Uutiset

Työkoneet

Multiva-monikäyttöisyyttä Loimaalta

Dometal Oy on vuodesta 1997 lähtien valmistanut laadukkaita ja innovatiivisuudestaan tunnettuja, täysin kotimaisia Multiva-maatalouskonetuotteita. Maanmuokkauskoneiden lisäksi Multiva on tunnettu käytännöllisistä ja kestävistä viljelijöiden sekä urakoitsijoiden arvostamista perävaunuista ja nyt markkinoille saapuu täysin uudistunut TR-perävaunumallisto korvaamaan aikaisemmat TR Farmer- ja TR Safe -mallistot.

Dometalista on edistyksellisellä tuotekehityksellä, kotimaan markkinoinnilla sekä rohkealla panostuksella vientitoimintaan onnistuttu rakentamaan hyvin nykyaikainen ja kansainvälinen maatalousalan yritys, jolla on myyntiä yli kymmenessä valtiossa. ”Tällä hetkellä varsinkin Ruotsin markkinat vetävät hyvin ja myös Tanskan tietyissä osissa investoidaan maatalouteen voimakkaasti”, kertoo Dometalin toimitusjohtaja Mikko Mäkimattila. Viime aikoina esimerkiksi Unkarin markkinat ovat kasvaneet voimakkaasti ja huomioitavaa on myös Kanadan viennin kehittyminen uusien jälleenmyyntisopimusten kautta.

Uusimpia suunnittelu- sekä valmistusteknologioita, kuten 3D-mallinnoksia ja automaatiota hyväksi käyttäen koko Dometalin toiminta on hyvin tehokasta ja vertailua kestävää. Uusien tuotteiden menestyminen on varmistettu erittäin kattavilla testitoimenpiteillä, joissa Multiva-tuotteet laitetaan läpikäymään erittäin vaativat koeolosuhteet aidoissa rankoissa työtehtävissä. Uusi TR-perävaunumallisto saapuukin markkinoille erittäin käyttäjäystävällisenä ja monipuolisuutensa ansiosta se soveltuu niin viljan, hakkeen, tuorerehun, turpeen, lannan ja lumen kuljetustehtäviin. Tuotannon isojen volyymien ansiosta myös valmistuskustannukset ovat järkevällä tasolla, mikä näkyy tuotteiden loistavana hinta-laatusuhteena.

Uutta Multiva-perävaunumallistoa suunniteltaessa etusijalla ovat olleet tuotteen monikäyttöisyyden ja kestävyyden yhdistäminen keveyteen ja hyvään kantavuuteen. Tämä on onnistunut käyttämällä ensiluokkaisia kotimaisia materiaaleja, kuten Ruukin Double Gade -erikoisterästä. Myös muotoiluun on kiinnitetty erityishuomiota ja kartiolavan tyhjentyy kaikissa olosuhteissa. Kauttaaltaan hitsattu lavarakenne, huippuluokan pintakäsittely, laitasärmäys, saumaton takalaitavarsisto, yläreunan järeä putkipalkki ja tukiprofiilit takaavat kestävyyden kovimmissakin käyttöolosuhteissa. Takalaita sijaitsee kokonaan lavarakenteen ulkopuolella, mikä estää materiaalia keräävien taskujen syntymisen ja pulttikiinnityksen ansiosta laidan puristuksen voimakkuus on myös helposti säädettävissä

Nykyaikaisten teknisten tutkimuksien kautta metallin jännityshuiput on sijoitettu mahdollisimman kauas hitsaussaumoista, mikä ehkäisee repeämisten syntymistä huomattavasti. ”Rakenteen valmistus on aina monien osien summa, sillä huomioon täytyy ottaa niin vaunujen erilaiset työtehtävät ja -olosuhteet kuin tuotantokustannukset sekä kokonaispaino”, korostaa Dometalin tuotekehitysjohtaja Vesa Mäkelä

Uusi Multiva TR -mallisto tulee markkinoillemme neljällä eri kokovaihtoehdolla ja tilavuuksissa kokoluokkia on 21 kuutiosta aina 35 kuutioon saakka. Lisävarusteena saatavilla vilja- tai rehukorokkeilla tilavuutta saa lisää ja suurimmillaan päästään rehukorokkeen kautta noin 45 kuution kokoluokkaan. Kantavuudet malleissa liikkuvat 16–24 tonnin välillä ja kokonaiskorkeutta on enimmillään 3,5 metriä. Vaunujen leveys on 255 cm ja lavalla on pituutta vajaasta kuudesta metristä aina kahdeksaan metriin saakka. Multiva-vaunujen pelkkä vakiovarustelu on jo hyvin runsas ja siihen kuuluvat esimerkiksi hydraulinen takalaita, turvallisuutta tuovat tukevat alumiinitikkaat, etulaidan pleksi-ikkuna sekä viljaluukku, johon voi myös helposti tehdä omia putkiliitoksia.

Lisävarustuksella Multiva-vaunujen yksilöllisyyttä ja monikäyttöisyyttä voi lisätä reippaasti esimerkiksi käytännöllisen rullapeitteen avulla. Peitteen voi rullata helposti veivin avulla maasta käsin, mikä lisää turvallisuutta huomattavasti turhien kiipeilyjen jäädessä pois. Peitettä ei myöskään tarvitse irrottaa kippausten ajaksi. Vaunun räätälöintiä voi lisätä vaikkapa vaihtoehtoisilla renkailla ja myös valaistuksen tasoa voi parantaa entisestään. ”Tulossa ovat lisäksi kattavat varustepaketit esimerkiksi maantiekäyttö sekä rehunteko huomioiden”, korostaa Dometalin myyntipäällikkö Juha Erkkilä.

Nykyaikoina myös maataloustuotteissa ulkonäöllä on merkitystä ja Multivan vaunuissa on muotoilun sekä värimaailman kautta saavutettu hyvin nykyaikainen ja raikas ulkonäkö. ”Kuuntelemme myös tässä mielessä asiakkaiden palautetta hyvin tarkoin ja olemmekin onnistuneet mielestämme tässä suhteessa hyvin”, kertoo Erkkilä. Hän korostaa samalla Multivan suomalaisia arvoja ja muistuttaa kotimaisten tuotteiden arvostuksen merkitystä maamme haastavassa talou­dellisessa tilanteessa. ”Työllisyystekijöiden lisäksi kannattaa muistaa, että kotimaisella tuotteella ovat myös tuotetuki sekä varaosa- ja huoltopalvelut nopeasti ja luotettavasti käytettävissä”, Erkkilä lisää.Uutta Multiva-mallistoa esittelivät myyntipäällikkö Juha Erkkilä, markkinointipäällikkö Heli Lehtelä, tuotekehitysjohtaja Vesa Mäkelä sekä toimitusjohtaja Mikko Mäkimattila.

Toimitusjohtaja Mikko Mäkimattila suoritti Loimaalla uuden Multiva-perävaunumalliston lanseerauksen yhteydessä myös pienimuotoisen katsauksen maamme maatalouskonetuotannon tilaan. ”Meillä Suomessa viime aikoina niin maidon, viljan kuin sianlihankin tuottajahinnat ovat olleet laskusuunnassa, mikä näkyy luonnollisesti myös viljelijöiden koneinvestoinneissa. Tällöin vientitoiminta nousee alallamme ensiarvoisen tärkeään asemaan. Valitettavasti valtiovallan suhtautuminen maatalouskoneiden tuotantoon maassamme on huolestuttavalla tasolla, sillä esimerkiksi investointitukien, vientitakuiden, työvoimakustannusten, verotuksen ja energiapolitiikan muutosten kautta toimintaedellytykset ovat heikentyneet rajusti”, huomauttaa Mäkimattila.

Lue seuraavaksi