Uutiset

Yleinen

Valtraan Keslan uusi kuormain ja KK-Modulen paalivaunu

Perinteinen puutavarakuormain käy moneen muuhunkin työhön kuin metsätöihin. Moni kuormainvalmistaja haluaa tarjota tuotteitaan myös muuhun käyttöön ja monessa työssä kuormain on kätevä. Kuuselalle uuteen Valtraan asennettu Keslan 10-metrinen kuormain ja uusi KK-Modulen paaliperävaunu tulivat Pollenpaali Oy:n käyttöön jo viime vuonna.

Mellilässä Kuuselalla paaleja on käsitelty jo vuosia. Varastoon kerätään heinää kuivana ja säilöheinää muoviin pakattuna. Olkia kerätään myös omilta ja asiakkaiden pelloilta. Aikoinaan kerättiin myös ruokohelpipaaleja. Merkittävä osa sadosta kerätään nykyään kanttipaaliin. Pikkupaaleihin kerättävä heinä on aina latokuivattua. Kun kerättävää on paljon, pitää työvälineet miettiä siten, että aikaa kuluu mahdollisimman vähän.

Traktorissa on automaattiohjaus, jolloin kuljettaja voi keskittyä kuormaamiseen ja oikeaan ajonopeuteen. Automaattiohjaus ei kuitenkaan tullut suoraan linjalta metsäohjaamon kanssa, vaan traktori Unlimited-varusteltiin tuotantolinjan jälkeen. Lasikatolla antennia ei saa metsäohjaamoon keskelle kattoa, kuten normaalissa ohjaamossa. Automaattiohjausta ei ajateltu ensin paalien keräämiseen edes käyttää, vaan sen käyttö olisi ollut maanparannusaineiden levittämisessä. Automaattiohjauksen edut toki havaittiin sitten heti, kun yhdistelmä tuli paaliajoon.

Kanttipaaleja on aiemminkin kerätty Kuuselassa vastaavasti nosturilla perävaunuun, mutta viime kaudelle päivitettiin kalustoa. Traktoriksi valikoitui Valtra T194, johon kiinnitettiin Jaken sovittimet ja kuormaimeksi valittiin Keslan 700T-nosturi. Vaihtoehtojakin punnittiin ja kuormaimia verrattiin. Traktorivalinnassa ei runsaasti vaihtoehtoja ollutkaan, kun taakseajolaite ja ajovoimanotto olivat ehdottomia varusteita. Traktoriin haluttiin metsäohjaamo, jolloin näkyvyys on hyvä kaikissa kuormaintöissä. Metsään yhdistelmän kanssa ei ole tarkoitus mennä ja siksi venttiilit päätettiin pitää puomissa. Toinen vaihtoehto olisi ollut laskea ne alas. Kuormaamassa on Eetu Kuusela.

Traktorissa on automaattiohjaus, jolloin kuljettaja voi kuormaustyössä keskittyä paremmin paalien nosteluun ja muovien pitämiseen ehjänä. Poikittaisia ajouria ei haluta. Poikittaiset ajourat aiheuttavat epätasaisen pellon ja siitä taas on seurauksena huonoissa olosuhteissa laatutappioita. Korjuukorkeuden vaihdellessa sadon sekaan on riski päätyä maata.

Kaikki työvaiheet tehdään samaan suuntaan ja paalien keräämisessä voidaan käyttää samaa ajolinjaa. Automaattiohjaus seuraa ajolinjaa ja kuljettaja säätelee vain nopeutta. Vuoden ensimmäisellä sadolla paaleja oli enemmän, jolloin taajassa olleiden paalien välillä ei nopeutta nostettu. Nyt kauden viimeisellä sadolla kasvusto on heikompaa ja paalit siten harvemmassa. Ajonopeutta nostetaan paalien välillä, kunnes paalin kohdalla lähes pysähdytään hetkeksi, jotta paali saadaan ehjänä pihteihin.

500-600-kiloinen esikuivattu heinäpaali on raskas taakka 10-metrisen nosturin varressa ja runko on kovilla. Keslan T700-nosturin tolppa on 20 senttiä lyhyempi kuin vakiotolppa, jolloin puomi on neljässä metrissä ja vääntö ainakin inauksen pienempi kuin pitkällä tolpalla. Puomia lyhennetään jatkeista mahdollisimman nopeasti, jotta taakka ei turhaan heilu liikkeessä. Kun puomi on käännetty perävaunun päälle, lasketaan paali lavalle. Keskelle lavaa on kätevästi maalattu viiva, jolloin paalit on helpompi asettaa tasaisesti lavalle.

Traktorin runko ei pääse helpolla, kun paali heilahtaa 600 kilon kuorman kanssa, mikä on 10 metrin puomin päässä. Kun jatkeet niputtaa heti sisään, kun paali on pihdeissä, niin voimaa ei ole niin paljoa. Kun paalit kuormataan kuormaimella perävaunun lavalle, vältetään kaikki sivuttaisliikkeet pellolla. Monihan kuormaa paalit etukuormaajalla. Kun jokainen paali nostetaan molemmin puolin perävaunun sivusta kuormaan, tonnimetrejä pellolla on mahdollisimman vähän. Kerralla kerätään kahden paalirivin paalit.

Jo vuosia vanha pihti on tarkka, ja sillä paalit saa kuitenkin melko tiukasti kuormaan. Putkesta valmistettu pihti ei riko muovia ja pihti menee näpsästi paalien väliin purkuvaiheessakin. Pihdillä saa otettua paalin myös pystyssä kuormaan.

Paali nostetaan pihdeillä, jolloin rasitus muoville on mahdollisimman pieni. Kun pihtien käpälät menevät riittävän suppuun, pihdeillä voidaan nostaa paalia myös kyljestä, jos paaleja asetetaan pystyyn. Kerättäessä paaleja pihtejä ei avata turhaan aivan leveelleen, vaan ainoastaan niin paljon, että paali saadaan nopeasti lukittua pihteihin ja nostettua ylös.

Traktorin renkaissa ei ole nestetäyttöä, mutta etuakselissa on jäykistys, mikä vakauttaa yhdistelmää. Yksi mielenkiintoinen yksityiskohta yhdistelmän vakaudesta on se, että jopa 600 kilon taakan voi ottaa sivusta, eikä vastapuolella oleva pyörä nouse. Jos taakan nostaa traktorin takaa, etupyörät kevenevät, vaikka edessä on noin 300 kiloa ylimääräistä painoa.  

KK-Modulen perävaunu

Kuorma täytetään yleensä takaa eteen, jolloin paaleja ei tarvitse lastata toisten taakse. Paalit lastataan KK-Modulelta varta vasten tähän tilattuun paalivaunuun. Yhdeksänmetrinen lava ei ole kippaava, vaan lava on hitsattu runkoon kiinni. Rakenteeltaan se on vastaava kuin modulivaunut, kuitenkin ilman jalkoja ja lavalukkoja. Kolmiakselisella vaunulla päästään alas pintapaineissa eikä peltoon jää käännöksissäkään murtumia, kun etummainen ja takimmainen akseli ovat ohjautuvat. Peltoon ei haluta rikkeemiä eikä nurmikkoa rullata, jotka heikentävät nurmen kasvua ja aiheuttavat epätasaisuuksia.

KK-Modulen toimittamassa vaunussa on lehtijouset ja akseleita on kolme.

Etummaisissa kahdessa akselissa on jarrut, joten yhdistelmä saadaan pysähtymäänkin. Kolmiakselinen vaunu oli ehdoton edellytys ja mielellään lava sai olla matalalla. Vaunu on varustettu lehtijousilla ja renkaina ovat 800-milliset 26,5-tuumaisella vanteella, jolloin päästään maksimileveyteen.

Lava on tasainen ja matala etusermi voidaan irrottaa tai vielä kääntää eteen.

Pollenpaali Oy

Anja ja Kalevi Kuusela ovat tehneet heinä- ja olkikauppa parikymmentä vuotta. Heinän sopimustuottajaksi erikoistuminen alkoi viime vuosituhannen lopulla eli reilu parikymmentä vuotta sitten. Nurmipuolen urakointeja tehtiin jo aiemmin. Ensimmäiset kuivaamot heinälle rakennettiin 2000-luvun alussa. Paalikauppaa on tehty Pollenpaali Oy:n nimissä. Yrityksessä on nyt meneillään sukupolvenvaihdos, kun pojat Aku Kuusela ja Eetu Kuusela ovat jatkamassa työtä.

Kalevi on käynyt myös urakoimassa vuosikausia. Monenlaista maatalouskoneurakointia on tehty esimerkiksi muokattu maata, kylvetty, levitetty maanparannusaineita ja lannoitteita, kerätty olkia ja nurmirehua.

Urakointeja tehdään myös Spearheadin murskaimella, jolla laitetaan silpuksi luonnonhoitopeltoja ja korjuukelvottomia kasvustoja. Omia nurmipeltoja murskaimella hoidetaan myös. Murskaimella saadaan kasvustoa leikattua siten, että valmistuminen on tasaisempaa.

Jos paalia nostaa takaa, keula kevenee, vaikka lisäpainoa on keulalla 300 kiloa. Sivusta sen sijaan voi ottaa 600 kiloa. Perävaunu ei juurikaan vaikuta Takimmaisia paaleja perävaunuun nostaessa, pitää myös pysähtyä. vakauteen. Kyseisen pellon korjuu aikaistui suunnitellusta päivällä. Edellisenä päivänä sato paalattiin ja käärittiin, koska odotettavissa oli sadetta iltapäivälle. Paalit eivät pellolla muuten vanhene, mutta naakkaongelman takia paalit kerätään kasalle mahdollisimman nopeasti. Paalit tuodaan talouskeskukseen. Kuorma puretaan murskekentälle, jolloin jyrsijät eivät pääse alhaalta päin tekemään paaleihin reikiä ja paalit ovat mahdollisimman kuivalla paikalla, kun vesi pääsee imeytymään alas. Paalit saa pihdeillä asetettua aivan rinnakkain.

Lue lisää koneellisesta pikkupaalien keräilystä Arcusinilla.

Lue seuraavaksi