Uutiset

Yleinen

Varusteet metsään Nisulalta

Loppilaisella Tuomas Pietilällä oli aikaisemmin käytössä Valmet 6400, jossa oli puutavarakuormaaja. Tällä paketilla hän hoiti vuosia metsiään. Uuden traktorin hankinnassa noin vuosi sitten, Tuomas oli panostanut metsäkäyttöön. Hän räätälöi yhdessä Valtran kanssa itselleen traktorin, jossa oli riittävä metsävarustus tulevaisuuden metsäkäyttöä ajatellen. Valtra N121 varusteltiin jo Suolahden tehtaalla metsätankilla, taakseajolaitteella, metsärenkailla sekä metsäohjaamolla. Samaan kauppaan lisättiin Kronokselta etuakselinjäykistys sekä keulapumppupaketti.
Tuomaksella oli edellisestä traktorista Kronoksen 5000-kuormaaja, joka asennettiin uuteen ”metsätraktoriin” Jaken sovitteille.

Ajettuaan noin vuoden N121:llä Tuomas mietti koneen varustelua hakkuukäyttöön. Energiapuuta ja kuitua oli metsässä odottamassa tekijäänsä. Onneksi jo traktorin hankinnan yhteydessä tulevaisuuden mahdolliset hakkuutarpeet otettiin huomioon.
Soitto Nisulalle ja koneeseen lähdettiin pohtimaan Tuomakselle sopivaa hakkuuvarustusta. Huomioon piti ottaa myös kouranvaihdon helppous, sillä hakkuupään tilalle piti saada välillä myös normaali puutavara- ja energiakoura. Sopivaksi paketiksi osoittautui uusi Nisula 325 -hakkuupää yhdessä Nisulan pituusmittalaitteen kanssa.

Varaudutaan viikon työhön

Kun traktori tulee varusteltavaksi hakkuukäyttöön, Nisulalla varaudutaan noin viikon asennustyöhön. Asennus vie aikaa 30–100 tuntia, peruskoneen lähtötasosta ja asiakkaan toiveista riippuen. Asennuksesta annetaan asiakkaalle arvio ennen asennuksen käynnistymistä, mutta todellinen hinta muodostuu kun työ on tehty. ”On ihan turha lähteä arvaamaan asiakkaalle tarkkaa asennushintaa etukäteen kauppakirjalle, koska jokaisen asiakkaan toiveet ja tietysti myös koneen lähtötaso ratkaisee niin paljon. Teemme jokaisen varustelun ammattimiesten voimin mahdollisimman tehokkaasti, asiakkaan toiveita kuunnellen, kertoo Kalle Mattsson Nisula Forest Oy:ltä”
– Yllätyksiäkin tulee, vaikka komponentit on etukäteen tilattu, kertoo Jani Leppä, joka hoitaa

Nisulalla asennuksia ja käytönopastusta

– SVC-ohjaamo on metsäohjaamossa kätevä, kun oikealla ovessa ei ole pilaria. Ovi ei oikealle aukea, mutta siitä ei metsäkäytössä normaalisti ole haittaa, kun ohjainlaitteet hankaloittavat kulkua oikealle muutenkin. Nyt oikealle puolelle on sijoitettu lisäksi ohjainyksikön kotelo, joka helpottaa asennusta, Jani näyttää.

Kalustoa metsätilalliselle

Tuomas elää metsästä ja metsätöillä, kun hoidossa on metsää Lopella Kanta-Hämeessä.
– Metsien tilaa kuvaa osittain se, että sain vapautuksen metsänhoitomaksusta ja sitä ei saa, jos metsät ovat huonossa kunnossa, Tuomas kertoo.
– Tälle monipuoliselle koneelle on mahdollisuus saada harvennuksia myös urakoitavaksi, jos omissa töissä ei ole tarpeeksi, Ali Nisula jatkaa.
Tällaisella varustuksella koneet menevät pääsääntöisesti asiakkaille, joilla kone on talviaikaan metsätalouskäytössä. Kesän aikainen työ on useimmiten maataloutta, Kalle kertoo.

Monikäyttötraktori

Tuomas kertoo, että tällä samalla traktorilla hän tekee peltohommatkin keväällä, joita ennen kuormaaja irrotetaan. Kuormaaja odottaa betonilattialla ja siitä se on kohtalaisen helppo ottaa taas kiinni.
– Irrotettaessa kuormaajaa traktorin renkaiden alle on hyvä laittaa vaikka lattialankun, ”32:n” palat, jotta kuormaimen kiinnitys myöhemmin onnistuu helpommin, Tuomas opastaa. Kuormaajan painoahan ei ole traktorissa, kun kuormaaja laitetaan taas kiinni. Tuomas jatkaa, että kesällä katsotaan hieman tilannetta, missä vaiheessa kuormain kiinnitetään. Yleensä kesällä on kaikenlaista nostelu- ja risuhommaa, jolloin tarvitaan kuormaajaa.
­– Nostolaitteet otin pois aikoinaan 6400:sta, kun metsäperävaunu kiinnitettiin takasiltaan. Nyt uudempi kärry on kiinni vetokoukussa. Nostolaitteisiin asennetaan suoja, jolloin risut eivät nouse takasillan taakse.

Tuomaksen traktoria ei ole painotettu erikseen. Se olisi tullut kyseeseen, jos kuormaimeen olisi haluttu esimerkiksi Nisulan 400 koura. Isompi keulapumppu ja säiliö lisäävät vastapainoa eteen ja ketjut ovat käytössä edessä. Tämä riittää hyvin 325 -kouran kanssa.
– Tarkoitus on hoitaa pääasiassa ensiharvennusta, jolloin pääsee vielä merkittävästi vaikuttamaan metsän tulevaan ilmeeseen ja valinta oli Nisulan kevyempi uusi malli, 325, Tuomas perustelee.

Traktorikalustoon näppärä harvennuskoura

Traktori kuuluu yhtenä työkoneena suomalaiseen metsään. Sitä enemmän traktorikalustoa metsään saadaan, mitä parempi hinta on energia- ja kuitupuulla.
– Kun olisi tarjolla kaikenlaisia kohteita, koneita voitaisiin käyttää töissä aina parhaassa mahdollisessa paikkaa. Yhtä totuutta ei puuenergian keräämisessä ole ja politiikkapuoli lisää pientä epävarmuutta, Ali pahoittelee alan suhdanteita.
Nisulan 325 on painollisesti kiinnostavassa ryhmässä traktorikalustoa silmälläpitäen. Kouralla pystytään tekemään katkaisu 32-senttisestä puusta. Sitä isompaan puuhun kannattaa hankkia jo järeämpää kalustoa.

Tuomas kertoo, että tällä yhdistelmällä teen ainespuuta, jonka minimiläpimitta on seitsemän senttiä. Seuraava ranka on karsittua energiapuuta, josta saadaan hyvä hake pienemmälläkin hakkurilla. Oksat ja latvat jäävät metsään. Tuomas jatkaa, että nimenomaan karsittu ranka kiinnostaa kaikkia ostajia. Isoihin laitoksiin voidaan toimittaa karsimatontakin rankaa, mutta sitä ei kannata toimittaa pieniin laitoksiin, jos hakkurit eivät ole kunnossa.

Harvoin moottorisahalla

– 25 vuotta olen metsänhoitotöitä tehnyt, Tuomas muistelee. Silloin alkuun töitä tehtiin moottorisahan kanssa, mutta nyt sahaan ei tartuta kuin pakkotilanteessa. Alkuun puuta tuli kaadettua hehtaarilta yleensä liian vähän. Toisaalta sen pystyy helposti myöhemmin korjaamaan.

Vasta ensimmäisen harvennuksen jälkeen metsä vakiintuu ja metsästä tulee useimmiten sitä, mitä metsästä halutaan tulevan. Toisaalta yllätyksiäkin saattaa tulla, jos riukuuntunutta metsää harvennetaan liikaa. Etenkin itselle tehtynä voidaan harvennusta myöhemmin täydentää, kun metsän tilanne on vakiintunut.
– Kuitupuulle on tähän mennessä ollut ostaja. Myös polttoranka peitettynä on haluttua tavaraa, etenkin kun tien varressa on riittävän isoja kasoja, josta ne voidaan hakettaa suoraan rekkaan, Tuomas kertoo.
– Harvennan metsää tilanteen mukaan ja metsään jää kasvamaan tarpeen mukaan metsätyypistä ja maanmuodoista riippuen myös hieskoivua, pihlajaa ja haapaa. Puu pitäisi kasvaa joka paikassa, Tuomas valottaa. Monimuotoisuus metsässä vähentää riskejä.
Ostopalveluna ensiharvennus voidaan myös hoitaa, mutta metsänomistajalle ei puukaupasta jää oikeastaan mitään, kun harvennuksessa kuluu runsaasti työaikaa ja saanto on pieni.

Kourat ammattitaidolla Nisulasta

Nisulalla koneistetaan ja hitsataan lähes kaikki osat itse. Levytavara tulee laserleikattuna 20 millin paksuuteen saakka. Osien leikkaukset on suunniteltu niin, että kasauksessa voidaan vain liittää osat toisiinsa ja hitsata kiinni. Osaa ei tarvitse enää sovitella paikalleen.
Kourien kasauspaikat ovat ergonomiset. Yksi työntekijä kokoaa kouran aina alusta loppuun. Kouran runko kiinnitetään penkkiin ja kouraa voidaan pyörittää ja asettaa oikealle korkeudelle tarpeen mukaan. Kokoonpanon jälkeen kourat koeajetaan testipenkissä.
– Laatu ja materiaalivalinnat  ratkaisevat. Ne, jotka tekevät heikommasta materiaalista, joutuvat käyttämään suurempia ainevahvuuksia, tai rakenteet eivät kestä, Ali opastaa.
Tuotteesta pitää ymmärtää myös tuotteen toiminta ääri­olosuhteissa.  Tuotteet näyttävät helposti päältäpäin samalta, mutta esimerkiksi materiaalin kestävyys tulee esiin vasta käytössä.

– Kun suunnittelemme kouraa, sitä ei voi suunnitella vain pöydällä.  Koura joutuu kovalle koetukselle kun runkoa kaadetaan tai karsitaan. 500 kiloinen puu liikkuu 3–5 metriä sekunnissa karsinnassa ja yht´äkkiä runko voi pysähtyä esimerkiksi rungon mutkaan.

Asennusta ja opastusta

Jani Lepän tehtävä Nisulalla on rakentaa asiakkaan tekemä tilaus toimivaksi kokonaisuudeksi. Kun asiakkaan traktori on asennuksessa, sinne rakennetaan telineet ja sijoitetaan komponentit oikeaan paikkaan. Kun kone on valmis, asiakkaan kanssa sovitaan lähes poikkeuksetta metsäkäynti koneen kanssa.
– Asiakkaidemme lähtötaso on hyvin vaihteleva. Osa on tehnyt metsätöitä moottorisahan, puutavarakuormaajan ja metsäperävaunun kanssa. Kun kuormaajaan asennetaan vähintään kaatava tai yhä useammin myös karsiva koura, käyttötarkoitus muuttuu. Osa asiakkaista ei ole aiemmin käyttänyt kuormaajaa ja osalla saattaa olla jo pitkä kokemus vaikka moton ohjaimista. Kaikille pitää tarjota lähtötasoltaan sopivat perustiedot esimerkiksi mittalaitteen käytöstä, Jani kertoo.

Jani kertoo, että asennuksen jälkeen koeajossa käydään läpi toiminnot, jotta vastaavatko ne ensivaikutelmana asiakkaan tahtoa. Muutoksia voidaan tehdä vielä helpommin ennen luovutusta kuin luovutuksen jälkeen asiakkaan kotona.
Käyttöopastus antaa asiakkaalle valmiudet jatkaa harjoittelua uuden laitteen kanssa.
– Monesti kun pari viikkoa on kulunut, vierailen asiakkaan luona ja silloin katsomme vielä, miten laitteet toimivat. Tällöin asiakkaalle on jo tullut mieleen yleensä kysymyksiäkin laitteen toiminnasta. Kun vierailen asiakkaan luona, voidaan karsia selkeitä käyttäjävirheitäkin, jolloin työ käy sujuvammin, Jani tiivistää asiakkaan hyötyä.

Mittaaminen haasteellista

– Puutavaran pituusmittaus on vielä melko yksinkertainen opastaa, Jani kertoo. Jos asiakas ei ole aiemmin tutustunut puutavaran kuutiointiin, sen opastaminen vie helposti puoli päivää.
– Joskus asiakkaat ovat hätäisiä ja metsässä käynti on jäänyt väliin. Parempi on kun metsässä tekee kymmenenkin runkoa, kuin että pihalla kuormaajaa hieman pyöritellään, Jani vakuuttaa.

Kustannuksia

Kun traktoria aletaan varustaa metsäkäyttöön, traktorin ympärille rakennetaan toimiva kokonaisuus rautaa, hydrauliikkaa ja elektroniikkaa. Useimmiten Suolahdesta tulevan perustraktorin ympärille rakennettavien metsävarusteiden hinta on puolet kokonaiskustannuksista.

Kokonaistoimitus opastuksella

Asiakkaan kanssa yhdessä suunniteltu ja käytönopastuksen kanssa koeajettu kokonaistoimitus on toimivampi kuin pelkkä toimitus.
– Aina pitäisi päästä kokonaistoimitukseen, jolloin asiakkaalta saadaan palautetta ja tarvittaessa voidaan tehdä myös muutoksia toimitukseen, Kalle painottaa.

www.valtra.fi,
www.nisulaforest.com

Lue seuraavaksi