Uutiset

Yleinen

Valtakunnallinen Energiansäästöviikko

Maanantaina 6.10. käynnistyi Motivan koordinoima valtakunnallinen Energiansäästöviikko jo 18. kertaa. Mukaan on ennakkoon ilmoittautunut yli kolmesataa kuntaa, yritystä ja yhteisöä eri puolilta Suomea. Viikon teemana on tänä vuonna hankintojen eko- ja energiatehokkuus työpaikoilla, kotona ja liikenteessä.

Energiansäästöviikko kannustaa suomalaisia hankkimaan harkiten ja pienentämään kulutuksen ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Julkisella sektorilla ja yrityksissä on mahdollista säästää energiaa, materiaaleja ja myös rahaa kestävillä hankinnoilla.

Energia- ja ekotehokkuutta painottavat hankinnat myös edistävät uusien, kilpailukykyisten ja ympäristöystävällisten tuotteiden ja palvelujen pääsyä markkinoille. Julkisella sektorilla on velvollisuus ottaa huomioon vihreän teknologian ratkaisut hankinnoissaan.

Esimerkiksi kunnat tekevät hankintoja noin 30 miljardin euron edestä vuodessa, mikä vastaa 75 prosenttia julkisen sektorin hankinnoista. Ympäristövaikutusten näkökulmasta merkittävimpiä ovat ajoneuvohankinnat, energian- ja lämmönhankinta sekä elintarvike- ja ruokapalveluhankinnat.

Energiansäästöviikolle osallistuu tänä vuonna ennätysmäärä kuntia ja kuntayhtymiä, lähes 70 viettäjää. Lisäksi mukana on 80 yritystä tai yhteisöä, jotka kampanjoivat järkevän energiankäytön puolesta toimipaikoillaan ympäri Suomen, esimerkiksi Metsähallitus 48 paikkakunnalla ja Isännöintiliiton 400 jäsenyritystä eri puolilla Suomea. Viettäjien kampanjalupauksia voi lukea Energiansäästöviikon verkkosivuilta. Viettäjäksi voi ilmoittautua koko viikon ajan 6.-12.10.2014.

Energiansäästöviikko vie hankintatiedon luo

Energiansäästöviikko on koonnut nettisivuilleen (www.energiansäästöviikko.fi) vinkkejä ja linkkejä, joiden avulla lämmitykseen, liikkumiseen ja ruokaan liittyviä hankintoja voi lähteä viemään eko- ja energiatehokkaampaan suuntaan. Aineistoissa on sekä työpaikoille että kotitalouksiin sopivaa materiaalia.

Suoraan asiaan pääsee Motivan hankintapalvelussa (www.motivanhankintapalvelu.fi), joka auttaa julkista sektoria tuottamalla kriteerejä ja ohjeita sekä tarjoamalla neuvontaa kestävien hankintojen tekemiseen.

Joutsenmerkin hankintaverkosto puolestaan saattaa yhteen yrityksiä, jotka haluavat kartuttaa osaamistaan kestävistä hankinnoista. Verkostossa käsitellään hankintojen vastuullisuutta muun muassa liikematkailun, toimistolaitteiden, palveluiden sekä paino- ja paperihankintojen näkökulmasta.
(http://joutsenmerkki.fi/yrityksille/hankinnat/)

Kuluttajille hyvä lähtöpaikka energiatehokkuuden edistämiseen ja kestäviin valintoihin on kuluttajien energianeuvonnan portaali (www.eneuvonta.fi), joka ohjaa luotettavan ja puolueettoman tiedon lähteille asumiseen, rakentamiseen ja remontointiin, lämmitystapavalintoihin ja liikkumiseen liittyvissä asioissa.

TP

Lue seuraavaksi