Uutiset

Autot

Autokannan keski-ikä jatkoi viime vuonna kasvuaan

Tammikuussa ensirekisteröitiin 11 732 henkilöautoa, joka on 13,6 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Viime vuoden tammikuussa ensirekisteröinnit kävivät poikkeuksellisen korkealla, sillä vuoden 2018 alussa käynnistynyt romutuspalkkio kasvatti ensirekisteröintejä ja yritysautoja ensirekisteröitiin keskimääräistä enemmän. Vuoden 2018 tammikuun ensirekisteröinnit olivat suurimmat yli kymmeneen vuoteen. Henkilöautojen ensirekisteröintien määrä jäi koko Euroopassa loppuvuoden aikana poikkeuksellisen pieneksi syyskuussa tapahtuneen tyyppihyväksyntälainsäädännön muutoksen takia, joka on vaikuttanut merkittävästi henkilöautojen tuotantoaikatauluihin.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin tammikuussa 1 493. Rekisteröintien määrä on 1,0 prosenttia pienempi kuin viime vuoden tammikuussa. Myös pakettiautojen ensirekisteröintien määrä oli viime vuonna poikkeuksellisen korkea.

Kuorma-autoja ensirekisteröitiin tammikuussa 359. Määrä on 13,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Yli 16 tonnin kuorma-autoja rekisteröitiin 272, joka on 15,3 prosenttia viime tammikuuta vähemmän. Keskikokoisten 6–16 tonnin kuorma-autojen rekisteröintien määrä oli 18, joka on 37,9 prosenttia pienempi kuin viime tammikuussa. Pieniä kuorma-autoja ensirekisteröitiin tammikuussa 69, joka on 9,5 prosenttia viime vuoden tammikuuta enemmän.

Uusia linja-autoja rekisteröitiin tammikuussa 47, joka on lähes saman verran kuin tammikuussa 2018.

Autokannan ikääntyminen jatkui

Viime vuonna ensirekisteröitiin kaikkiaan 120 499 henkilöautoa. Määrä on toiseksi suurin henkilöautojen ensirekisteröintimäärä tällä vuosikymmenellä. Myös kierrätykseen palautuneiden autojen määrässä tehtiin viime vuonna ennätys – kierrätykseen palautui viime vuonna noin 82 000 henkilöautoa. Muun muassa romutuspalkkio vauhditti vanhojen autojen poistumaa autokannasta. Myönteinen kehitys ensirekisteröintien määrässä ja vanhojen autojen poistumassa ei kuitenkaan ollut riittävän suuri kääntämään autokannan ikäkehitystä, sillä henkilöautokannan ikä kasvoi viime vuonna 12,1 vuoteen. Keski-ikä kasvoi noin 1,3 kuukaudella vuoteen 2017 verrattuna.

Sähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi viime vuonna 4,7 prosenttiin – täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä oli 0,6 prosenttia ja lataushybridien 4,1 prosenttia. Kaasuautojen ensirekisteröintien määrä kasvoi selvästi viime vuonna, sillä niiden osuus rekisteröinneistä oli 1,0 prosenttia. Kaasuautojen ensirekisteröintejä vauhditti erityisesti romutuspalkkio. Noin viidennes viime vuonna ensirekisteröidyistä kaasuautoista hankittiin romutuspalkkiolla.

Noin neljännes viime vuonna ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli dieselautoja. Koko henkilöautokannasta 28 prosenttia on dieselkäyttöisiä. Ensirekisteröinneissä dieselin osuus on viime vuonna pienentynyt, mutta autokannassa olevien dieselautojen määrä kasvaa vielä lähivuosien ajan. Dieselautojen suhteellinen osuus kasvaa autokannassa lähivuosina, sillä tällä hetkellä romutusikäisten autojen ikäluokissa on vain vähän dieselkäyttöisiä autoja. Pääosa dieselautoista on iältään alle 10-vuotiaita. Lisäksi dieselautojen määrää kannassa kasvattaa käytettyjen autojen maahantuonti. Lähes 60 prosenttia käytettynä maahantuoduista autoista on dieselkäyttöisiä.

Lue seuraavaksi