Uutiset

Yleinen

Voimayhtiöt tutkivat hiilidioksidin talteenottoa

Mihin kerättävä CO2 voitaisiin panna?
* Tiivistetään, nesteytetään ja pumpataan uudestaan meren alle kaasu- ja öljykentille
* Hävitetään happipoltossa
* Yhdistetään kalkkikiven kanssa maa-aineeksi

Voimayhtiöt uskovat, että hiilidioksidin talteenotto voi ratkaista lähivuosina fossiilisten polttoaineiden käytön ongelmat.

Pohjolan Voima ja Helsingin energia kehittävät vuosia kestävässä projektissa monipolttoainevoimalaitosta, jossa ei olisi juurikaan hiilidioksidipäästöjä.

Kotka on yksi uuden teknologian voimalan sijoituspaikkavaihtoehto. Pohjolan Voima ilmoitti viime viikolla sulkevansa Kotkan Mussalon hiilivoimalan toistaiseksi, koska Kotkan laitoksessa hiilen poltto sähköksi ei nykytilanteessa kannata taloudellisesti.

Hiilivoima tulee kalliiksi

Mussalo on vanhin PVO:n hiilivoimaloista, muut laitokset sijaitsevat Pohjanlahden rannikolla Porissa, Kristiinankaupungissa ja Vaasassa.

– Kotkassa positiivisin asia uuden voimalan kannalta olisi hyvä satama ja mahdollisuus maakaasun käyttöön, sanoo Pohjolan Voiman viestintäjohtaja Juha Poikola. Heikkoutena taas on kaulolämmön tuotantomahdollisuuksien puute. PVO:lla on Kotkassa hiilivoimalan lisäksi sähköä tuottava kaasulauhdelaitos.

Helsingin Energia toivoo uudesta tekniikasta ratkaisua pääkaupungin sähkön ja kaukolämmön tuotannolle. Voimalassa voitaisiin polttaa niin kivihiiltä, maakaasua kuin biopolttoaineita.

PVO ja Helsingin Energia käyttävät kehittämiseen miljoonia euroja. Hankkeen aikataulun mukaan uutta tekniikkaa saatettaisiin päästä kokeilemaan vuonna 2015. Hankkeessa on mukana myös Tekes.

Hiilidioksidi takaisin meren pohjaan?

Hiilidioksidin talteenottoa kannattaa energialaitosten mukaan kehittää, koska kasvihuonekaasujen päästäminen ilmaan on ilmastonmuutoksen takia tehty kalliiksi.

Keruuta kehitetään eri puolilla maailmaa, miljardiluokan projekteilla. EU on luvannut rahoittaa 12:ta suurta hiilidioksiditonta voimalaa. Suomessa Fortumin Meri-Porin voimala on pisimmällä tällaisen voimalan kehittämisessä.

Helsingin Energian ympäristöjohtaja Martti Hyvönen kuvailee hiilidioksin talteenoton vaihetta samanlaiseksi kuin aikoinaan rikkidioksidilla:

– 10 – 15 vuotta sitten rikkidioksidin po istaminen oli iso haaste, nyt se poistetaan päästöistä joka paikassa.

Hiilidioksidia voitaisiin käyttää hyödyksi jalostamalla siitä maa-ainesta. Norjassa on jo kokeiltu hiilidioksidin pumppaamista takaisin merenalaisiin kaasu- ja öljykenttiin. Ongelmana poistossa on, että hiilidioksidin ”hävittäminen” tulisi kalliiksi.

YLE Kymenlaakso / Maria Stenroos
Kuva: YLE

Lue seuraavaksi