Uutiset

Yleinen

VTT ja Deinove kehittävät yhdessä uusia menetelmiä biopolttoaineiden tuotantoon

VTT hyödyntää yhteistyöhankkeessa erikoisosaamistaan entsyymitutkimuksessa ja bioprosessitekniikassa. VTT:llä on vahva osaaminen toisen sukupolven bioetanolituotantoprosesseista, jota tarvitaan Deinol-hankkeessa. Deinove  puolestaan tuo hankkeeseen vuosien kokemuksensa biopolttoaineiden  valmistuksessa. VTT arvioi hankkeessa eri bakteerikantoja ja niiden soveltuvuutta etanolin valmistuksessa.

VTT:ltä hankkeessa on mukana kymmenen tutkijaa. Tutkimusta tehdään yhteistyössä myös ranskalaisten CNRS (French National Centre for Scientific Research)- ja INSA (French Engineering University) -tutkimusorganisaatioiden kanssa. Deinol-hanke keskittyy Deinococcus-bakteeriin ja sen käyttöön biopolttoaineiden valmistuksessa. Bakteerin kyky hajottaa biomassaa, kuten selluloosaa, on ainutlaatuinen. Deinococcus-bakteerin avulla kehitetään valmistustapa, jossa  saadaan biologisin prosessein tuotettua etanolia.

VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori näkee, että yhteistyöhankkeella on myönteiset ja kauaskantoiset seuraukset myös suomalaisesta näkökulmasta. Deinol-hanke ei tule edistämään pelkästään biopolttoaineiden valmistusta, vaan  sillä on merkittävä rooli myös metsä- ja paperiteollisuuden ja kemianteollisuuden sovelluksia kehitettäessä, Leppävuori sanoo.

Deinol-hankkeen sovelluksia käytetään myös laajemmin teollisuudessa. Hankkeeseen osallistuu sokerinvalmistukseen erikoistunut ranskalainen Tereos, joka toimii hankkeen sovellutuksien testikäyttäjänä. VTT ja Deinove solmivat yhteistyösopimuksen Deinol-hankkeesta 1.7.2010.

Deinove ranskalainen biopolttoaineiden ja kemikaalien tutkimukseen ja kehittämiseen keskittynyt yritys. Deinove pyrkii luomaan ympäristöystävällisistä teknologioista sovellutuksia liike-elämän käyttöön. Erityisosaamista yrityksellä on biopolttoaineiden kehittämisestä, Deinococus-bakteerin laajamittaisesta tutkimuksesta ja ympäristöystävällisen kemianteollisuuden sovellutuksista.

VTT-tiedote
Kuva: Wikipedia Commons

 

 

Lue seuraavaksi