Uutiset

Autot

GLi kouluttaa käytännön kautta

GLi koulutus

Direktiivikoulutus kuntoon ammattilaisten opein

 GLi Yhtiöt on monipuolinen asiantuntijayritys, jonka palveluista asiakas saa ratkaisut logistiikka- ja kuljetusalan tarpeisiin unohtamatta koulutus- ja konsultointipalveluja sekä taloushallinnon toimintoja. GLi Yhtiöiden kautta asiakkaalle voidaan tarjota ammattipätevyyskoulutukset vankalla asiantuntemuksella ja pitkän kokemuksen tuomalla varmuudella.

Direktiivikoulutusten määräajat lähenevät vauhdilla ja ensi vuoden puolella monelle yritykselle tulee väistämättä kiireitä henkilökunnan koulutusten suhteen. Viiden koulutuspäivän järjestäminen ei suju aivan käden käänteessä ja koulutukset täyttyvät nopeasti, joten yritysten kannattaa toimia mahdollisimman pikaisesti ikävien yllätysten välttämiseksi. GLi Yhtiöiden GLi Logistics tarjoaa asiakaslähtöisiä, maanläheisiä ja vankan alan ammattitaidon takaamia direktiivikoulutuksia. Koulutukset ja niiden aikataulut ovat myös tarkoin räätälöitävissä, mikä miellyttää varmasti niin kuljettajia kuin alan työnantajia.

Syyskuun määräaika lähenee

Tarvittavien jatkokoulutusten suorittamisen jälkeen ammattipätevyyttä haetaan Ajovarma Oy:ltä, joka on rekisteriä ylläpitävän Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin palveluntarjoaja. Merkinnän saa halutessaan myös ajokorttiin. Tärkein päivämäärä on 10.9.2014, johon mennessä pätevyys tulee olla suoritettuna ja haettuna. Mikäli henkilöllä ovat vaadittavat viisi koulutusta jo suoritettuna, voi ammattipätevyyttä hakea jo nyt. Mutta kannattaa malttaa vielä hetki – korkeintaan puoli vuotta etukäteen haet­tuna pätevyys astuu voimaan aiemman pätevyyden päättyessä, eli 10. syyskuuta. Jos hakemuksen tekee aikaisemmin, lähtee seuraavan viiden vuoden periodi käyntiin siitä päivästä. GLi Yhtiöiden kouluttaja Kristian Lella kuitenkin muistuttaa, että pätevyys on voimassa viisi vuotta myöntämispäivästä eli myöhäisemmällä haulla saa hieman lisäaikaa vuodelle 2019. Syyskuun lähestyessä palveluissa saattaa kuitenkin olla ruuhkaista, joten hyvissä ajoin toimimalla ei tarvitse hyväksynnän saantia jännittää.

Ennakoiva ajo pakollisena

Ainoana pakollisena direktiivikoulutuksena on ennakoivan ajotavan koulutus ja kaikki muu on vapaasti valittavissa ammattipätevyyden antavista koulutuksista. Raskaan kaluston ennakoivan ajon REAK-koulutuksen tavoitteina on antaa kuljettajalle valmiudet välttää vaaratilanteisiin joutumista ja ennakointitaitoa parannetaan kehittämällä kuljettajien kykyä tunnistaa riskitekijöitä ja ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan. Samalla kehitetään kykyä toimia kriittisissä tilanteissa ja ennakointimahdollisuuksien äärirajoilla. Koulutuksen ansiosta onnettomuuteen jouduttaessa sen henkilö- ja aineelliset vahingot saadaan mahdollisimman pieniksi. REAK:in sisältöä ei ole lyöty tiukasti kiinni, vaan olennaista opetuksessa on ratkaisumallien etsiminen käytännön esimerkkitilanteisiin.

Asenteet kuntoon

Tampereen Viinikassa järjestetyssä GLi:n ennakoivan ajon koulutuksessa ohjeistus oli otettu mainiosti huomioon ja kun kouluttaja Kristian Lellalla on liikennöinnistä yli 15 vuoden monipuolinen kokemus, ei mielenkiintoisista ja haastavista tilannekuvauksista ollut pulaa. Tilanteita käytiin läpi monelta kantilta ja reilun 20 koulutettavan alan ammattilaisen joukossa keskustelu kävi vilkkaana ja moniin tapauksiin oli runsaasti hyvinkin erilaisia lähestymistapoja. Lellan johdolla koulutuksessa käytiin tapaukset tarkoin läpi ja moni kuljettaja löysi varmasti kehittämisen varaa omissa ajotavoissaan ja asenteissaan. Lella muun muassa korosti inhimillisten virheiden suurta osuutta kuorma-auto-onnettomuuksissa verrattuna liikenneympäristön tai ajoneuvoissa ilmenneiden vikojen aiheut­tamiin. Suurimpina onnettomuuksien aiheuttajina ovat edelleen väärä tilannenopeus, havainnointivirheet sekä huolimattomat kaistanvaihdot. Monissa tapauksissa kuljettajan väärä asenne on todellinen vaaran aiheuttaja, minkä vuoksi Lella painotti vastuullisen toiminnan merkitystä liikenteessä ja esimerkiksi kuormansidonnassa.

Vaikka koulutus järjestettiin iltapäivästä alkaen ja suurimmalla osalla osallistujista oli jo pitkä työpäivä takanaan, pysyi mielenkiinto yllä ja ennakoivan ajon koulutus saavutti varmasti tavoitteensa. Tunneilla välteltiin paperin makua ja kouluttajan vankka kokemuksen ääni vakuutti vaativankin kuulijakunnan.

Runsas koulutustarjonta

GLi Yhtiöiden direktiivikoulutuksia järjestetään tiuhaan tahtiin ja koulutuspaikkoina ovat Tampereen lisäksi Vantaa ja Jyväskylä. Yrityksen nettisivuilla on tarkemmat tiedot koulutuksien aiheista, aikatauluista sekä paikkakunnista. Valinnanvaran avulla jokainen saa räätälöityä itselleen sopivimmat ja kiinnostavimmat koulutukset jo hyvissä ajoin ennen ensi syksyn määräaikaa.

GLi Yhtiöillä on runsaasti myös muuta alan koulutusta ja he järjestävät säännöllisesti esimerkiksi liikenneyrittäjä- sekä rekrytointikoulutuksia. Liikenneyrittäjäkoulutuksissa annetaan alalle mielivälle ammatillinen pätevyys kaupalliseen henkilö- tai tavarankuljetukseen tiellä. Monipuolisen opetustoiminnan täydentävät ADR-luvan perus-, täydennys- ja säiliökoulutukset sekä ensiapukoulutukset. Kaikessa GLi:n toiminnassa pyritään mahdollisimman hyvään joustavuuteen ja liikennöinnin ammattilaisina he ymmärtävät asiakkaan muuttuvat tilanteet ja tarpeet. ”Kun asiakkaalla menee hyvin, niin myös meillä menee hyvin”, tiivistää Lella yrityksen toimintafilosofian.

Lue seuraavaksi