Uutiset

Työkoneet

Infran työturvallisuuskilpailun parhaat

Turvallinen infratyömaa 2013

Infra ry:n järjestämän Turvallinen infratyömaa 2013 -kilpailun parhaat työmaat julkistettiin 8. huhtikuuta 2014 Infran Turvallisuusiltapäivän yhteydessä.

Infra ry:lle vuosi 2013 oli turvallisuuden teemavuosi. Teemavuoden aikana haluttiin kiinnittää huomioita työturvallisuuden kehittämiseen infra-alalla, palkita turvallisia työmaita ja levittää MVR-mittarin käyttöä yhä useampiin yrityksiin ja työmaille.

Keskeinen osa turvallisuuskampanjaa oli Turvallinen työmaa 2013 -kilpailu. Kampanja ja kilpailu olivat osa Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020 -hanketta.

Kilpailussa turvallisuustason mittauksesta vastasivat aluehallintovirastojen tarkastajat infra-alalle kehitettyä MVR-mittausta käyttäen. Mittaukset olivat samalla osa normaalia tarkastustoimintaa. MVR-mittauksen lisäksi työmailla tarkistettiin työntekijöiden henkilötunniste veronumeroineen.

MVR-mittauksessa mittaaja kiertää työmaalla ja merkitsee ylös työturvallisuutta koskevat Oikein- ja Väärin-havainnot. MVR-taso on suhteellinen luku: Oikein-havaintoja verrataan kaikkiin havaintoihin ja tuloksena on prosenttiluku. Esimerkiksi MVR-taso 95 % tarkoittaa, että 95 % mitattavista asioista on kunnossa.

Tulokset

Kilpailussa oli kaksi sarjaa: maanpäällinen rakentaminen ja maanalainen rakentaminen. Lisäksi annettiin kunniamainintoja työmaille, jotka eivät yltäneet palkinnoille, mutta joiden MVR-mittaustulos oli 95 % tai yli.

Maanpäällinen rakentamisen sarjan voitti Skanska Infra Oy:n työmaa Valtatie 8 välillä Kotiranta–Stormossen (Sepänkylän ohitustie). Toisen sijan jakoivat YIT Rakennus Oy:n Tarastejärven jätteenpolttolaitoksen maarakennustyömaa Tampereella sekä Lemminkäinen Infra Oy:n Kivisydän-parkkihallin maanpäälliset työt Oulussa.

Maanalaisen rakentaminen sarjan turvallisin työmaa oli Lemminkäinen Infra Oy:n Kivisydän kallioparkki Oulussa. Toiseksi tuli SRV Rakennus Oy:n Länsimetron rakennustyömaa, Keilaniemen aseman lisälouhinta. Kolmanneksi sijoittui Lemminkäinen Infra Oy:n Koivu–Mankkaantien Urheilupuiston työmaa Espoossa.

Kunniamaininnan saivat seuraavat työmaat (kaikki maanpäälisiä työmaita):

– Oittaan ulkoilualue, Espoo (E.M.Pekkinen Oy)

– Friisinkalliontie, Espoo (Skanska Infra Oy)

– Honkasuo, Helsinki (Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara)

– Keilaniementie, Espoo (Skanska Infra)

– Leppävaaran lähiliikuntapaikan stabilointi + vesihuolto (E.M.Pekkinen Oy)

– Ruoholahden silta, Helsinki (Lemminkäinen Infra Oy)

Ruusuja ja risuja

Turvallisuustaso on noussut infratyömailla vuosi vuodelta. Pahimpiin tapaturmiin johtavat vaaratekijät on kilpailun tulosten perusteella kattavasti poistettu.

Suojavarusteiden käyttö on jo mallikasta. Työntekijöiden tunnistekortit olivat kampanjatyömailla asianmukaisesti näkyvillä.

Suurimmat puutteet liittyvät edelleen silmäsuojainten käyttöön. Myös kaivantoturvallisuudessa riittää kohennettavaa. Luiskattuja ja porrastettuja kaivantoja toteutetaan edelleen liikaa kokemusperäisesti. Vuosi sitten julkaistun Vaara vaanii kaivannossa -oppaan oppien soisi olevan useamman työmaan käytössä.

Lue seuraavaksi