Uutiset

Yleinen

Vepit Vaasasta

Vepi lietevaunujen valmistajia on vuosien kuluessa ollut monia. Vepin tuotemerkki vaihtoi viimeksi omistajaa 2000-luvun alussa, kun Petsmo Products osti sen. Tuotanto Vaasassa jatkuu täytenä tuotepalettina, jossa tarjolla ovat sekä levitin- että imupainevaunut eri täyttölaitteineen ja levityslaitteineen.

Petsmo Products

Vepiä valmistava Petsmo Products on osa Österberg Group­ia, joka on suomalainen perheyhtiö. Tällä hetkellä koko konsernin liikevaihto on noin 30 miljoonan euron luokkaa. Yrityksen juuret ulottuvat aina vuoteen 1948, jolloin nykyisten omistajien isä alkoi metallituotteiden valmistuksen. Nykyinen Petsmo Products on keskittynyt metallin käsittelyyn ja kokoonpanoon tuotemerkkeinä ovat Vepi ja Titan.

Titan tuotteet liittyvät tarhattavien eläinten rehunkäsittelykoneisiin ja rehukeittiölaitteisiin. Suurin osa Titan-tuotteista menee vientiin. Nykyään rehukeittiöt toimitetaan useimmiten asiakkaan tiloihin asennettuina kokonaisuuksina, sisältäen tuotantolinjan laitteistot, kuten murskaimet, myllyt, kuljettimet, jakolaitteet, homogenointilaitteet, sekoittimet, pumput, jne. Myös yksittäisiä vanhoissa linjoissa olevia korvaavia koneita toimitetaan. Näkyvimpiä Petsmo Products:n valmistamista rehunkäsittelykoneista ovat kuorma-auton päälle asennettavat rehunkuljetussäiliöt, joilla rehu jaetaan kilon tarkkuudella viljelijän siiloihin. Yksi metallipuolen tukijaloista on sopimusvalmistus. Asiakkaina ovat Vaasan lähialueen suuret yritykset.

Muovituotteita on valmistettu aina vuodesta 1958 alkaen ja yritys on valmistanut mm. turvakypäriä ja säästöpossuja. Vuonna 1978 eriytettiin metallipuoli oy Petsmo Products ab:ksi ja muovipuoli oy Österberg ab:ksi. Esimerkkeinä nykyisistä muovipuolen tuotteista ovat erilaiset rasiat, sähkökojeistot ja tuulettimet sekä suojanaamarien osat. Österberg Groupiin kuuluu myös muita teollisuuden alihankintaa tekeviä metalli- ja muovialan yrityksiä.

Pintakäsittelyä ja maalausta hoitaa nykyään alihankkijayritys, joka toimii Petsmo Products:n omistamissa tiloissa. Metallinpuhdistusvaihtoehtoina ovat hiekka-, rae- ja lasikuulapuhallus ja tämän jälkeen märkämaalaus, Ari Haapanen kertoo.

Omia tuotteita

– Erikoisin toimittamamme TITAN tuoteperheeseen kuuluva laitos lienee Tanskaan toimitettu itsenäinen puoliperävaunuun sijoitettu teurastuslaitos munintansa päättäneille kanoille, Ari kertoo. Laitos on suunniteltu eläinlääkärien ja Petsmo Products:n suunnittelijoiden yhteistyössä siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän stressiä lopetettaville eläimille.

Perävaunu kiertää Tanskan ohella myös Etelä-Ruotsissa ja Pohjois-Saksassa. Auto on täysin itsenäinen tullessaan kanalan pihaan, sillä siinä on mukana esimerkiksi omat puhdas- ja harmaavesisäiliöt sekä 250 kW generaattori, jolla tuotetaan laitteistolle sähkö.
– Kanat otetaan hengiltä hiilidioksidikaasulla, myllytetään terien läpi lihaluujauhoksi ja maksimi työsaavutus tunnissa on 6000 kanaa. Lihaluujauho käsitellään hapolla, joka takaa sen säilyvyyden. Valmis sekoite jatkaa matkaansa autokuljetuksella paikallisiin rehukeittiöihin eläinten rehuksi, Ari esittelee.

Vepi Petsmolla

Vepin tuoteoikeudet ostettiin 2000-luvun alussa edellisen valmistajan konkurssipesältä. Tuotanto käynnistettiin vuonna 2001 ja vaunun perusrakenteita, jotka olivat edellisen valmistajan kompastuskivi, vahvistettiin. Vepi-vaunuja on sen jälkeen valmistettu yli 400 kappaletta, joista hieman yli puolet on ollut imupainevaunuja.
Imupainevaunujen ja levitinvaunujen lisäksi tuoteperheeseen kuuluvat multaimet, letkulevittimet, traktori- ja sähkökäyttöiset lietepumppusekoittajat ja lietteensekoittajat. Levitin- ja imupainesäiliöt on mahdollista tilata myös vaihtolavakiskojen päälle tehtynä.
Markkinointi

Turun Konekeskukselle

– Syksyllä markkinointi ja myynti -yhteistyö aloitettiin Turun Konekeskuksen kanssa, mikä sopi meille erittäin hyvin, Ari kertoo ja jatkaa, että kyseinen yritys ja sen jälleenmyyjät myyvät kaikkia meidän tuoteperheen tuotteita. Etenkin levitinvaunujen kauppa on lähtenyt hyvin liikkeelle.
Vepin vaunuja myydään myös ulkomaille. Päämarkkina viennissä on Baltian maissa ja Ruotsissa.
– Etenkin jälleenmyyjä Eestissä hoitaa markkinaansa hyvin, Ari kertoo.

Vankka rakenne

Vepin vaunut rakennetaan tukevasti siten, että RHS- tai profiilirunko hitsataan säiliöön koko matkaltaan kiinni. Siten rungosta ja säiliöstä saadaan vääntöjäykkä ja kestävä kokonaisuus. Asiakkaan toiveiden mukaan alle laitetaan erilaisia telejä ja renkaita. Vaunut raekuulapuhalletaan ja pohjamaalataan sekä sisältä että päältä. Sisälle levitetään epoksipiki ja vaunu maalataan ulkoa uretaanimaalilla. Varastovaunuja ei varsinaisesti ole vaan vaunut valmistetaan tilausten perusteella.

Vepin perustakarakenne on sama kaikissa vaunuissa ja aisan peruskorkeus muuttuu riippuen telistä ja renkaista. Kun vaunu kiinnitetään traktoreihin, jossa koukku on eri korkeudella, säädetään vaunun kulkua aisan jatkeen kulmalla. Saatavilla on mallikohtaisia aisoja. Aisan hitsaus voidaan myös avata, ja hitsata uudelleen oikeaan kulmaan.

Kolme eri tyhjennyspumppu­vaihtoehtoa levitinvaunuissa

Levitinvaunuja valmistetaan 140-litraisesta aina 25-kuutiometrin kokoiseen, kertoo Ari ja jatkaa, että isompiakin voimme valmistaa. Halkaisija vaihtoehdot ovat 1,6, 1,8 ja 2,0 metriä. Vaunun halkaisija valitaan tarpeiden mukaan, jolloin vaunusta saadaan asiakkaan tarvitseman kokoinen ja pituinen.

Levitinvaunuihin on saatavilla kolme eri tyhjennyspumppumallia. Tuotevalikoimissa on kaksi niin kutsuttua nautamallia ja yksi varsinainen sikamalli. Sikamallissa säiliön sisällä kulkee sekoitin­akseli, joka pyörittää vaunun perässä olevaa keskipakoispumppua. Nautamalleista toisessa keskipakoispumppu on hitsattu säiliön etupäätyyn ja sitä saadaan pyörittää traktorin ulosotolla 1000 r/min. Toisena vaihtoehtona on nautamalleista hydraulimoottorilla pyöritettävä keskipakoispumppu säiliön perässä. Kaikissa levitinvaunumalleissa sekoitus on mahdollista hoitaa myös kierrättämällä lisävarusteena saatavissa olevan 3-tieventtiilin kautta.

Lietevaunun täyttölaitteet ovat nykyään yhä useammin kiinni vaunussa, mikä helpottaa lietteen levitystyötä. Etenkin urakoitsijoilla, joilla pumppausolosuhteet vaihtelevat, pumppukuormain on melkein välttämätön, se kun nopeuttaa työtä. Tarjolla on pumppukuormaimen lisäksi myös sivukiinnitteinen- sekä säiliön etupäätyyn kiinnitettävä täyttöpuomi. Etupäätyyn kiinnitetty täyttöpuomi voidaan vaihtaa puolelta toiselle noin 10 minuutin työllä. Hydrauliikka rakennetaan aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Erillinen hydrauliikka

Vaunussa voi  olla myös traktorista erillinen hydraulijärjestelmä. Traktorin nivelakseli pyörittää kaksilohkoista hydraulipumppua, jonka voima jaetaan probo- ja ON/OFF -ohjatuin venttiilein levitinvaunun, pumppukuormaimen ja multaimen toiminnoille. Kyseisessä järjestelmässä traktorista tarvitaan hydrauliulosottoja yhden kaksitoimisen lohkon verran telinlukitukseen sekä tietysti hydraulinen jarruventtiili.

Imupainevaunuja moneen makuun

Imupainevaunujen koot alkavat 4,7 kuutiosta ja suurin lupien mahdollistama imupainevaunu on 17,7 kuutioinen. Halkaisijoita on neljää eri kokoa; 1,34, 1,5, 1,6 ja 1,8 metriä.
Paineastioiden, joihin imu­painevaunutkin luokitellaan, valmistus on luvanvaraista toimintaa ja vaatii viranomaisella hyväksytyt lujuuslaskelmat säiliön valmistuksessa käytetyistä materiaalivahvuuksista, paineastiakokeen hyväksytysti suorittaneen hitsaajan sekä kaksi eri valvontakäyntiä viranomaisen toimesta. Myös käytettävästä metallista tulee olla ainestodistukset.

Tehtaalla vaunut käyvät läpi kaksi eri tarkastusta, joista ensimmäisessä vaunun säiliön valmistuttua tarkastetaan säiliön saumat joko röngtenkuvaamalla tai ultraääniskannauksella. Toisessa tarkastuksessa varusteluhitsauksen ja vaunun pintakäsittelyn jälkeen tarkistetaan säiliön vuotamattomuus vesipainekokeella 1,5 baarin ylipaineella.
– Meillä lommahduksen estämisvanteet näkyvät ulkopuolelle, jotta liete pääsee valumaan vapaasti pohjalla, eikä sinne keräänny sakkaa. Lisäksi miesluukun kyljestä, säiliön alimmasta kohdasta lähtevä purkuputki varmistaa säiliön tyhjentymisen. Vaunut on varustettu 2-palloisella ylitäytön estimellä ja painemittarilla.

Maatalouslietteet

Lietteenlevityslaitteet levittimineen tehdään Petsmolla itse. Tarjolla on hajalevittimien lisäksi letkulevittimet ja kiekkovannaslevittimet matala- ja syväsijoitukseen. Kaikki levitinvaihtoehdot voidaan kiinnittää 3-pistekiinnityksellä vaunuun, jolloin yhdellä vaunulla voidaan levittää lietettä monenlaisissa olosuhteissa.

Valmistuvissa Vepi-vaunussa, joissa on letkulevitin tai lietteen sijoitusvarustus, teliä on mahdollista siirtää mekaanisesti pulttiliitoksin. Tällöin riippuen siitä mikä levitin on perässä, vaunusta saadaan tasapainoinen.

Vepin lietteensijoitinvannas- ja letkulevittimissä oleva jakolaite on valmistettu itse. Jakopalkkia pyöritetään hydrauliikalla 1000 kierrosta minuutissa ja pumppu mitoitetaan traktorin hydrauliikan mukaan 40–75-litraisella moottorilla. Palkin luistit nojaavat ulkokehään ja ”jättävä” terä teroittuu koko ajan samaan aikaan kuin toinen terä leikkaa ja palkki jakaa lietteen 3–4 putkeen kerralla.

Läpivirtausta rajoitetaan ja säädetään levitinvaunuihin saatavalla 3-tieventtiilillä. Levitinvaunuihin on saatavilla myös määränsäätöautomatiikka, joka säätää levitettävän lietteen määrää ajonopeuden ja asetetun hehtaarikohtaisen tavoitemäärän mukaan.
Kiekkolevittimiä on tarjolla 4,8, 6 ja 8 metriä leveinä. Kiekkovannaslevittimien riviväli on kapea, 15 senttiä, jolloin liete levitetään lähelle kasvien juuria. Kiekossa on päädytty halkaisijaltaan 25-senttiseen, koska suurempi kiekko lisää myös painoa. Kiekkoa painetaan lehtijousella maahan. Saatavilla on myös 18-tuumaisilla kiekoilla varustettuja levittimiä, joilla liete voidaan levittää 5–15 sentin syvyyteen.

www.petsmoproducts.fi
www.turunkonekeskus.fi

Lue seuraavaksi