Uutiset

Työkoneet

Monessa mukana – JT Service Oy ja Alltime Oy

JT Service Oy:n ydinliiketoiminnan, maarakentamisen rinnalle ryhdyttiin kehittämään myös muita liiketoimintoja, tällöin hoito- ja alue-urakointi sekä kiinteistöhuolto tulivat osaksi yritystoimintaa. Kiinteistöhuollon osuus eriytettiin omaksi yhtiöksi vuonna 2006 jolloin Alltime Oy perustettiin. Yrityksen henkilökunta palvelee Oulun talousalueen teollisuusyrityksiä ja asuinkiinteistöjä tehokkaasti ja monipuolisesti. Kiinteistöhuollon yrityksessä työskentelee 10 henkilöä ympärivuotisesti.

Alueellisen hoito- ja kunnossapidon asiakkaita ovat JT Service Oy:n puolella lähinnä julkisen sektorin toimijat. Asiakaslähtöisyys on molempien yritysten tarkasti suunnitellun, laadukkaan ja tehokkaan toiminnan perusajatuksena. Toimintatapojen jatkuva kehittäminen takaa myös sen, että tilaajat saavat tarvitsemansa kokonaisratkaisut helposti. Ilman turhia välikäsiä toimiva yhteys tilaajan ja palvelun tuottajan välillä on ehdoton edellytys hyvin toimivalle ja tehokkaalle yhteistyölle.

Hoito- ja alueurakoista suurimmat ovat yrityksen oman kotikunnan, Kempeleen talvikunnossapitourakka ja naapurissa sijaitsevan Oulunsalon kunnan alueurakka. Urakka pitää sisällään kunnan katualueiden, kiinteistöjen pihojen, viher- ja urheilualueiden ympärivuotisen hoidon ja kunnossapidon. Kunnossapidon urakointia tehdään myös vesillä.

Vesistöjen väylänhoito ulottuu Oulujoen ja Oulujärven alueella aina Oulusta Suomussalmen Kiantajärvelle asti. Talvisin kunnossapidon työsarka laajenee myös kelkkareittien ja hiihtolatuverkoston ylläpitoon niin Oulun alueella kuin Koillismaalla.

Alueellisten hoito- ja kunnossapitourakoiden asiakaskunta on kovin yksipuolista, kun taas kiinteistöhuollon asiakkaiden, teollisuusyritysten ja asunto-osakeyhtiöiden toimeksiannot jakaantuvat liikevaihdollisesti miltei tasan yllä mainittujen kesken. Kiinteistöhuollon kuin alue-urakoinninkin puolella kaikki palvelusopimukset pyritään tekemään kokonaisvaltaisina, täyden palvelun paketteina. Mikäli palvelua ei pystytä omilla resursseilla toteuttamaan, siinä auttaa laaja sekä ammattitaitoinen aliurakoitsijoiden ja yhteistyökumppaneiden verkosto.

Alltime Oy:n referenssilista on kattava, mutta siitä huolimatta yritys huolehtii jokaisesta kohteestaan aina yksilöllisesti ja korkealaatuisesti. Yritys mieltää itsensä alan merkittäväksi paikalliseksi tekijäksi.

Kunnossapidon alueurakoinnin osalta JT Service Oy:llä on selkeänä visiona ja vahvana tavoitteena laajentua lähitulevaisuudessa valtakunnalliseksi toimijaksi alalla. Kuitenkin tiukan kilpailun vallitessa alalla, eivät asiakkaat aina tule yrityksen luo. Onnistumisia laajentumisen osalta on jo saavutettu, JT Service Oy hoitaa Espoon kaupungin yhtä alueellisen kunnossapidon osaurakkaa jo toista vuotta.

Liiketoiminnan kehittäminen ja eteenpäin vieminen ovat tärkeitä seikkoja alan kilpailussa pärjäämiselle. Tässä merkittäviä tekijöitä ovat sekä henkilöstö että yrityksen konekalusto. Molempien yritysten henkilöstöstä on muodostunut toimivat ja tehokkaat tiimit, ja varsinkin infra-alalla toimiville yrityksille on myös huomattava etu saada tehdä töitä uusilla koneilla ja laitteilla. Näin työn tekeminen on tekijällekin paljon miellyttävämpää ja antoisampaa, tästä syystä sekä JT Service Oy:n että Alltime Oy:n konekalusto on uusittu viimeisten parin vuoden aikana.

Vastaisuudessa alan työt eivät varmasti ainakaan vähene, kisa alan parhaiden ja laadukkaimpien palvelujen toimittajien kesken vain kiristyy. Taantuman aikana kunnossa-
pidon ja kiinteistöhuollon asiakkaat ovat entistä valveutuneimpia ja haluavat saada rahoilleen kunnon vastineen ja ammattitaitoisen yhteistyökumppanin.

Alltime Oy kasvattaa ja kehittää toimintojaan maltillisesti, mutta yhtä kunnianhimoisesti kuin kunnossapidosta ja alueurakoinnista huolehtiva JT Service Oy. Jatkossa kunnossapitourakoinnin osuus JT Service Oy:n liiketoiminnoista tulee varmasti kasvamaan.

Ammattimainen ja joustava henkilökunta, sekä toimintavarma, uusi konekanta varmistavat yritysten menestymisen myös tulevaisuudessa. Tässä kisassa kempeleläiset yritykset eivät aio jäädä hopealle.

Lue seuraavaksi