Uutiset

Työkoneet

Liikenteenohjaussuunnitelmat Ramuddenilta

Teemme liikenteenohjaussuunnitelmat alusta loppuun. Näin kertovat Ramuddenin pääkaupunkiseudun toimipisteessä liikennejärjestelyä ja suunnittelua tekevä Anne Hyväkkä sekä Tampereen toimipisteen Laura Sokura.

Ramuddenin pääkaupunkiseudun toimipisteessä liikennejärjestelyä ja suunnittelua tekevä Anne Hyväkkä sekä Tampereen toimipisteen Laura Sokura (ylh.).

Liikennejärjestelyiden suunnittelupalvelu on mietitty asiakkaan näkökulmasta hyvinkin helpoksi. Asiakkaan tarvitsee vain kertoa, mitä he ovat ryhtymässä kadulla tekemään.

”Meiltä saa aina töiden aikaisen liikenteenohjauksen kokonaissuunnitelman kulloiseenkin tarpeeseen. Me laadimme suunnitelman, josta selviää, mitä muutoksia liikennejärjestelyihin tarvitsee tehdä työmaan vuoksi. Suunnitelman avulla voimme tehdä tilapäisiä liikennejärjestelyjä kohteeseen”, kertoo Anne Hyväkkä.

Suunnitelma voi pienimmillään olla vaikka jalankulun ohjausta toiselle puolelle katua. Suurempi suunnitelma, kuten pidempiaikainen kaivuutyö kaupungin keskustassa, vaatii runsaasti liikenteen ja kevyen liikenteen suunnittelua.

”Vaikkapa nostotöissä lähdemme liikkeelle siitä, mistä nosto pitää suorittaa. Sen jälkeen tutkimme, katkeaako jalankulku tai täytyykö ottaa pysäköintipaikkoja pois käytöstä”, kuvaille Anne Hyväkkä.

Lupa-asiat kuntoon vaivatta

Käytännössä suunnittelija etsii kyseisen työkohteen kartan ja katsoo, minkälainen on kohteen liikenneympäristö. 

”Tunnemme perusteellisesti töihin vaadittavan lupaprosessin ja osaamme hoitaa tarvittavat kaavakkeet. Kun suunnittelemme kohteen aivan alusta loppuun, käymme läpi kyseisen kaupungin tai liikenneviraston vaatimukset kyseisessä kohteessa”, kertoo Laura Sokura.

Ilman suunnitteluapua asiakkaan pitäisi ensin selvittää, mihin ja mitä työstä pitää ilmoittaa ja minkälaisia lupia ylipäätään pitää hakea. Ramuddenilla tehdään työn asiakkaan puolesta. Suunnittelijat ovat yhteydessä muun muassa tarkastajiin, julkiseen liikenteeseen, pelastuslaitokseen, viranomaisiin sekä muihin asiaan liittyviin tahoihin. 

”Se helpottaa asiakasta, koska tunnemme lupaprosessit ja tiedämme mistä pitää kysyä luvat ja mitä luvat maksavat. Tämä kaikki voi olla asiakkaalle vaikeaa tai vähintäänkin aikaa vievää. Suurin ongelma voikin usein juuri olla, että asiakas ei itse tiedä, minkälaisia lupia pitää hakea.”

Suunnittelu säästää vuokratuotteiden kuluissa

Suunnittelupalvelu varmistaa myös sen, että kohteeseen vuokrataan juuri oikea määrä oikeanlaisia liikenteenohjaustuotteita. 

”Asiakkaan voi olla itse vaikea arvioida vaatimuksia ja määrää. Ilman suunnitelmiamme asiakas voi ottaa liikaakin tavaraa vuokralle ja maksaa siten turhasta”, kertoo Anne Hyväkkä.

Liikenteenohjaussuunnitelmat syntyvät nopeasti. Pienemmät liikennejärjestelyt jo yhden työpäivän aikana. 

”Pidempiaikaisilla ja suuremmilla työmailla käymme lähes aina paikan päällä. Jos suunnitelma jostain syystä poikkeaa maastossa vallitsevasta tilanteesta, niin asentajamme ovat niin kokeneita, että he keksivät kyllä keinon, miten kohteessa voi järjestelyn toteuttaa”, kertoo Anne Hyväkkä.

”Myös tapahtumien liikennejärjestelyitä varten teemme paljon yhteistyötä tapahtumatuottajan kanssa ja jalkaudumme tapahtumapaikalle”, jatkaa Laura Sokura.

Asiakkaat voivat olla varmoja, että meiltä saa asiantuntemuksen, eli viimeisimmän tiedon lupaprosesseista sekä tarvittavista liikenteenohjauslaitteista kiteyttää Anne Hyväkkä palvelun hyödyt. 

Ramudden palvelee valtakunnallisesti

Ramudden operoi vahvasti koko Suomen alueella ja kaikki liikennejärjestelyt ovat järjestettävissä maanlaajuisesti. Tuotteita voi vuokrata suoraan Espoon, Tampereen, Oulun, Jyväskylän ja Turun toimipisteiden kautta. Ramuddenin kokeneet asiantuntijat palvelevat kaikissa projektin vaiheissa.

Ramuddenilta saa työmaiden turvallisuusratkaisut alusta loppuun asti kokonaispakettina, kaikki valmiiksi mietittynä. Liikennejärjestelysuunnittelu, tuotevuokraus, asennus ja työnaikaiset muutokset hoituvat kaikki Ramuddenin kautta. Tarvittaessa palveluun kuuluu myös tarvekartoitus, suunnitelmat ja lupa-asiat. Kun työkohde on valmis, kuljettaa Ramudden vuokratavarat pois.

Lue seuraavaksi