Uutiset

Yleinen

Yhden päivän tilasto – ongelmia polttoaineen puhtauden kanssa

Keinoja parantaa polttoaineen puhtautta.

– Farmarisäiliön kunto kannattaa tarkistaa ja tyhjentää säiliön pohjalta sakka ja vesi.
– Paikat, joissa polttoainetta käsitellään, pitäisi olla puhtaat. Traktorin polttoainesäilön korkin ympäristö kannattaa puhdistaa ennen tankkausta.
– Traktoreiden polttoainesäiliöt on syytä tyhjentää säännöllisesti, jotta niihin kertyvä sakka ja vesi saadaan pois.
– Huolehdi polttoainesuodattimen vaihdot ja vesikuppien tyhjennykset ajoissa.

Muista talveksi

Pienikin osuus kesälaatuista polttoainetta talvilaatuisen seassa hyydyttää polttoainejärjestelmän kylmällä. Hyvissä ajoin ennen talven kylmiä tankataan jo talvilaatuista polttoainetta. Polttoaineen kylmäominaisuudet eivät merkittävästi parane, vaikka tankissa olisikin puolet talvilaatuista polttoainetta. Talvilaatuisen osuus pitää olla 100 % tai lähellä sitä, ennen kuin polttoaine kestää kunnolla kylmää.

Polttoaineiden sekoittaminen

Talvilaadun seassa oleva kesälaatu heikentää polttoaineen kylmäominaisuuksia selvästi. Omaa varastosäiliötä käyttävän on syytä siirtyä ajoissa sopivaan talvilaatuun. Esimerkiksi 50 % kesälaatua heikentää talvilaadun suodatettavuuden -34 asteesta noin -25 asteeseen. Samepiste huononee yleensä useammalla asteella kuin suodatettavuus (teksti Neste Oil)

Dieselin ja moottoripolttoöljyjen kylmäkäyttöominaisuudet

Samepiste (°C)

Samepiste on alin lämpötila, jota kylmemmässä polttoainetta ei pidä varastoida. Dieselpolttoaine on satojen erilaisten parafiinisten, nafteenisten ja aromaattisten hiilivetyjen seos.
Samepiste on lämpötila, jossa ensimmäiset parafiiniset hiilivedyt alkavat kiteytyä ja samalla polttoaineen ulkonäkö muuttuu kirkkaasta sameaksi. Parafiinit ovat hyödyllisiä setaaniluvun ja palamisominaisuuksien kannalta,
joten niitä ei voi poistaa polttoaineesta liian tarkkaan. Sameus ei vaikeuta polttoaineen käyttöä hyvin
huolletuissa ja talvioloja varten hyvin rakennetuissa ajoneuvoissa.
Samepiste mitataan jäähdyttämällä polttoainenäytettä vähitellen ja tarkastamalla sen ulkonäkö visuaalisesti. Kun polttoaine samenee, on samepisteen lämpötila saavutettu.

Suodatettavuus, CFPP (°C)

Suodatettavuuslämpötila on kokemusperäinen, tilastollisesti määritetty alin polttoaineen käyttölämpötila asianmukaisesti rakennetuissa ja hyvin huolletuissa ajoneuvoissa. Astelukuna suodatettavuus voi olla muutamasta asteesta jopa yli 15°C samepisteen alapuolella.
Suodatettavuus mitataan laitteella, jossa polttoainetta imetään alipaineella tiheän verkkosiivilän läpi. Lämpötilaa alennetaan, kunnes parafiinikiteet tukkivat suodattimen. Tämä lämpötila nimetään suodatettavuudeksi.
Suodatettavuudesta käytetään usein lyhennettä CFPP, joka tulee englanninkielisistä sanoista Cold
Filter Plugging Point..

Vesipitoisuus (mg/kg)

Polttoaineessa on aina liuenneena pieni määrä vettä, mikä ei kuitenkaan heikennä polttoaineen käytettävyyttä. Lisäksi polttoaineessa voi olla vesipisaroita, jotka saattavat aiheuttaa korroosiota ja kylmäongelmia. Lämpötilan laskiessa vesi erottuu pisaroiksi säiliön pohjalle.

Lue seuraavaksi