Uutiset

Työkoneet

Työkoneiden vuokramarkkinoiden kasvu tasaantuu

Työkoneiden vuokramarkkinoiden reipas kasvu vuonna 2022 tasaantuu Teknisen Kaupan Liiton ja Foreconin ennusteen mukaan seuraavaksi pariksi vuodeksi.

Työkoneiden vuokratoimiala kasvoi viisi prosenttia vuonna 2022. Vielä huhtikuussa kasvuksi povattiin kahdeksaa prosenttia, mutta paljon vuokrakoneita käyttävän toimitilarakentamisen vahva kasvu jäi hieman ennakoidusta. Lisäksi rakentamisen kysyntää hiljensi rakennuskustannusten nousuvauhti.

  • Suurinta vuokrauksen kasvu oli uudistalorakentamisessa, 12 prosenttia.
  • Vuokraus on miinuksella infrarakentamisen, teollisuuden ja kuluttajien käytössä.
  • Rakennuskoneiden myynnin ja tuonnin ennuste vuodelle 2022 on myös laskenut, mutta on edelleen selvästi kasvava, lähes kymmenen prosenttia.

Rakentaminen on ylivoimaisesti suurin työkonevuokrausalan käyttäjäsektori. Vuokrakoneiden käytöstä kolmasosa tulee rakentamisen ulkopuolelta huolto- ja asennustöistä sekä työskentelyolosuhteita parantavissa palveluissa teollisuuden, maatalouden, tapahtumasektorin, julkishallinnon sekä kuluttajien hankkeissa. Työkoneiden vuokrauksessa vuokrataan myös kokonaisratkaisuja, suojaa, lämpöä, valoa, logistiikkaa ja jätehuoltoa.

Talouden kasvuennusteet ensi vuodelle ovat heikot niin Suomessa kuin Euroopassa. Vuosina 2023 ja 2024 rakentamisen määrä vähenee maltillisesti kaikilla pääsektoreilla korjausrakentamista lukuun ottamatta.

Laskusuunnassa

Vuonna 2023 työkonevuokrauksen kasvun ennakoidaan pysähtyvän ja vähenevän prosentin verran. Tämä aiheutuu suurimman käyttösektorin uudistalorakentamisen vuokrakäytön vähenemisestä (-6 %). Erityisesti asuntorakentamisen vuokrakonekäyttö vähenee (-14 %). Sen sijaan korjausrakentamisen, teollisuuden, palveluyritysten, julkisten toimijoiden ja kuluttajien käyttö kasvaa. Vuodelle 2023 rakennuskoneiden myynnin ennakoidaan laskevan kymmenen prosenttia.

Vuonna 2024 vuokrakoneiden käytön ennakoidaan pysyvän kutakuinkin vuoden 2023 tasolla (+1 %). Uudistalorakentamisen käyttö vähenee edelleen, -1 %, mutta korjausrakentamisen, teollisuuden, palveluyritysten ja kuluttajien konekysyntä ovat pienessä kasvussa. Telineiden ja sääsuojauskaluston vuokraus kasvaa vuosina 2023 ja 2024 edelleen muita koneryhmiä enemmän. Selkeimmin vähenee torninostureiden käyttö.

Rakennuskoneiden vuokramarkkinat ja volyymimuutos, ei sisällä hinnanmuutosta.

Ennuste sektoreittain

Uusien asuntojen rakentaminen toimii vuoden 2021 tapaan rakentamisen veturina vuonna 2022. Asuntoaloitusten määrä vuonna 2021 oli lähes 47 000 asuntoa. Aloitukset ovat laskeneet syyskuussa 2022 41 000 asunnon vuositasolle ja määrän ennakoidaan vähenevän voimakkaasti loppuvuonna 2022 ja lasku jatkuu vielä vuonna 2023, -7 % ja vuonna 2024, -5 %. Lasku on kuitenkin paluuta nollakorkoajan ylikorkeista tuotantomääristä kohti tarpeen mukaista määrää. Ylitarjontaa on tällä hetkellä sekä vapaarahoitteisista vuokra- että omaan käyttöön tulevista asunnoista. Ylitarjonta on kääntänyt käytettyjen asuntojen hinnat laskuun, pysäyttänyt vuokrien nousun ja jarruttaa voimakkaasti uusien hankkeiden käynnistämistä. Alueelliset erot Suomessa ovat merkittäviä.

Toimitilarakentaminen kasvaa vahvasti, +7 %, vuonna 2022. Toimitilarakentamisella on suuri merkitys työkonevuokraukseen. Toimitilarakentamisen kasvu vuonna 2022 on vahvinta toimisto-, teollisuus- ja varastorakennuksissa. Vuonna 2023 kasvua on eniten julkisissa rakennuksissa, mutta kokonaisuutena toimitilarakentamisen määrä hidastuu nollatasolle, -1 %. Vuonna 2024 toimitilarakentaminen vähenee 4 prosenttia. Kaikkien toimitilasektoreiden määrän ennakoidaan vähenevän. Sijoittajien kiinnostus toimitilarakennuksiin, erityisesti terveydenhuollon rakennuksiin on ollut kasvussa.

Korjausrakentaminen kasvaa yhden prosentin vauhtia vuosina 2023 ja 2024. Korjausrakentaminen on ainoa rakentamisen kasvusektori lähivuosina. Kasvu jää kuitenkin pieneksi korkojen nousun, rahoituksen saatavuuden sekä korjausrakentamisen kustannusten nousun takia. Ammattimainen korjaamisen vauhdittumisen seurauksena ala kärsii työvoimapulasta, nousevat hinnoista ja vaikeuksista tarjousten saamisessa. Asuntoyhtiöiden korjausaikomukset ovat tuoreen korjausbarometrin mukaan hiipuneet kiinteistöjen hoitokustannusten, korkojen nousun ja rahoituksen saatavuusongelmien takia. Energian hinnan nousu on lisännyt kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja lämmitysjärjestelmien muutoksiin liittyviä korjauksia. Sähköautojen latausjärjestelmiä rakennetaan myös paljon. Suuria peruskorjaushankkeita on myös meneillään ja käynnistymässä, esimerkkeinä Finlandia-talo, Hotel Grand Hansa ja Seurahuone, Laakson sairaalan peruskorjaus ja laajennus sekä Tampereen keskusvirastotalon peruskorjaus ja laajennus.

Infrarakentamisen määrä vähenee 3 prosenttia vuodessa kuluvana ja ensi vuonna, mutta kääntyy kasvuun vuonna 2024. Suurten kaupunkien liikenneinfrahankkeiden määrä on korkea, esimerkkeinä raitiotiet ja metro. Suurten junaratahankkeiden rakentamisen käynnistymisiä ei tapahtune vielä 2023 eikä 2024.

Ennusteen riskit liittyvät asuinrakentamiseen ja Ukrainan sodan jatkumiseen ja näkymiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta. Myönteinen riskimahdollisuus tulisi Ukrainan sodan rauhanneuvottelujen alkamisesta. Tämä parantaisi talouden näkymiä ja maailmankauppaa ja laskisi energian ja raaka-aineiden hintoja. Myös inflaatio alkaisi hiipua nopeammin ja poistaisi korkojen nostotarpeet.

Työkoneiden vuokraaminen on vahva osa kiertotaloutta

Teknisen Kaupan Liiton vuonna 2019 solmiman Työkonealan Green Deal -sopimuksen tavoitteena on vähentää työkoneiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä lisäämällä täyssähkökäyttöisten ja muiden vähäpäästöisten työkoneiden tarjontaa. 

”Merkittävä osa yrityksistä pitää vastuullisuuteen liittyviä tekoja kasvavana kilpailuedun lähteenä. Vähäpäästöiset työkoneet edistävät vihreää siirtymää. Ymmärrämme, että Suomessa on neljä vuodenaikaa ja pitkät välimatkat. Tarvitaan oikea kone oikeaan paikkaan”, kertoo johtava asiantuntija Juha Ala-Hiiro Teknisen Kaupan Liitosta.