Uutiset

Yleinen

Vastuullisesti tuotetun palmuöljyn käyttö Suomessa pian mahdollista

RSPO:n (Rountable on Sustainable Palm Oil) perustajajäsenenä WWF on vuodesta 2002 työskennellyt useiden sidosryhmien kanssa varmistaakseen, että RSPO:n standardit sisältävät tiukat sosiaalisen kestävyyden ja ympäristökestävyyden kriteerit. Näihin kuuluu muun muassa arvokkaiden luonnonmetsien hakkuukielto plantaaseja perustettaessa.

“Ensimmäisen vastuullisen RSPO-palmuöljyerän saapuminen Euroopan markkinoille on merkittävä etappi,“ sanoo WWF Suomen metsänhoitaja Sampsa Kiianmaa. ”Eurooppalaiset elintarvike- ja kosmetiikkayritykset voivat nyt siirtyä vastuullisen palmuöljyn hankintaan,” Kiianmaa jatkaa.

Palmuöljyn käytölle energian tuotannossa WWF:llä on elintarvikkeita kattavammat vaatimukset. WWF kehottaa yhtiöitä ja valtioita varovaisuusperiaatteen noudattamiseen palmuöljyn bioenergiatuotannossa, kunnes bioenergiakäytön vastuullisuuden takaamisen edellyttämät menetelmät on kehitetty ja otettu käyttöön. Tuottajien ja valtioiden tulee siis taata, että bioenergiatuotannosta ei seuraa kielteisiä vaikutuksia.

RSPO:ssa on edustettuna noin 50prosenttia maailman palmuöljyteollisuuden toimijoista: kasvattajia, jalostajia, elintarvikeyhtiöitä, jälleenmyyjiä, kansalaisjärjestöjä ja sijoittajia. Useat eurooppalaiset yhtiöt kuten Unilever, Sainsbury’s ja Albert Heijn ovat jo tehneet julkiset sitoumukset vastuullisen palmuöljyn hankintaan siirtymisestä. WWF kehottaa jälleenmyyjiä ja valmistajia tukemaan RSPO:ta liittymällä sen jäseneksi ja julkaisemaan konkreettiset aikataulut sataprosenttisesti vastuullisen palmuöljyn hankintaan siirtymisestä. Palmuöljyn tuottajien, jotka ovat RSPO:n jäseniä, tulisi sertifioida viljelmänsä välittömästi. Muiden tuottajien tulisi liittyä järjestöön ja hakea sertifikaatteja.

WWF kehottaa lisäksi RSPO:ta tiukentamaan järjestelmää uskottavuuden takaamiseksi. Sertifioimattomat tuottajat voivat liittyä RSPO:hon ja järjestön säännöt kehottavat jäseniä hakemaan sertifikaatteja, mutta RSPO ei seuraa tämän toteutumista. Tämä puute on uhka RSPO:n uskottavuudelle ja koko järjestelmälle, varsinkin kun viimeaikaisissa raporteissa syytetään useita RSPO:n jäseniä kriteerien vastaisista toimista. WWF kehottaa RSPO:ta tiukentamaan sääntöjään marraskuun 18.–20. pidettävässä järjestön vuosikokouksessa.

“RSPO:n tulee tehdä täydellinen tutkimus jäsentensä sääntöjen rikkomissyytöksistä,” sanoo kansainvälisen WWF:n metsäohjelman johtaja Rod Taylor. “RSPO voi säilyttää uskottavuutensa kieltäytymällä tarjoamasta mitään suojaa yhtiöille jotka rikkovat järjestön kestävyyskriteerejä,” hän jatkaa.

Lähde: WWF – Finland
http://www.wwf.fi/tiedotus/
Kuva:
Wikipedia

Lue seuraavaksi