Uutiset

Uutiset

Hätävilkkujen käyttömahdollisuudet lisääntyvät

Hätävilkut pysäköidyssä autossa

Uuden tieliikennelain myötä hätävilkun käyttömahdollisuudet lisääntyvät. Jatkossa niitä saa käyttää myös auton liikkuessa.

Pysäytetyssä tai pysäköidyssä ajoneuvossa voi käyttää hätävilkkuja, jos ajoneuvo on onnettomuuden, vian tai muun pakottavan syyn vuoksi jouduttu pysäyttämään paikkaan, missä se voi aiheuttaa erityistä vaaraa muulle liikenteelle.

Kesäkuun alussa voimaan tulevan uuden tieliikennelain myötä hätävilkkuja saa käyttää tietyin edellytyksin myös liikkuvassa ajoneuvossa, mikä on tähän saakka ollut Suomessa kiellettyä.

”Hätävilkuilla voidaan jatkossa varoittaa muita tienkäyttäjiä välittömästä vaarasta, kuten liikenteen äkillisestä hidastumisesta. Tämä monesta muusta Euroopan maasta tuttu toimintatapa mahdollistuu siis myös meillä”, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen toteaa.

Hätävilkkujen käytössä on kuitenkin syytä huomioida, että niiden ollessa päällä ei tavallisilla vilkuilla pysty viestimään liikkeellelähtö-, kaistanvaihto- tai kääntymisaikomuksesta. Tämän vuoksi hätävilkkuja ei kannata käyttää yhtäjaksoisesti esimerkiksi toista ajoneuvoa hinattaessa, vaikka uusi laki sen tietyissä tilanteissa mahdollistaakin.

Käytä valoja oikein hätävilkkujen kanssa

Pimeällä, pysäytetyssä autossa hätävilkkuja käytettäessä on syytä kytkeä seisontavalot eli kansanomaisemmin parkit päälle. Näin etupään hätävilkut eivät häviä ajovalojen loisteeseen. Lisäksi seisontavalojen palaessa pystyy kauempaa lähestyvä tienkäyttäjä päättelemään hätävilkut päällä seisovan auton autoksi. Pelkkien hätävilkkujen vilkkuessa, ilman muita valoja, autoa voi helposti luulla oranssein vilkkuvaloin varustetuksi tietyöpuomiksi.

Hätävilkkujen käyttö liikkuvassa autossa on uusi liikennesääntö eikä siitä ole vielä oikeuskäytäntöä.

Lue seuraavaksi