Uutiset

Uutiset

Aja oikealla ja harkitse ohitustarve

Muutamalla tieosuudella Suomessa ajetaan niin kutsutulla leveäkaistatiellä, jonka leveät ajokaistat voivat hämmentää kuljettajaa. Liikenneturva kertaa, että pelisäännöt leveäkaistatielläkin ovat samat kuin muussa liikenteessä: ajetaan oikealla ja muistetaan turvallisen ohituksen askeleet. Leveäkaistatiellä ajetaan oikealla niin kuin muillakin tietyypeillä.

Leveäkaistatien ajokaistat ovat normaalia leveämmät. Tavallisen valtatien tyypillisesti noin nelimetrisen ajokaistan sijaan leveäkaistatiellä saattaa olla yli viisimetriset ajokaistat. Ajokaistalle mahtuu kaksikin ajoneuvoa rinnakkain, kunhan ajolinjat on valittu oikein.

”Vaikka ajokaistalla on leveyssuunnassa enemmän tilaa, normaalit oikeanpuoleisen liikenteen säännöt ja ajotavat pätevät leveäkaistatielläkin. Eli ajetaan niin lähellä kaistan oikeaa reunaa kuin on turvallista”, toteaa Liikenneturvan turvallisuusinsinööri Ari-Pekka Elovaara.

Varmista ohitustilanteen turvallisuus

Kun leveäkaistatiellä ajaa oikeaoppisesti oikeassa reunassa, takana tulevalla on tilaa lähteä ohittamaan ilman, että ajoneuvoa tarvitsee siirtää vastaantulevien kaistalle. Elovaara kuitenkin muistuttaa, että leveäkaistatielläkin on ennen jokaista ohitustilannetta punnittava ohittamisen tarpeellisuus.

”Ohittamisesta saatava ajallinen hyöty on usein varsin pientä. Jos kuljettaja huomaa jatkuvasti olevansa tilanteessa, jossa ohittaminen mielletään tarpeelliseksi, kannattaa oma ajonopeus tarkistaa”, Elovaara toteaa.

Ohitustarpeen arvioinnin lisäksi tulee ennen jokaista ohitustilannetta varmistaa ohituksen turvallisuus. Ota huomioon, että lähestyvän liikenteen nopeutta on vaikea arvioida. Jos vastaantulevien kaistalla ei ole tulijoita, voi keskiviivan ylittää samalla tavalla, kuten tavallisella tiellä. Leveäkaistatielläkään ei kuitenkaan saa ohittaa ohituskieltoalueella.

Turvallisen ohituksen pelisäännöt:

• Seuraa takana tulevaa liikennettä ja varmista, että tie on selvä riittävän pitkältä matkalta. Huomioi kelin vaikutus näkyvyyteen.

• Aloita ohittaminen riittävän etäältä ohitettavasta.

• Kerro ohitusaikeesta suuntamerkkiä vilkuttamalla. Näytä vilkkua myös omalle kaistalle palatessa.

• Siirry ohituskaistalle ja palaa sieltä loivalla liikkeellä. Ohittaminen ei anna erillislupaa ylinopeudelle.

• Aja ohituskaistalla niin pitkään, että näet taustapeilistä ohitettavan ajoneuvon keulan kokonaisuudessaan.

• Luovu ohittamisesta ja palaa omalle kaistalle, jos huomaat erehtyneesi ohituspäätöstä tehdessäsi.

Lisää samasta aiheesta