Uutiset

Yleinen

Viljan kuivausta ja varastointia korvausta vastaan

Kun varastointia suunnitellaan, pitäisi sopia myös varastoinnin hinnasta ja vastuista. Viljan kuivaus- ja varastointipalveluita tarjoavat ottavat vastuuta asiakkaiden tuotteista. Useimmiten mitään erikoista ei satu, koska vilja kuivataan ja varastoidaan, kuten on tehty omallekin sadolle. Yllätyksien mahdollisuus on kuitenkin hyvä tiedostaa.

Monella viljelijällä on pakko myydä viljaa lähes heti puintien jälkeen, kun varastoon ei sovi kaikki syksyn sato. Edellisvuosien poikkeuksia lukuun ottamatta, heti sadonkorjuun jälkeen myyntihinta on ollut alhaisempi kuin myöhemmin. Viljan hinta on muulloin poikkeuksetta noussut pienen odottelun jälkeen. Tänä vuonna teollisuuden varastot ovat jälleen melko täysiä, joten viljan hinta puintien alettua on alhaalla.

Viljamarkkinaa kuitenkin kannattaa seurata, ja etenkin sitä, mitä tapahtuu ulkomailla vaikka Saksassa, Ruotsissa tai Amerikassa. Suomen viljan hintataso on kuitenkin riippuvainen viljan hinnasta maailmanmarkkinoilla.

Viljan myynti suoraan kotieläintilalle

Jotta lähiruoka-ajatus toteutuisi entistä paremmin, sekä myyjän että ostajan kannalta olisi parasta, että viljaa ei kuljeteltaisi tolkuttomia matkoja. Siinä säästyy euroja.
Mitä vähemmän väliportaita on käsittelemässä viljaa, sitä vähemmän tulee kustannuksia ja hintapaineita viljan hintaan. Jokainen väliporras ja käsittelykerta, vaikka se tehtäisiin paperilla tai sähköisesti, lisää kustannuksia.

Kuivaus ja säilytys

Urakkakuivauksen jälkeen tarjotaan useimmiten vähintään hetken tilapäistä säilytystä, varastointia, koska asiakas ei välttämättä saa puintityöstä kuljetuskalustoa paikalle. Varastointi kestää usein päiviä tai viikon, osalla varastointikapasiteettia on tarjolla koko vuodeksi.

Jos kuivausta tehdään rahtityönä, kuivurin yhteyteen on luontevaa rakentaa myös muita palveluita. Jotkut tarjoavat viljan punnitusta. Kuivurin tai yksittäisen siilon sijoittaminen vaakojen päälle antaa lisäarvoa ja hinnoitteluperusteen. Tällöin on mahdollista punnita sato luontevasti. Kuivaustyö voidaan hinnoitellaan siten, että asiakas maksaa kuivauksen aikana poistetusta vedestä ja sadon puhdistamisesta.

Tarjolla monilla on kunnostuspalveluita, lajittelua ja peittausta ja tämän jälkeen vielä siemenviljan varastointia siemenviljasiiloihin. Jotkut tar­joavat vain yhtä tai kahta edellisistä palveluista. Vaihtoehtona kuivausurakoitsijalla on myös ostaa sato ennen kuivausta tai kuivauksen jälkeen itselle rehuksi tai myytäväksi edelleen mahdollisesti isompana eränä.

Viljan kuljetus voidaan myös urakoida. Viljaa voidaan esimerkiksi kuljettaa kuivaamisen jälkeen loppuvarastoon, joka sijaitsee kauempana. Pitää kuitenkin muistaa, että yhtään ylimääräistä kilometriä viljaa ei kannata kuljettaa, koska kuljettaminen maksaa aina. Hävikkiä syntyy kuljetuksessa ja varastoinnissakin etenkin, jos rakenteet ja kalusto ovat puutteellisia.

Kuljetus ja varastointitilat pitäisi olla hyvässä kunnossa, jotta hävikkiä tulee mahdollisimmat vähän. Onhan satoon panostettu jo sitä viljeltäessä; työ, siemen, kasvinsuojeluaineet, kuivaus. Jos varastoinnissa ja kuljetuksessa sitten mitätöidään edellisten työvaiheiden arvo, kustannuksia on kerätty, mutta tulosta ei vain tule.

Suuremmat kauppaerät

Varastointia saatetaan tarjota myös ilman kuivauspalvelua, jolloin yhtenä vaihtoehtona on esimerkiksi suurempien kauppaerien kerääminen ja sitä kautta kuljetuskustannusten alentaminen ja hyödyn lisääminen viljan myyjille. Viljan ostajat kun ostavat viljan niin, että myyjä maksaa rahdin. Mitä lähempänä vastaanottopistettä varasto sijaitsee ja mitä täydempiä rekkakuormia saadaan liikkeelle, sitä parempi viljan myyjälle.

Vaihtoehtona on myös tarjota viljaa suoraa kotieläintilalle rehuksi, jolloin rahti voidaan myyjän ja ostajan välillä puolittaa. Molemmille tulee myös etua suorassa kaupassa, kun yksi väliporras jää pois. Tällöin on mahdollisuus myös puolittaa ”hyöty”.

Varastoinnista sopiminen

Viljavaraston vuokrauksesta pitää sopia etukäteen. Viljan omistajan olisi syytä suunnilleen tietää, miten kauan varastoa tarvitaan. Toisaalta kun kaikki sato on korjattu ja kaikki ovat siilossa, ”vapautuvaa” siilotilaa ei tarvita kuin vasta seuraavalla korjuukaudella.

Varastoinnin hinnoittelua on syytä mielessään purkaa osiin. Viljaa varastoon jättävähän vuokraa siilotilaa ja jos 200 kuution siilossa on 100 kuutiota viljaa, mitään muuta ei voi siiloon lisätä. Asiakas vuokraa siilon kerrallaan.

Varastointi edellyttää viljan siirtoa varastoon ja varastosta pois. Tämä tarkoittaa, että siirtoon pitää olla laitteet ja ne tarvitsevat energiaa. Tyhjennyksen ja täyttö edellyttävät vähintään jonkun paikalla oloa mutta monesti myös aktiivista tekemistä.

Varastointikustannuksiin on syytä laskea sekä viljavaraston rakenteet ja niiden kustannukset, mutta myös mahdolliset työkustannukset kuten puhdistuskustannukset, korvaus viljansiirtojen valvonnasta ja varastoinnin vastuusta.
Varastoinnin hinnoittelussa on mahdollista käyttää muutamia hinnoitteluvaihtoehtojen yhdistelmiä.

– Siilokauppa, jolloin varastoitaessa erä viljaa siiloon, koko siilo tai useampia siiloja varataan käyttöön. Tällöin on luontevaa hinnoitella varastointi siilo kerrallaan.

– Eräkauppa kuutioina tai tonneina, jolloin hinta perustuu erän kokoon. Käyttöön varataan yksi tai useampia siiloja.

– Ajanjaksoittain hinnoiteltuna, jolloin huomioidaan ajanjakson pituus, jonka varastointi kestää. Lähtökohtana voi olla esimerkiksi kuukausihinnoittelu. Varastojen riittävyyden kannalta kriittisin ajankohta on syksyllä sadonkorjuun aikana.

– Työn tuntiveloitus, joka liittyy viljaerän käsittelyyn ja varaston siivoamiseen käytön jälkeen.

Lue seuraavaksi