Uutiset

Yleinen

Vesihuoltoon ja neuvontaan avustuksia

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) myöntää valtion harkinnanvaraisia avustuksia vesihuoltoon ja haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan Pirkanmaan alueelle vuodelle 2015. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että valtio osoittaa vuoden 2015 talousarviossa niihin määrärahat.

Avustuksia voidaan myöntää yhdyskuntien vedenhankintaan ja viemäröintiin sekä jätevesien käsittelyä ja sen yhteydessä syntyvän lietteen hyötykäyttöä varten. Avustusta voidaan myöntää myös pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen.

Avustusta voidaan myöntää yksityisille kiinteistönomistajille tarkoitettuihin neuvontatilaisuuksiin ja tapahtumiin, muuhun yleisneuvontaan sekä kiinteistöllä tapahtuvaan neuvontaan.

Lue seuraavaksi