Uutiset

Työkoneet

Destia valittiin selvittämään Nikkilän juna-aseman sijainti

Sipoon kunnan hallinnollinen päätaajama Nikkilä sijaitsee Keski-Sipoossa, noin 10 kilometriä Keravalta itään. Nikkilää tullaan kehittämään tulevina vuosina uusille asukkaille vetovoimaisemmaksi muun muassa henkilöjunaliikennettä kehittämällä. Destia valittiin selvittämään Nikkilän juna-aseman sijainti.

Syksyllä 2017 käynnistettiin Nikkilän kaavarunkotyö, joka ohjaa Nikkilän kehittämistä ja maankäyttöä tulevina vuosikymmeninä. Destian asiantuntijoiden selvitys tulevan juna-aseman sijoittumisesta ja pääperiaatteet asemaa ympäröivälle maankäytölle ja liikenneverkolle otetaan osaksi kaavarunkotyön aineistoa, ohjaamaan kehitystä tulevina vuosikymmeninä.

”Nikkilän aseman sijaintiselvityksen tavoitteena on kartoittaa sijaintivaihtoehdot lähijunaliikenteen asemalle Nikkilässä, kartoittaa näiden tekninen ja taloudellinen toteutettavuus sekä arvioida vaihtoehtojen vaikutukset. Tulemme hyödyntämään suunnittelutyössä Destian asiantuntijoiden osaamista laajasti ja jotta alueesta tulee toimiva, tulee suunnittelu tehdä huolellisesti aikaa kestäväksi. Tässä pohjustetaan tulevaisuuden kaupunkikuvaa”, kommentoi Destian projektipäällikkö Max Lagerström. 

Lue seuraavaksi