Uutiset

Yleinen

Vapon turvetuotantotavoite 22 M m3 / 42 000 ha.

Itämeren alueen suurin paikallisten polttoaineiden (turve, puu, peltoenergia) tuottaja Vapo keräsi viime vuonna 661 miljoonan euron (M e) liikevaihdon. Edellisenä vuonna se oli 601 M e. Tulosta tästä toiminnasta jäi 55,5 M e. Paikallisten polttoaineiden osuus myynnistä oli 226 M e.

Peltoenergiaa eli ruokohelpeä Vapo toimitti energiakäyttöön viime vuonna 42 GWh edestä. Tämän vuoden tavoite on jo 200 GWh. Vertailun vuoksi energiaturvetta Vapo toimitti 20,4 TWh ja puupolttoaineita 5,9 TWh verran. Energiatoimitukset kasvoivat viime vuonna 15 %.

Yli 1 300 traktoria touhussa

Tulevana kesänä Vapo kerää turvetta noin 42 000 ha (41 000 ha/-07) alalta yli 800 koneyrittäjän ja heidän miehistönsä voimin. Näistä koneyrittäjistä noin 330 toimii ns. pääurakoitsijoina. Kaikkiaan sesongin ollessa vauhdissa turvetuotannossa ahertaa noin 2 600 ihmistä. Traktoreita tässä menossa pyörii yli 1 300 kappaletta, joista 2/3 Valtraa, New Hollandin ollessa yhtä selvänä kakkosmerkkinä.

Turpeen kysyntä on hetkellisestä notkahduksesta jälleen kasvussa ja kauden tuotantotavoitteeksi on asetettu noin 22 miljoonaa kuutiota (M m3). Korjuuolosuhteiltaan surkea viime kesä on unohdettu ja tuotanto aloitetaan täysin palkein heti kun kelit niin sallivat. Nykyisten sääolosuhteiden vallitessa alkuun päästään maalis-toukokuussa, siis suurella haarukalla.

Leudosta talvesta johtuen jyrsinpolttoturvetta jää pienistä ennakkopeloista huolimatta varastoon. Palaturvetta ei juuri jää varastoon, ja itäisessä Suomessa kuiviketurve on keväällä täysin nollilla, toteaa Vapon turvetuotannon kotimaan tuotantojohtaja Jorma Honkanen.

Sopimustilanteet

Urakointisopimusten valtakunnallisesta tilanteesta Honkanen toteaa helmikuun puolivälissä: – Pääosa sopimuksista on tehty, tosin muutama urakointikohde on vielä vapaana. Koneyrittäjistä on paikallista puutetta. Uusia soita otetaan jo tänä vuonna tuotantoon ja lähivuosina lisää, joten uusia yrittäjiä tarvitaan tuotantoon.

Keski-Pohjanmaa/Kainuun urakointialueella urakointipäällikkö Kari Väisänen kertoo helmikuun puolivälin tilanteesta: – ¾ sopimuksista on tehty. Sopimukset on tehty aikaisempaan verrattuna pitempiaikaisina, pääosin 3-vuotisina. Myös 1-vuotisia on mukana. Muutamat koneyrittäjät ovat viestittäneet, että kuljettajien palkkaamisessa on osin vaikeuksia.

Uusia soita ei tule nyt tuotantoon. Kaikki tuotannossa olevat pinta-alat ovat täystehoisesti käytössä. Haapavesi-Kainuun alueella ympäristö- ja palaturvealueet ovat vähissä.
– Kaikilla on nyt näytön paikka, koska käytössä oleviin pinta-aloihin, ja etenkin niiden laatuun (paljon matalia soita) nähden tavoitteet ovat kovat. Hallittujen riskien ottamista ei tule kaihtaa. Keväällä pitää olla hereillä. Tuotantokelien koittaessa yrittäjien kalusto, kuljettajat, kentät ja motivaatio tulee olla 100 % kunnossa, kuten myös Vapon henkilöstönkin, viestittää Väisänen.

Itäisen urakointialueen päällikkö Pentti Oinonen sanoo, että pääpaino on 3 – 5 vuoden sopimuksilla. Avoinna on vielä noin viidennes sopimuksista. Kuljettajatilanne on kohtuullinen. Kaikki tuotantokelpoinen ja laatuvaatimukset täyttävä tuotantoalue on tulevana kesänä käytössä.

Oinonen painottaa tuotannon mahdollisimman aikaista ja tehokasta aloittamista, ja siihen pystytään vain jos kaikki mahdollinen koneiden huollossa, kenttien kunnostuksessa ja muihin tuotantoon liittyvissä toimissa on tehty.

Keskinen tuotantoalue (Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Suomi) on urakointisopimusten kohdalla jo miltei valmiina, kertoo urakointipäällikkö Jarmo Kulmala. Tälläkin tuotantoalueella koko tuotantoaluekapasiteetti on käytössä ensi kesänä. Joitain kohteita on vielä vapaana sopimuksille Kyyjärvi-Karstula-Soini alueella. Muutamia uusia tuotantoalueita tulee käyttöön Keski-Suomen alueella.

– Kuljettaja tarve on yrittäjillä tällä hetkellä suuri. Yrittäjien kannattaa ottaa nyt yhteyttä paikallisiin oppilaitoksiin, joista kuljettajia löytyy parhaiten. Lisäksi urakoitsijoiden pitää pyrkiä verkostoitumaan olemassa olevan kalusto- ja henkilöstökapsiteetin käytön maksimoimiseksi, sanoo Kulmala.

Kaakon urakointialueen päällikkö Soini Rahkola sanoo helmikuun puolivälissä, että noin 80 % urakointisopimuksista on valmiina. Uusia yrittäjiä tarvitaan kuitenkin koko ajan, sillä uusia soita avautuu vuosittain. Kuljettajia tarvitaan lisää täälläkin. Lisäksi hän myös peräänkuuluttaa yrittäjien verkostoitumista, jolloin yhden sopimuksen pääurakointisopimukset olisi entistä helpompi toteuttaa.

Tootsi Turvas ja Viro

Toimitusjohtaja Lauri Korkeala toteaa kuljettaja- ja urakoitsijakysymykseen, että heillä ei ole muutamista kyselyistä huolimatta yhtään suomalaista urakoitsijaa tai kuljettajaa töissä. Luonnollinen selitys on niukkuus kuljettajista Suomessa, joten ei ole tässä tilanteessa edes mielekästä houkutella suomalaisia sinne turpeen nostoon. Toisaalta myös Virossa on työvoimapula. Muutama virolainen kuljettaja on omatoimisesti hankkiutunut Suomeen töihin turvekentille. Tootsi Turvaksen tuotantoala on noin 3 700 ha.

– Turvetuotannossa löytyy työtä ja yrittäjälle mahdollisuuksia lähitulevaisuudessa, joten tuotannon koneyrittäjäksi kannattaa nyt hakeutua, sanoo tuotantojohtaja Honkanen lopuksi.

Reijo Vatanen, Vapo Oy

Lue seuraavaksi