Uutiset

Työkoneet

Logistiikkakeskuksen 50 tunnin suurvalu sujuvasti Vihreä Betonilla


Otsikkokuva: Ison, 4 400 neliömetrin laatan valu Ruduksen Vihreä Betonilla sujui erinomaisesti suunnitelmien mukaan 50 tunnissa Hyvinkään työmaalla, jossa Kreate vastaa Keskolle rakennettavan logistiikkakeskuksen maarakennus- ja perustusurakasta.Kesko rakennuttaa logistiikkakeskusta Hyvinkäälle. Toukokuussa valettiin automaatiovaraston paalulaatta, johon Rudus toimitti 3 600 kuutiota Vihreä Betonia. Vähähiilinen rakentaminen on kaikkien osapuolten arvojen mukaista, ja työmaalla valu sujui erinomaisesti suunnitelmien mukaan.

Kesko rakennuttaa Hyvinkäälle 85 000 neliömetrin kokoisen logistiikkakeskuksen Onnisen ja K-Auton käyttöön. Logistiikkakeskus valmistuu vaiheittain vuosien 2025–2030 aikana. Keskolle investointi on yli 300 miljoonaa euroa. Haahtela toimii projektinjohtajana ja päätoteuttajana. Kreate vastaa projektin maarakennus- ja perustusurakasta.

Toukokuussa työmaalla oli vuorossa yli kaksi vuorokautta kestänyt valu.

”Vihreä Betonin massan työstettävyys oli työmaalla hyvä. Voimme suositella sitä kaikenlaisille työmaille, tosin talviset olosuhteet antavat omat haasteensa. Vihreä Betoni on hyvä tapa pienentää rakentamisen päästöjä”, toteavat Kreaten työpäällikkö Mika Ojala ja vastaava työnjohtaja Pasi Kinnunen.

”Valoimme automaatiovaraston paalulaatan, joka oli kooltaan 4 400 neliötä ja paksuudeltaan 400–900 millimetriä”, kertoo Kreaten betonityönjohtaja Lauri Sirviö.

Keskon mukaan toiminta ympäristön hyväksi on sekä Keskon että konsernin yhteistyökumppaneiden yhteinen tehtävä. Keskon toimintaohjeiden mukaisesti kaikkien yhteistyökumppaneiden tulee pyrkiä edistämään toiminnassaan ilmastonmuutoksen hillintää ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

”Vihreä Betonin käyttö olikin lähtöisin tilaajan vaatimuksista. Sitä käyttämällä kompensoitiin hiilidioksidipäästöjä. Vihreisiin ja kierrätettäviin materiaaleihin panostaminen on tärkeää myös Kreatelle”, Sirviö lisää.

Kreaten tekemä betonointisuunnitelma sekä eri osapuolten ammattitaitoiset työntekijät varmistivat mittavan valun onnistumisen. Vihreä Betonin pumppaus sujui ilman ongelmia.

Massat tehokkaasti mobiilitehtaalta

Kreaten laatiman betonointisuunnitelman mukaisesti mittava valu tehtiin kahden pumpun ja kymmenen ammattilaisen voimin.

Finnsementin myyntipäällikkö Jukka Tuohino (vas) ja Ruduksen mobile fleet johtaja Antti Virtanen kiittävät eri osapuolten yhteistyötä. Työmaalla näkyi betonoinnin hyvä suunnittelu ja ennakointi sekä kaikkien toimijoiden välinen tiimityö.

”Hyvä suunnittelu on kaiken perusta. Valu ei voi pysähtyä missään tilanteessa, joten sen toteuttamista suunniteltiin useita viikkoja. Muun muassa pumppujen sijainneilla, yöllisten valujen valaistuksella, miehistön ympärivuorokautisella ruokahuollolla ja kokonaisvaltaisella varautumisella mahdollisten häiriötilanteiden varalle varmistimme valun onnistumisen kellon ympäri. Työn suoritusta varten pidimme myös Ruduksen kanssa useita palavereita”, Kreaten projektista vastaava työnjohtaja Pasi Kinnunen kertoo.

Ruduksen mobiilitehdas on perustettu seitsemän minuutin päähän työmaasta.

”Mitä lyhyempi kuljetusmatka, sen vähemmän tarvittiin kuljetuskapasiteettia. Yöaikaan valua tehostettiin parilla kuormalla tunnissa Konalan asemalta, joka toimi myös vara-asemana. Kaikkiaan valu sujui kokonaisuudessaan hyvin, juuri kuten olimme sen suunnitelleet”, Sirviö kertoo.

”Työmaalla tarkkailimme sekä hiertämisen että suojauksen aloittamisen ajankohtaa. Vihreä Betonin lujuudenkehitys on alkuun hitaampaa. Lämpötilaloggereista saadun datan mukaan lujuudenkehitys alkoi noin 24 tuntia kuluttua valun aloituksesta. Tämän jälkeen Vihreä Betoni kehittyy kuin verrokkibetoni. Sinänsä massan työstettävyys oli hyvä.”

Rudus Express -mobiiliasema oli seitsemän minuutin ajomatkan päässä työmaasta. Näin betonin kuljetus vaati vähemmän kapasiteettia ja lyhyt matka vähensi osaltaan kuljetuksen aiheuttamia päästöjä.

Betonin päästöt lähes puolta pienemmät

Logistiikkakeskuksella valettu massa oli Vihreä Betoni #32 S3 C30/37 GWP.55 eli kyseessä on hyvinkin vihreä betoni, jossa sideaineina on Finnsementin kehittämä vähähiilinen Kolmossementti ja masuunikuona. Käytetyn betonin hiilidioksidipäästöt ovat jopa 45 prosenttia vastaavaa verrokkibetonia pienemmät.

”Vihreä Betoni on osa ratkaisua, jolla tilaajat ja urakoitsijat pystyvät konkreettisesti vaikuttamaan hiilijalanjälkeensä”, toteaa Ruduksen mobile fleet johtaja Antti Virtanen.

Finnsementin pari vuotta sitten lanseeraaman Kolmossementin vastaanotto on ollut Finnsementin myyntipäällikkö Jukka Tuohinon mukaan hyvä, sillä markkinoilla on selkeästi tilausta uudelle, vähähiiliselle tuotteelle.

”Vähähiilisten sementtien osuus kasvaakin Suomen rakentamisessa, samalla kun suurempien päästöjä tuottavien sementtien myynti vähenee. Tässäkin tapauksessa tilaajan toiminnan keskiössä on vastuullisuus, joten asiakas valitsi Vihreä Betonin ja Kolmossementin.


Lue laajempi artikkeli aiheesta ruduspro.fi-sivutolta tästä linkistä!


Keskon logistiikkakeskus, Hyvinkää

 • Tulevat käyttäjät Onninen ja K-Auto
 • Rakentaminen alkoi 2022, valmistuu vaiheittain 2025–2030 aikana
 • Laajuus 82 000 neliömetriä
 • Projektinjohto ja päätoteuttaja: Haahtela
 • Maarakennus- ja perustusurakka: Kreate
 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu: RE-Suunnittelu
 • Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu

Automaatiovaraston paalulaatan valu

 • Rudus toimitti 3 600 kuutiota Vihreä Betonia
 • Betonin sideaineina Finnsementin kehittämä vähähiilinen Kolmossementti ja masuunikuona
 • Laatan koko 4 400 m2, paksuus 400–900 mm
 • Betoni toimitettiin läheiseltä Rudus Express -mobiilitehtaalta
 • Valun kesto 50 tuntia


Lue seuraavaksi