Uutiset

Autot

Bussipalot lisääntyneet – Fogmaker sammuttaa tehokkaasti

Scannotec Oy on tunnettu julkisen liikenteen opastus-, informaatio-, valvonta- ja turvateknisistä tuotteista, LED-tekniikkaan pohjautuvista informaationäytöistä ja -järjestelmistä teollisuuden ja julkisten tilojen tarpeisiin sekä julkisen liikenteen videovalvontajärjestelmistä.

Vuoden alusta yrityksen tuotevalikoima on laajentunut bussien palontorjuntalaitteisiin ja -järjestelmiin. Scannotec Oy myy, markkinoi, asentaa ja huoltaa nyt ruotsalaisia Fogmaker-sammutusjärjestelmiä. Suurimmaksi osaksi sammutusjärjestelmät asennetaan uusiin busseihin korinvalmistajien toimesta, mutta jälkiasennuksenakin asennus vie korkeintaan yhden työpäivän.

Bussipalojen aiheuttajia

Bussipalojen syitä voi olla useita – useimmiten ne alkavat kuitenkin moottori- tai lisälämmitintilasta. Kasvavat vaatimukset meluhaittojen ja pakokaasupäästöjen vähentämisestä ovat johtaneet siihen, että moottoritilat ovat entistä suljetumpia, ahtaampia ja eristetympiä, jolloin myös moottoritilan lämpötilat ovat entistä suurempia. Näiden seurauksena tulipalon vaara moottoritilassa kasvaa ja palo syttyy usein hyvin nopeasti, jolloin sitä on lähes mahdoton sammuttaa käsisammuttimella. Myös sähköjärjestelmien viat sekä polttoainejärjestelmien korkeat paineet saattavat aiheuttaa tulipaloriskin bussissa.

Fogmaker – täysautomaattinen sammutusjärjestelmä

Ruotsalaisia Fogmaker-sammutusjärjestelmiä on asennettu vuodesta 1995 lähtien yli 40 000 kappaletta. Fogmaker on Bureau Veritaksen, Ruotsin Palosuojeluyhdistyksen, ja Kansainvälisen Autourheiluliiton FIA:n hyväksymä ja järjestelmä täyttää uusimmat standardit SBF127/FK127 ja SBF128/FK128.

Fogmaker-sammutusjärjestelmä toimii ilman virtalähdettä ja riippumatta sijoituspaikasta. Palon havainnointi ja järjestelmän aktivointi tapahtuu hydropneumaattisesti. Paineistettu ilmaisinletku murtuu palon syttyessä, jolloin paineen aleneminen aktivoi sammutusainesäiliön venttiilin. Ilmaisinsäiliön painevahti antaa kuljettajalle ääni- ja valomerkin.

Fogmaker perustuu korkeapainevesisumuun, joka on tehokkain sammutuskeino moottoritilassa. Erikoissuuttimilla ja korkeapaineella aikaansaatu vesisumu sisältää mikropisaroita, joiden koko on keskimäärin 50 μm. Höyrystymisen aikana vesisumu jäähdyttää savukaasut ja moottoritilan kuumat pinnat, mikä nopeuttaa sammutusta. Yksi vesilitra muodostaa höyrystyessään 1 700 litraa vesihöyryä, mikä puolestaan lisää ilman vesipitoisuutta ja estää palopesäkkeen hapensaannin. Vesihöyryn sisältämä lisäaine muodostaa lisäksi tukahduttavan kalvon palavien öljytuotteiden päälle.

Ruotsi edellä – Suomi perässä

Ruotsin teknisen tutkimuslaitoksen tekemän kartoituksen mukaan tulipalot ovat linja-autoissa 5-10 kertaa tavallisempia kuin kuorma-autoissa. Ruotsissa onkin vuodesta 2004 lähtien vaadittu kaikkiin yli 10 tonnin painoisiin linja-autoihin täysautomaattinen sammutuslaitteisto. Suomessa sammustusjärjestelmä on ollut pakollinen muun muassa kaikissa HSL:n busseissa tämän vuoden alusta. Jotta laitteet toimivat 100-prosenttisesti, pitää niille tehdä sekä 1- että 5-vuotishuollot ohjeiden mukaisesti, painottaa Scannotec Oy:n toimitusjohtaja Robert Lagus.

www.scannotec.fi

www.fogmaker.com

Miika Nyrö

Lue seuraavaksi