Uutiset

Autot

Asiakaslähtöisiä Casacar-matkailuautoja

Kaarinassa on valmistettu matkailuajoneuvoja asiakaslähtöisellä tavalla jo vuodesta 1988 saakka. Kari Väisäsen luotsaamassa yrityksessä rakennetaan nyt jo 500. ajoneuvoa.

Suomen kooltaan pienillä matkailuajoneuvomarkkinoilla on mahdollista tehdä pitkäjänteistä ja tuloksellista toimintaa myös asiakaslähtöisellä tavalla. Kari Väisäsen Auto-Instot Tuotanto Oy on neljännesvuosisadan ajan suunnitellut, rakentanut ja varustanut asiakaslähtöisesti suunniteltuja matkailuautoja paljolti länsisuomalaisten asiakkaiden tarpeisiin. Casacar-tuotemerkillä markkinoitavat ajoneuvot ovat saavuttaneet käyttäjien parissa hyvin vankan ja luotettavan maineen. Väisäsen ja hänen henkilökuntansa osaamista hyödynnetään nyt järjestyksessään 500. auton rakentamisessa.

”Olemme keskittyneet yksinomaan yksilöllisiin ja aina pakettiautojen peltikuorien sisään rakennettaviin matkailuautoihin”, kertoo yrityksen perustaja Kari Väisänen Kaarinassa sijaitsevassa toimipisteessä. Toimitusjohtajan mukaan keskittyminen tähän pieneen ja omalta tuntuvaan segmenttiin on omalta osaltaan taannut mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen ja asiakkaiden henkilökohtaiseen palveluun.

”Monesti meiltä kysytään Suomessa hyvin suosittuja retkeilyautoja, joskin olemme pitäytyneet erossa tästä suositusta, mutta samalla hyvin kilpaillusta segmentistä”, kertoo Väisänen.

Yksilöllisiä ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja pidetään monesti kalliina, mitä ne eivät kuitenkaan ole. Eivät ainakaan tässä tapauksessa, sillä Väisäsen mukaan toimivan alihankinta- ja toimittajaverkoston avulla yksilöllisiin ratkaisuihin päästään hyvinkin kustannustehokkaalla tavalla.

”Vuosien aikana olemme löytäneet oikeat ja luotettavat kumppanit, joiden avulla voimme toteuttaa asiakkaidemme toiveet. Vakiintuneessa toimintamallissa suunnittelu ja kokoonpano tapahtuu meillä täällä Kaarinassa, joskin kaluste- ja komponenttivalmistuksessa nojaudumme lähinnä oman alansa erikoisosaajiin”, valottaa Väisänen toimivaksi koettua toimintatapaa.

Väisäsen mukaan peltikuoriseen ajoneuvoon saadaan toteutettua erittäin toimivia ratkaisuja ja peltikuorisuuden merkittävänä etuna on tiiveys ja äänettömyys.

”Toki joudumme tekemään seiniin ja kattoon läpivientejä, joiden tiiveys on erittäin kriittinen tekijä auton elinkaarelle. Huomioita on kiinnitettävä myös oikeisiin eristeisiin ja käyttämämme solumuovi onkin osoittautunut hyväksi ratkaisuksi niin eristävyyden kuin kosteudenkeston osalta”, jatkaa Väisänen, jonka mukaan asiakkailta saadun palautteen perusteella Casacar-matkailuautojen vahvuutena on juuri äänettömyys ja hyvä lämmöneristys.

Yksilöllisiä autoja rakennettaessa sarjat ovat monesti lyhyitä valmistustoiminnan tapahtuessa aina tilauspohjaisesti. Yrityksen neljännesvuosisadan mittaisessa historiassa autoja on myyty suoraan loppukäyttäjille, joskin myynnissä on nojattu myös jälleenmyyjäorganisaatioon. Tällä hetkellä myynti tapahtuu lähinnä suoraan valmistajalta, jolloin asiakas on useimmiten hankkinut perusauton toisaalta.

”Matkailuajoneuvo on aina erikoistuote, jonka myyminen autoliikkeestä loppukäyttäjälle on verrattain haasteellista. Oman organisaation avulla pääsemme lähelle asiakasta, jolloin hänen tarpeensa tulevat varmasti huomioiduksi”, päättää Väisänen suunnitteluun ja lopputuotteen laatuun panostavan yrityksen toimintamallista.

Casacar-tuotemerkillä tunnettavia autoja on valmistettu Kaarinassa neljännesvuosisadan ajan ja huhtikuussa Kari Väisäsen luotsaamassa yrityksessä aloitettiin 500. ajoneuvon varustaminen. Kahden henkilön tarpeisiin rakennettavan auton varustukseen kuluu pitkittäiset vuoteet, wc-tila ja Nektek Oy:n erillisistuimilla toteutettu istuinryhmä.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi