Uutiset

Työkoneet

Teknisen Kaupan myynti ylsi ennätykseen

Teknisen Kaupan Liiton jäsenyritysten myynti kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä reilut kahdeksan prosenttia edellisestä vuodesta. Koko vuoden 2022 aikana myynti kohosi runsaat 13 prosenttia ja päätyi arvoltaan ennätykselliseen 12,6 miljardiin euroon.

Viimeisellä neljänneksellä nopeimmassa nousussa olivat TKL:n mukaan teollisuuden tuotteet ja palvelut, joiden myynti lisääntyi lähes 10 prosenttia. Rakentamisen tuotteiden ja palveluiden myynti kasvoi kahdeksan ja kuluttajatuotteiden seitsemän prosenttia. Raaka-aineiden myynnissä alkuvuonna nähty huima kasvu tasaantui reiluun kuuteen prosenttiin.

Markku Uitto

”Teknisen kaupan viimeinen neljännes päätyi kaikkien aikojen parhaisiin myyntilukuihin. Loppusyksyllä kasvun hidastumiseen vaikutti osittain edellisvuoden lopun erinomaiset myynnin kehitysluvut. Myös koko vuosi 2022 oli tekniselle kaupalle ennätyksellisen hyvä. Hintojen nousu selittää osan kasvusta, joillakin toimialoilla jopa pääosan. Kaksi viime vuotta ovat olleet Suomen taloudessa vahvoja investointivuosia, joka on näkynyt positiivisesti jäsenyritysten toiminnassa”, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

”Vaikka näkymät kuluvalle vuodelle ovat edellisvuotta hieman heikommat, ovat ne kuitenkin parantuneet talven aikana. Etenkin teollisuuden tilanne näyttää yhä sangen positiiviselta. Pahin uhka energian saatavuuden ja hinnan osalta on ainakin toistaiseksi helpottanut, joka helpottanee myös inflaatiopaineita. Korkojen nousu saattaa heikentää investointihalukkuutta ja -kyvykkyyttä, joka muuten näyttäisi etenkin uusiutuvan energian hankkeiden osalta hyvältä. Sisäinen uhka niin Suomen taloudelle kuin tekniselle kaupallekin on mahdollinen laaja lakkokevät”, Uitto sanoo. 

Myynti toimialoittain (ennakkotieto)

”Palvellaksemme paremmin ja nopeammin sekä jäseniämme että sidosryhmiämme julkaisemme ennakkotietoja jäsenyritystemme myynnin kehityksestä ennen virallista markkinakatsausta. Ennakkokatsaus perustuu jäsenyritysten antamiin tietoihin ja sen kattavuus on noin 60 prosenttia koko Teknisen Kaupan Liiton jäsenistöstä. Tarkennetut ja yksityiskohtaisemmat tiedot myynnistä sekä toimialakohtaiset analyysit julkaisemme varsinaisessa markkinakatsauksessamme helmikuussa”, kertoo TKL tiedotteessaan.


Tekninen kauppa on teollisuuden ja rakentamisen tarvitsemien tuotteiden kuten raaka-aineiden, osien, komponenttien, tarvikkeiden, koneiden ja järjestelmien maahantuontia ja myyntiä, sekä niihin liittyvien ratkaisujen ja palveluiden toimittamista. Alan yritykset tuovat maahan myös kuluttajatuotteita, kuten moottoripyöriä, maastoajoneuvoja, puutarhan ja metsänhoidon pienkoneita sekä akkuja ja paristoja. Ala työllistää 20 000 henkeä, ja alan myynti vuonna 2022 oli 12,6 miljardia euroa.

Lue seuraavaksi