Uutiset

Työkoneet

Jalostustaso ja tuottavuus uudelle tasolle Sandvik UH320 -murskausvaunulla

Smedsby Kross Sepänkylän Murska Ab Oy, ”Smedsby”, on Vaasan seudulla toimiva murskausalan yritys. Yrityksenä se on vielä varsin tuore, sillä se on perustettu vuonna 2007. Kokemusta toiminnasta on kuitenkin jo pitkältä ajalta, sillä toimitusjohtaja Thomas Buss sekä muut työntekijät olivat samassa murskausporukassa ennen tämän yrityksen perustamista.

”Ostimme tämän laitoksen käytettynä ja täysin toimintavalmiina kokonaisuutena kaikkine oheistarpeineen, kuten parakkeineen”, kertoo Buss. ”Yhteisen taustan ja valmiin laitoksen ansiosta pääsimme nopeasti liikkeelle. Aika oli hyvä aloittaa, sillä kysyntä oli hyvä ja töitä paljon. Pian tosin tilanne hiljeni, mutta töitä on ollut kuitenkin koko ajan.”

Murskeita Smedsby tekee pääasiassa Rudukselle Pohjanmaan alueella, mutta myös muille pienemmille toimijoille. Rudus on tunnettu korkeasta turvallisuustasostaan, jonka takana on CRH-sertifikaatti. Nämä säännökset koskevat myös Smedsbyn laitosta, koska se urakoi Rudukselle. Tasoltaan CRH-sertifikaatti on tiukempi kuin esimerkiksi yleinen konestandardi, joten uusiinkin laitteisiin joudutaan tekemään turvallisuutta parantavia muutoksia. ”Olemme joutuneet opettelemaan tämän sertifikaatin mukaiset käytännöt. Täytyy myöntää, että alkuun asioista tuli huomautuksia, mutta sittemmin olemme oppineet ja onnistuneet täyttämään ehdot jopa kiitettävästi eikä niistä ole ongelmia – päinvastoin hyvällä turvallisuustasolla saavutetaan hyviä tuloksia yleensäkin työssä.”

Pitkään harkinnassa

Smedsbyn mobiililaitos on alkujaan kolmivaiheinen, jossa leukamurskaimen perässä on kaksi kartiomurskainta ja kaksitasoseula. Aikaisemman työnantajan palveluksessa miehet toimivat nelivaiheisen kiinteän murskauslaitoksen parissa ja sitä kautta oli kiinnostusta sekä osaamista tätä monipuolisemman lajikemäärän tuottamiseen. Kiinnostusta asiaan lisäsi betonilajikkeiden 4–8 ja erityisesti 8–16 suuri kysyntä. Sepeleitä Smedsby teki kolmivaiheisellakin laitoksella, mutta tehokkuus ei ollut halutulla tasolla.

Neljännen vaiheen laitoksesta puhuttiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2008 Sandvikin edustajan Juuso Aallon kanssa. Ajatus oli jo tuolloin ”varastaa” pääseulan ylätasolta kiveä ja syöttää tämä neljänteen vaiheeseen. Tällä tavoin saadaan erittäin puhtaat lajikkeet minimaalisen pienellä tuhkamäärällä häiritsemättä muun laitoksen tuotantoa.

Neljäs vaihe

Viime vuonna päätös neljännen vaiheen hankkimisesta kypsyi. Sopivaksi mobiiliksi laitokseksi valikoitui Sandvik UH320. Siinä on CH430-kartiomurskain ja kolmitasoinen SF1843-seula. Syötteen maksimikoko tällä on 160 mm ja sillä voidaan tehdä 3-4 eri lajiketta kerralla. Periaatteeltaan UH320 on samanlainen kuin legendaarinen ”metsävaunu” UH421, mutta murskainelementti on UH320:ssä pienempi ja seula on puolestaan suurempi. Smedsby sai neljännen vaiheen Sandvik-murskauslaitoksensa viime helmikuussa.

Syöte neljänteen vaiheeseen otetaan pääseulan ylätasolta ja sen määrää voidaan säätää luukuilla, jotka ohjaavat tavaran eri kuljettimille. Tämän ansiosta ison laitoksen kapasiteettia ei tarvitse rajoittaa jälkipään kapasiteetin mukaan. ”Tällä hetkellä 2/3 ylätason kivestä menee jälkipäälle”, kertoo Buss. ”Samaan aikaan teemme välimyllyillä murskeita, joten peruslaitos saa käydä koko ajan hyvällä tuotantotasolla.”

UH320:stä on poistettu syöttösuppilo, joka on tässä käyttötarkoituksessa tarpeeton. Se on kuitenkin olemassa ja se on asennettavissa paikoilleen varsin nopeasti. Neljättä vaihetta voidaan käyttää myös itsenäisenä yksikkönä esimerkiksi etukäteen esimurskatuilla kasoilla ja silloin syöttösuppilo kippaavine välppineen on tarpeen.

Kartiomurskaimessa on tavanomainen Sandvik- mantteli, joka on osoittautunut hyvin sopivaksi tähän tarkoitukseen ja karapaine pysyttelee hyvin vakiona. ”Olemme saaneet tällä hyvää muotoa”, kehuu Buss. Seula on kolmitasoinen vapaapudotusseula. Tässä on hyvä esimerkki laitoksen huoltoystävällisyydestä, sillä seulojen verkot ovat nopeat ja helpot vaihtaa. ”Muutoinkin tämä uusi laitos on hyvin huoltoystävällinen.”

Tuhka alle kolmasosaan

Koska syöte otetaan pääseulan ylätasolta, ei jälkipään syötteessä ole muuta kuin kiveä. Tästä on etua varsinkin kohteissa, joissa pintamaan poisto ei ole ollut huolellista ja louheen mukana prosessiin tulee humusta. Tällä tavalla toimien humus jää pois aikaisempiin lajikkeisiin, joten neljännen vaiheen tuotteet ovat hyvin puhdasta kiveä. Myös tässä vaiheessa erottuva kivituhka on pelkkää kiveä, joten se ei ime vettä ja soveltuu sen ansiosta hyvin moniin rakennustöihin, esimerkiksi kaapelikaivantoihin ja pihoihin.

”Vaasassa asiakkaat ovat jo oppineet käyttämään tätä ja kaikki kivituhka menee siellä suoraan omana tuotteena hyötykäyttöön”, sanoo Buss. ”Tuhkan määrä putosi 70 prosenttia, kun otimme tämän sandviklaisen käyttöön. Puhdas kivi myös seuloutuu hyvin kosteudesta riippumatta.”

Toimiva konsepti

”Nyt meillä on hyvä ja toimiva konsepti”, sanoo Buss. ”Laitos on nyt monipuolinen ja sen jokaista vaihetta voidaan ajaa korkealla kapasiteetilla säädettävyyden ansiosta. Pystymme nostamaan jalostusastetta huomattavasti aikaisempaa pidemmälle, jolloin tuotteen arvo nousee prosessin aikana entistä korkeammalle, mikä näkyy selvästi entistä parempana kannattavuutena. Pystymme nyt tekemään kaikki lajikkeet perusmurskeista asfalttilajikkeisiin asti tällä laitoksella.”

Viime vuonna Smedsbyn laitosta siirrettiin 11 kertaa. Yksi merkittävä asia laitoksen rakenteessa onkin helppo ja nopea siirrettävyys. ”Olemme siirtäneet laitoksen jopa yhden yön aikana, eli jos tänään murskataan täällä aamuvuoro, olisi mahdollista olla huomenna iltavuorossa murskaamassa toisessa paikassa. Turha hosuminen siirroissa on kuitenkin todettu turhaksi, sillä siirtojen yhteydessä on helppo ja järkevä tehdä myös huoltoja”, tietää Buss. ”Tämä UH320 sopii tähän kuvioon erittäin hyvin, sillä se on todella nopea valmistaa siirtokuntoon. Esimerkiksi kuljettimet yhtä lukuun ottamatta kääntyvät hydraulisesti kuljetusasentoon ja tämä yksi on nopeasti nostettu laitoksen päällä olevaan kuljetustelineeseensä. Koko 46,5 tonnia painava UH320-yksikkö liikkuu yhdellä vetoautolla. Nosturiautoa emme siirroissa tarvitse.”

Viime vuonna Smedsby teki 800 000 tonnia murskeita. ”Tänä vuonna tulee enemmän tonneja tämän uuden jälkipään ansiosta ja sepelien suhteellinen osuus on huomattavasti aikaisempaa suurempi”, arvioi Buss. ”Sandvik on tehnyt juuri sellaisen laitoksen, jonka me tarvitsimme.”

www.smedsbykross.fi

www.miningandconstruction.sandvik.com

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi