Uutiset

Yleinen

Valkkisten Lämpö Oy – lämpöenergiaa Vesilahdella

Hakelämpökeskustelua käytiin Vesilahdella jo 1980-luvulla, koska metsävaltaisessa kunnassa oli poltettavaa puuta yllin kyllin omasta takaa. Ensimmäinen virallinen kunnan järjestämä keskustelutilaisuus asiasta pidettiin kuitenkin vasta 90-luvun lopulla ja ensimmäinen hakelämpökeskus otettiin käyttöön koulukeskuksessa 2003 Valkkisten Lämpö Oy:n toimesta.

Valkkisten Lämpö Oy syntyi viiden vesilahtelaisen yrittäjän, Antti Rekulan, Olli Tuomisen, Harri Tapanaisen, Heikki Seppälän ja Martti Marttilan yhteisestä aloitteesta vuonna 2002. Tänä päivänä yrityksen toiminnasta vastaavat pitkälti Antti Rekula ja Olli Tuominen yhdessä. Antti hoitaa pääasiassa haketuksen Jenz AZ 35 -vasaramurskaimella ja Olli hoitaa kuljetuspuolta traktorilla ja Roagna-koukkuperävaunulla; valvonta- ja hälytystyöt he hoitavat yhdessä.

Molempien yrittäjien ei parane lähteä matkoille samaan aikaan, etenkään talviaikana, vaan toisen pitää hoitaa päivystystä häiriötilanteiden varalta. Harri Tapanainen auttaa haketuksessa aina tarpeen mukaan ja Martti Marttila toimittaa haketettavaa puuta. Sep-Metal Ky:n Heikki Seppälän harteilla on koneiden ja laitteiden korjaus ja kehittäminen, joten kaikki Valkkisten Lämmön osakkaat osallistuvat jollain tapaa yrityksen toimintaan.

Ensimmäinen Valkkisten Lämpö Oy:n hakelämpökeskus oli Masa-tuotteen 300 konttiin rakennettu 300 kW:n hakelämpökeskus, jolla lämmitettiin koulukeskusta. Seuraavaksi hankittiin Vesilahden terveyskeskukseen laajennuksen yhteydessä toinen Masa-tuotteen 500 kW:n hakelämpökeskus vuonna 2004, joka on vieläkin käytössä. Tämän kattilan rinnalla on varmistuksena 250 kW:n öljykattila. Kolmas kohde oli kunnan eteläpäässä sijaitseva Ylämäen ala-aste, jonne rakennettiin oma hakelämpökeskus vuonna 2008 saksalaisella Heitzomatin 200 kW:n kattilalla.

Tämän kattilan rinnalla on varmistuksena 160 kW:n öljykattila. Viime vuoden syksyllä koulukeskuksen 300 kW:n Masa-tuotteen kattila jäi pieneksi ja tilalle rakennettiin uusi lämpökeskus, jossa on uusi Heizomatin 650 kW:n hakelämmitysjärjestelmä. Tämän varakattilaksi on tulossa talven aikana 140 kW öljykattila, jolla turvataan huoltokatkot. Lisäksi varalla on vanhan ala-asteen kaksi 400 kW öljykattilaa, joten ihan heti ei pääse pakkanen yyllättämään. Ylimääräiseksi jäänyt Masa-tuotteen 300 kW:n hakelämpökontti on tarkoitus peruskunnostaa ja valjastaa ensi vuonna Narvan ala-asteen lämmitykseen Valkkisten Lämmön neljänneksi hakelämmityskeskukseksi.

Hakkeeksi sopivan raaka-aineen hankkiminen on myös oma prosessinsa, koska puuta pitää olla hankittuna varastoon noin vuodeksi eteenpäin, jotta toiminta olisi turvattu. Valkkisten Lämpö Oy tuottaa vuodessa noin 2200-2300 MW lämpöenergiaa, joten haketta tarvitaan reilut 3000 kuutiota vuodessa. Haketettavaa puuta Valkkisten Lämpö Oy hankkii muun muassa Metsänhoitoyhdistyksen kautta, omista metsistä, sahoilta, sekä toisen paikallisen hakeyrityksen, Veljekset Viikarin puumurskaamolta ja tietenkin tekemällä itse harvennushakkuita paikallisten tilojen ja talojen pellonreunoilta ja tienvarsilta. Traktoreiden lisäksi Rekulalla ja Tuomisella on itsellä Pika 4500 moto sekä Komatsu PC 130 -kaivukone energiapuukouralla energiapuun korjuuseen.

Valkkisten Lämpö Oy:n Heitzomat RHK-AK-kattilat

Se miksi Valkkisten Lämpö Oy on päätynyt saksalaisiin Heizomat-kattiloihin, on kattiloiden hyvä hyötysuhde ja käytön vaivattomuus, kuten automaattinuohous. Keski-Euroopassa lämpökattiloiden vaatimukset ovat vielä tiukemmat kuin meillä Suomessa, joten kattiloiden kehitys kulkee siellä muiden edellä.

Heizomat RHK-AK -ketjuarinakattila on uuden tyyppinen kattilamalli, joka on kehitetty myös paljon tuhkaa sisältävien polttoaineiden polttamiseen ongelmitta. Kattilan arina on sileä pinta, jonka päällä liikkuva kolaketju liikuttaa polttoainetta ja lopuksi kuljettaa tuhkan ulos kattilasta. Vaikka tuhka sulaisi paakuksi, se kulkeutuu ulos kattilasta. Näin kattilalla voidaan polttaa myös puun kuorta ja peltobiomassoja, kuten olkea ja viljaa. Myös puhtaan puuhakkeen polttamiseen RHK-AK on erinomainen.

Varma ja yksinkertainen hakkeensiirto

Valkkisten Lämpö Oy:n uusimman lämpökeskuksen hakkeensiirto on hoidettu Heizomat-tehtaan omalla jousipurkaimella. Jousipurkain soveltuu erinomaisesti suurienkin kattiloiden syöttämiseen. Rajoituksina ovat vain varaston muoto ja päälleajomahdollisuuden puuttuminen ellei rakenneta siltoja purkaimen päälle, kuten Valkkisten Lämmön hakevarastossa on tehty.

Heizomat-nivelvarsipurkain on jo vuonna 1982 kehitetty vahva ja toimiva laite hakkeen siirtoon varastosta kattilalle. Nivelvarsipurkaimen kulmavaihde kestää 5000 Nm väännön ja se on varustettu kolmoistiivistyksellä, näin pöly ei pääse vaihteeseen, eikä öljy ulos. Nivelvarsipurkain on varustettu kahdella nivelletyllä varrella, jotka siirtävät haketta ruuvin avoimeen kaukaloon. Purkaimen varret ovat jousikuormitteiset ja kärjissä on piikit, jotka irrottavat haketta. Siirtoruuvi siirtää hakkeen kattilalle. Siirtoruuvin akseli on 50 mm paksu, ruuvin lehti 6-8 mm vahva. Varaston osalla ruuvin lehti on ruostumatonta terästä. Ruuvin päässä on nokat ja vastaterä, jotka murskaavat tikut.

Automatiikka ohjaa Heizomat-lämmitysjärjestelmää

Heizomat-järjestelmää ohjataan logiikkaohjauskeskuksella, joka ohjaa kaikkia järjestelmän toimintoja. Kattilassa on kattilaveden ja savukaasun lämpöanturit sekä savukaasun happitunnistin.

Polttoaineen syötön määrää ohjataan asettamalla kattilan koon ja polttoaineen mukaiset syöttö- ja taukoajat. Kattilaveden lämpötila voidaan asettaa 65–90 °C välille.
Automatiikka ohjaa palotapahtumaa kattilaveden lämpötilan mukaan siten, että se pyrkii pitämään lämmön halutussa ”ikkunassa”, joka on säädettävissä +-(5-1) °C, eli jos haluttu kattilalämpö on 80 °C ja ”ikkuna” +-5 °C, kattila alkaa lämmittää, kun lämpö putoaa 75 °C:een. Lämmitys alkaa pienellä teholla, ja kytkeytyy asetetun ajan kuluttua suuremmalle teholle. Kun lämpötila nousee 80 °C:een, kytkeytyy automatiikka pienemmälle teholle, jatkaen lämmitystä niin kauan kunnes lämpötila nousee 84 °C:een ja laite kytkeytyy ylläpitotilaan tai kunnes lämpötila putoaa, jolloin kytkeytyy päälle suurempi teho.

Ylläpitotilassa automatiikka syöttää polttoainetta määrätyin välein kattilaan (15–30 min) ja puhaltaa samalla ilmaa, jolloin hiillos pysyy yllä ja kattila jatkaa lämmitystä, kun veden lämpötila on pudonnut. Yli 100 kW kattiloissa tehoportaita on kuusi. Näin automatiikka hoitaa, että kattilalämpö on koko ajan halutulla tasolla ja kattila toimii myös tehontarpeen ollessa pientä.

Kattila on varustettu sytyttimellä, joka varmistaa kattilan syttymisen mahdollisen sähkökatkon jälkeenkin. Kattilaa voidaan käyttää kesällä myös niin sanotulla sytytyskäytöllä eli kattilan annetaan sammua lämmitystahtien välillä ja sytytin sytyttää kattilan, kun veden lämpö on pudonnut 10 °C. Näin Heizomat-kattilaa voidaan käyttää myös lämmöntarpeen ollessa hyvin pientä.

Turvallisuus on tärkeää

Heizomat-hakelämmityslaitteissa on mekaaninen takapalonsuojaus, lokerosyötin estää takatulen pääsyn kattilasta varastoon. Lisäksi laitteistossa on vesisammutus siirtoruuvissa, joka toimii

vesijohtoverkoston paineella ja omavoimaisilla termostaattiventtiileillä. Heizomat-järjestelmä voidaan varustaa myös kipinätunnistintekniikkaan perustuvalla polttoaineen syöttölaitteiden sähköisellä painevesisammutuksella. Tämä tulee usein kyseeseen poltettaessa kuivaa purua ja kutterinlastua.

RHK-AK-kattilat voidaan varustaa varmuusjäähdytyspatterilla, joka jäähdyttää kattilan vesijohtoverkon vedellä, mikäli kattila pyrkii ylikuumenemaan. Näin kattilaa voidaan käyttää jopa 95 °C kattilalämmöllä. Heizomat-ohjauskeskukseen on mahdollisuus liittää ulkopuolinen häiriöilmaisin, esimerkiksi ääni-, valo-, tai GSM-hälytin. Valkkisten Lämpö Oy:n uudesta Heizomat-kattilasta on langaton yhteys Handheld Algiz 7 –työkonetietokoneeseen, josta näkee kaikki samat kattilan tiedot kuin kattilan ohjauspaneelistakin ja lisäksi sillä voi säätää kattilan arvoja tarpeen mukaan. Tämä tietokone on ollut käytössä vasta muutaman viikon, mutta se on säästänyt monelta turhalta käynniltä itse lämpökeskuksessa ja vapauttaa valvojan muihin töihin, kertoi hakelämpöyrittäjä Olli Tuominen.

Heizomat-automaattihakelämmitysjärjestelmät

Heizomat GmbH on Keski-Saksassa, Gunzenhausenissa toimiva hakelämmityslaitteita valmistava yritys. Tehdas on perustettu 1982 ja jo alkuperäisenä tavoitteena sillä on ollut valmistaa automaattinen hakelämmitysjärjestelmä. Tähän mennessä kattiloita hakesyöttölaitteineen on valmistettu jo yli 21 000 kpl.

Heizomat-hakelämmityslaitteilla voi lämmittää käyttäen haketta, sahanpurua, höylänlastua, puupellettejä, puubrikettejä, sekä myös monia muita polttoaineita ja polttoainepuristeita, tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Suomessa näitä saksalaisia Heizomat-hakelämmitysjärjestelmiä markkinoi Hämeenlinnassa (Iittala) toimiva Finnmammut Oy.

Miika Nyrö

Lue seuraavaksi