Uutiset

Yleinen

Viitasaarella AGCO Suomen huoltoa pitää SR-Harvesting

SR-Harvestingin Viitasaaren huolto on yksi sopimushuoltopiste AGCO Suomen huoltoketjussa. Toinen SR-Harvestingin ylläpitämä sopimushuolto AGCO Suomen ketjussa on Saarijärvellä. Jyväskylässä on raskaskonehuolto ja Virroilla huolletaan metsäkoneita, mutta myös muuta raskasta kalustoa. Virtain pisteeseen on keskitetty Valpartsin purkuosat, joita myydään myös AGCO Suomen varaosien kautta. Virroilla huolletaan pääasiassa maahantuotavia koneita kuten Pronar, RMH sekä Rolmako ja lisäksi konemyynnin vaihtokoneet. Virroilla on myös maahantuotavien koneiden varaosavarasto ja siellä ollaan keskitytty Valpartsin lisäksi maahantuotavien koneiden jälkimarkkinointiin kuten huoltoon, varaosiin sekä vaihtokoneisiin

Pertti Kuusikko on töissä SR-Harvesting Oy:llä, joka ylläpitää Viitasaaren huoltoa ja varaosia. Pertti myy varaosat ja hoitaa huollon tilaukset. Huollossa on töissä kaksi asentajaa.

Huoltopisteillä on havaittavissa kahdenlaista kehitystä oikeastaan pääorganisaatiosta riippumatta. Isojen paikkakuntien huollot otetaan pääorganisaation vastuulle. Niissä on toki yleensä myös varaosapiste, missä on laajat valikoimat.

Toinen kehityssuunta huolloille on niiden keskittyminen, jolloin yksi yritys ylläpitää useampaa huoltopistettä. Se tuo hieman logistista etua, kun riippuen työtilanteesta henkilökuntaa voidaan siirtää auttamaan toisen pisteen kiireapuna. Myös lomien ja koulutusten aikaan on mahdollista hieman jeesata ja tasoittaa toisen toimipisteen työkuormaa.

Huollon ylläpito edellyttää tiettyä määrää investointeja. Pääomaa huollon perustamisessa ja ylläpidossa tarvitaan, jotta tietyt työvälineet ovat käytettävissä. Jos yhden yrityksen hoidossa on useampia huoltoja, helpottuu myös tiedonjako esimerkiksi toimivista työmenetelmistä, kun asentajat ovat tuttuja keskenään.

Halli on hieman matala siltanosturille, mikä helpottaisi monen remontin tekoa. Muuten tilaa on riittävästi.

Riittävän lähekkäin olevat pisteet voivat hyödyntää toistensa varaosavarastoa eikä harvemmin tarvittavia erikoisosia tarvitse pitää hyllyssä kaikkialla. Syitä on siis oikeastaan paljon, miksi yhä harvemmin on yhden yrityksen hallinnoimia huoltopisteitä, jollei kyseisessä toimipisteessä ole jotain muuta liiketoimintaa ylläpitävää erikoisosaamista ja asiakaskuntaa.

Pesutila on huollossa oikeastaan aivan välttämätön. Se helpottaa asentajien työtä, kun komponentteja ei tarvitse kaivaa liasta. Pesutilaan voidaan ottaa kalustoa myös etukäteen sulamaan, jos sää sitä edellyttää. Lämmintä konetta on joka tapauksessa mukavampi huoltaa.

”Jo pelkästään koulutukset uusien mallien tullessa markkinoille edellyttävät kohtalaisen isoa panostusta huoltoyritykseltä”, Matti Pesonen SR-Harvestingilta toteaa. Asentajien ne koulutukset toisaalta pitää käydä, jotta uusien koneiden kanssa tullaan touhuun heti, kun traktorimyyjät niitä ovat asiakkaille myyneet ja tehdas niitä on toimittanut. Kun ensimmäinen uuden mallinen traktori on asiakkaalla, pitää huoltoverkoston olla valmis se huoltamaan.  

Panostukset koko ketjussa ovat kohtalaisen isot aina uusien mallien tullessa markkinoille. Koulutuksen lisäksi pitää varaosavarastoa myös päivittää, jotta saatavilla on huolto-osia heti. Riippuen uusien koneiden menekistä, varaosakierto on aina alkuun hidas, mutta se nopeutuu vähitellen, kun määräaikaishuollot aloitetaan.

Viitasaaren toimipisteessä on kaksi asentajaa ja kevätkiireet ovat kohta alkamassa. Kun kevään sesonki on jossain vaiheessa ohi, kunnostellaan vaihtokoneita valmiiksi. Niissä pitää olla ainakin turvavarusteet kunnostettuna. Huollossa kunnostetaan myös muuta kalustoa.

Kuluvat osat ovat varaosapisteen valikoimissa. Tämän lisäksi tarjolla on erilaisia tarvikkeita.

Viitasaaren huolto muutti nykyiseen toimitilaan pari vuotta sitten. Kiinteistössä oli ennen huoltoa koneistamo. Sittemmin lattiaan piti rakentaa viemäri öljynerotuskaivolla, jotta ylimääräinen koneissa sisälle tuleva vesi saadaan pois lattialta. Rakennus on hieman matala huoltoon, kun esimerkiksi siltanosturia on hankala saada halliin sisään niin että samalla vapaata korkeutta jäisi riittävästi. Koneistamon kalustosta oli jäänyt jäljelle myös pilarinosturi hieman lyhyellä varrella.

Lue seuraavaksi