Uutiset

Autot

Auto- ja tiefoorumi vaatii nopeita päätöksiä tierahojen nostamiseksi

”Korjausvelkaohjelma loppui liian lyhyeen. Nyt tarvitaan nopeita päätöksiä tiestön rahoituksen nostamiseksi. Huonokuntoisen tieverkon rappeutumisvauhti kiihtyy nopeasti ja teiden korjausvelka kasvaa hallitsemattomasti”, toteaa ATF:n asiamiehenä toimiva Nina Raitanen.

”Jotta tieverkon kunto ei romahtaisi vielä nykyisestäkin, Auto ja Tiefoorumi (ATF) pitää tärkeänä, että seuraava hallitus laittaa tieverkon kuntoon ja osoittaa tähän riittävän rahoituksen. ATF:n mielestä tämä edellyttää perusväylänpidon rahoituksen pysyvää nostamista vähintään 300 M€:lla sekä pitkäjänteistä ja suunnitelmallista investoimista tieverkkoon.”

Perusväylänpidon rahoitusta pitää nostaa pysyvästi vähintään 300 M€ vuodessa

Asiasta on olemassa yksimielinen Parlamentaarisen työryhmän näkemys mutta näkemyksen pitää konkretisoitua tulevissa budjeteissa.

Riittävä perusväylänpidon taso on minimissään 1,3 Mrd € vuodessa. Korjausvelkaohjelmalla ja aiemmalla lisärahoituksella on velan kasvu saatu pysähtymään, mutta tiestön saaminen parempaan kuntoon vaatii pitkäaikaista rahoitustason nostoa.

Perusväylänpidon rahoituksella varmistetaan liikenteen turvallisuus ja sujuvuus. Rahoituksella pidetään huolta olemassa olevasta tieverkosta ja sillä pitää pystyä varmistamaan, että

  • kunnossa oleva verkon osa ei pääse huonoon kuntoon. Kun kunnossapitäminen tehdään ajoissa säästetään raha. Toimenpiteiden lykkääminen tulee kalliiksi, koska korjaustoimenpiteet ovat silloin raskaampia ja kalliimpia. Optimaaliseen ylläpitoon pitää varata riittävästi rahaa.
  • teiden talvihoito on riittävää. Talvihoidon toimintalinjoja uudistettiin 2018  ja useiden teiden kunnossapitoluokkia nostettiin. Parempi talvihoito vaatii lisää rahaa.
  • huonokuntoisia teitä voidaan korjata vastaamaan tarvetta. Esimerkiksi alemmalla tieverkolla teiden rakenteellinen kunto heikkenee. Teiden rungot eivät kestä nykykuormitusta. 

Tieverkkoon pitää investoida suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti

  • tieverkkoon pitää investoida, jotta se olisi turvallinen ja sujuva. Turvallisuutta ja sujuvuutta saadaan nostamalla teiden tasoa esimerkiksi keskikaiteellisiksi ohituskaistateiksi tai ohikulkuteillä.  Elinkeinoelämän uudet investoinnit vaativat usein myös tieyhteyksiä.
  • raaka-aineet ja elintarvikkeet lähtevät liikkeelle yksityisteitä pitkin. Ensimmäisten kilometrien pitää olla myös kunnossa. Sillat ovat kalliita investointeja yksityisteiden omistajille, joten erityisesti niihin tarvitaan yhteiskunnan tukea. Elinkeinoelämän kannalta tärkeiden yksityistiesiltojen kunto tulisi selvittää ja niiden kunnostamiseen pitäisi varata rahaa.

”ATF:n mielestä kunnossa oleva tieverkko on ympäristöteko, elinkeinoelämän kannalta välttämätön sekä ihmisten sujuvan ja turvallisen arjen perusta.”

Lue seuraavaksi