumalla seuraamaan ajoneuvojen käyttämiä reittejä. Näistä tiedoista voidaan eri työtilanteissa kätevästi päättelemään suorimmat ja nopeimmat ajoreitit eri tilanteille.

Täysin mahdollista on myöskin tarkka polttoaineen kulutuksen seuranta eri työtehtävissä. Ajoneuvojen paikannushistoriaan perustuvan yksilöityjen seurannan, kustannusseurannan ja teemakarttatoimintojen hyväksikäyttö palvelee yritystä kaluston järkevän ja kustannus säästöisen ajattelutavan työkaluna.

Kaluston käyttöastetta on raporteilla helppo seurata ja sitä myötä suunnitella mahdollisia lisähankintoja tai poistoja.

Kyseinen järjestelmä on mitä ilmeisimmin astumassa vasta ensimmäisiä askeleitaan. Sen kehittyminen on kiinni vain asiakkaiden mielikuvituksesta sekä yrityksen kyvystä vastata niihin. Tulevaisuudessa meidän jokaista liikettä valvotaan, joka ainut askel jää historiatietoihin eikä eksymisiä eikä turhia liikkeitä enää tehdä.

Lue seuraavaksi