Uutiset

Työkoneet

Edge Innovate ja Sawcenter yhteistyöhön

Mekaanisen puunjalostusteollisuuden ja bioenergialaitosten parissa operoiva Sawcenter Oy Ab on aloittanut Edge Innovate Ltd:n valmistamien murskain- ja seulatuotteiden maahantuonnin Suomeen. Pohjois-Irlantilaisen valmistajan runsas tuotevalikoima tuo mielenkiintoisen lisän jo ennestään monipuoliseen Sawcenterin laite- ja palvelutarjontaan. Edgen tuotteista tärkein Suomen markkinoita ajatellen on hidaskierroksinen Slayer-murskain.

Sawcenterin toiminta alkoi vuonna 1988, jolloin nykyinen toimitusjohtaja Harri Aaltonen käynnisti terien ja hiomakoneiden myynnin. Kohderyhmänä oli ja on edelleen Suomen mekaaninen puunjalostusteollisuus. Nykyinen vahva suuntaus materiaalien kierrätykseen sekä bioenergian käyttöön on avannut Sawcenterille uusia markkinoita koko maan alueella.

Teräkaupasta alkaneesta toiminnasta on nyt muodostunut 25 henkeä työllistävä yritysryhmä. Siuntiossa pääpaikkaansa pitävällä yrityksellä on lisäksi toimipisteet viidellä eri paikkakunnalla. Hyvinkäällä toimii piste, joka toimittaa laitteita ja tarvikkeita mekaaniselle puunjalostusteollisuudelle.

Valikoimasta löytyy runsaasti erilaisia teriä, hiomakoneita sekä terähuoltolaitteita sahoille. Terien huoltoon liittyvien laitteiden lisäksi sahoille on tarjolla runsaasti erilaisia työstökoneita ja mittalaitteita. Valikoimassa on muun muassa sveitsiläisiä Schneebergerin koneistuskeskuksia.

Sawcenter tarjoaa terävalmistusta ja -huoltopalvelua seuraavilla paikkakunnilla: Hollola, Jyväskylä, Lappeenranta ja Parkano.

Terähuollon lisäksi on maanlaajuisesti tarjolla monipuolinen valikoima erilaisia teriä pyörö- ja vannesahoihin sekä hakkureihin ja murskaimiin. Kaikki myydyt terät myös huolletaan ja teroitetaan tarvittaessa.

Sahateollisuus on ollut Sawcenterille vahvaa aluetta ja jatkossa pyritään vahvistamaan asemaa entisestään uusilla tuotteilla ja jatkuvalla tuotekehityksellä. Bioenergia-ala sekä materiaalien kierrätys kasvavat, joka puolestaan lisää terien tarvetta. ”Ja kun terä pyörii, se myös kuluu. Eli terien ja terähuollon tarve kasvaa jatkossa entisestään”, uskoo Sawcenterin myyntijohtaja Joakim Lund.

Kuva: Sawcenter on merkittävä hakkurin terien toimittaja maassamme. Tässä miesten käsissä metrin mittainen hakkurin terä. Vasemmalla tuotepäällikkö Kalle Tuominiemi
vierellään myyntijohtaja Joakim Lund.

Teriin liittyvän toiminnan lisäksi Sawcenter on tänä päivänä vahva tekijä erilaisten bioenergiaan, materiaalinkäsittelyyn ja kierrätykseen liittyvien järjestelmien toimittajana. Yritys on tuonut maahan ja myynyt vuodesta 2009 alkaen ruotsalaisia Bruks-hakkureita, joita käytetään kuorma-autoalustaisena tai metsäkoneiden päällä.

Bruks valmistaa myös traktorikäyttöisiä kompakteja hakkureita. Mobiilihakkureiden lisäksi Sawcenter tuo maahan Bruksin kiinteitä hakkureita, kuljettimia, seuloja ja vasaramyllyjä. Jo 1950-luvun lopussa alkanut hakkurivalmistus takaa hyvälaatuisen hakkeen syntymisen.

Sawcenter on tuonut maahan jo vuosia järeitä yhdysvaltalaisia Rotochopper-murskaimia. Niiden ruuaksi käy melkein mikä tahansa puupohjainen materiaali, kuten rangat, kannot, risut, ja kierrätyspuu. Rotochopper on kierrätystoiminnassa vahva tekijä. Tuotteista suurin on -murskain (kuvassa).

Käyttö tapahtuu joko poltto- tai sähkömoottorilla. B66-murskain voi tuottaa korkealaatuista puupolttoainetta yhdellä ajolla tai maisemointiin nykyisin paljon haluttua värjättyä haketta. Rotochoppereita on saatavana pyörä- ja tela-alustaisena.

Murskain- ja terätuotteiden lisäksi Sawcenteriltä löytyy HSP Gripenin puutavarakouria monenlaisen materiaalin käsittelyyn. Kaivukoneisiin ja traktorin puukuormaajiin on tarjolla muun muassa biokouria, lajittelukouria ja tietenkin vakiokouria.

Ruotsalaisvalmistajan mallistosta löytyy nyt uutuutena muunneltava koura. Siinä piikkikoura voidaan nopeasti muuttaa pyöreän puun käsittelyyn sopivaksi. ”Gripenin kouria on saatavana yleisimmillä liittimillä”, muistuttaa tuotepäällikkö Kalle Tuominiemi.

Kuva: Ruotsalaiset Bruks-hakkurit kuuluvat Sawcenterin oh-
jelmaan. Kuvassa uutta mallistoa edustava traktorikäyttöinen hakkuri. Puukuormaajan päässä on Sawcenterin
edustama HSP Gripen -koura.

Edellä mainittujen Bruks- ja Rotochopper-murskaimien rinnalle on Sawcenter aloittanut kuluvana vuonna pohjois-irlantilaisen Edge Innovate Ltd:n tuotteiden maahantuonnin. Valikoimasta löytyy murskaimia, seuloja, kuljettimia ja lajittelijoita erilaiseen kierrätykseen ja bioenergiaraaka-aineiden käsittelyyn.

Sawcenterin ensisijaisena tuotteena on hidaskierroksinen Edge Slayer -murskainsarja, jonka tyyppisiä laitteita etsittiin pitkän aikaa tuoteohjelmaan. Myös seulat ja ilmalajittelijat kuuluvat tuontiohjelmaan. Muutkin Edgen tuotteet ovat toki saatavilla.

Kuva: Edge-tuoteperheeseen kuuluu järeitä seuloja niin pyörä- kuin tela-alustaisena.

Pohjoisirlantilainen tehdas on toiminut jo vuosikymmenien ajan materiaalinkäsittely- ja kierrätyskonealalla OEM-valmistajana tehden niin suunnittelua kuin itse valmistusta. Noin 25 vuotta sitten yritys alkoi lanseerata tuotteita omalla nimellään. Nyt tarjolla on kattava valikoima koneita ja laitteita kierrätykseen ja materiaalinkäsittelyyn. Valmistus on pitkälle asiakkaan vaatimusten mukaan toimivaa räätälöintiä ja lupaapa tehdas jopa laserleikata asiakkaan logon koneen kylkeen, jos näin halutaan.

Sawcenter näkee Edgen asiakkaita olevan pääasiassa urakoitsijat ja uuden tuotteen markkinointi on jo lähtenyt vilkkaasti liikkeelle. ”Tarjouksia on paljon ulkona ja tulemme olemaan paljon esillä Edgen kanssa lähiaikoina.

Käytämme viestinnässä runsaasti sosiaalista mediaa ja youtube-kanavaa, missä myös kaikki päämiehemme operoivat. Näin pääsemme nopeasti lähelle asiakkaitamme”, mainitsee Kalle Tuominiemi.

Edge-tuotteita nähdään kesän Okra-messuilla Oripäässä sekä Finnmetkossa Jämsässä. Toki messuilla on nähtävillä myös Bruks- ja Rotochopper-koneita. Syksyksi on suunnitteilla Edgen puitteissa tapahtuva murskain- & hakkuriralli. Sen laajuus selviää myöhemmin.

Sawcenterin pääpaino Edge-tuotteissa on hidaskierroksisissa Slayer-esimurskaimissa. Ne ovat vankkatekoisia ja soveltuvat moninaisen puuraaka-aineen sekä purku- ja rakennusjätteen murskaukseen sekä erilaisten kierrätysmateriaalien käsittelyyn.

Helposti saatavilla olevat varaosa lisäävät luotettavuutta ja säädettävyyden avulla voidaan tuottaa erilaisia palakokoja. Slayer-murskain voidaan asentaa tela-alustalle, koukkulavalle tai asennus voi olla kiinteä. Maahantuonnin ja myynnin lisäksi Sawcenter huolehtii Edgen varaosista sekä huoltopalvelusta kautta maan.

Lue seuraavaksi