Uutiset

Yleinen

Valio ja Yara tutkimusyhteistyöhön

Valio, YaraLuonnonvarakeskus (Luke) ja Ruotsin maatalousyliopisto (SLU) ovat aloittaneet kolmevuotisen tutkimushankkeen, joka lisää tietoa ravinteiden optimaalisesta hyödyntämisestä säilörehunurmen tuotannossa ja lehmien ruokinnassa.

Markkinamuutokset, kiintiöjärjestelmän poistuminen sekä ilmastonmuutos asettavat pohjoisten alueiden maidontuotannon uuteen tilanteeseen. Nurmen osuus lypsylehmän  ruokinnasta on 50−60 % kuiva-aineesta, josta esikuivattu säilörehunurmi muodostaa suurimman osan. Säilörehunurmen sato sekä ruokinta- ja säilöntälaatu ovat avainasemassa, kun tarkastellaan lypsylehmän tuottavuutta ja tilatason tuotantokustannuksia.

”Maidontuotanto on käytännössä nurmen jalostamista. Siksi siihen on panostettava myös tutkimusmielessä riittävästi, ja nyt avautunut yhteistyökokonaisuus on tervetullut mahdollisuus maitosektorilla”, sanoo Valion alkutuotanto- ja maidonhankintajohtaja Juha Nousiainen.

Nyt käynnistyvä tutkimusyhteistyö on osoitus osapuolten sitoutumisesta nurmenviljelyn ja maidontuotannon tuottavuuden kehittämiseen Suomessa. ”On tärkeää, että ravinteiden käytön hyötysuhdetta voidaan parantaa sekä nurmen että lehmän ruokinnan näkökulmasta. Tutkimusyhteistyöllä haluamme edelleen olla aktiivisesti rakentamassa parempaa kilpailukykyä suomalaiselle maidontuotannolle. Kasvien ravinnetarpeiden tuntemus ja sen pohjalta rakennetut lannoitusratkaisut ovat keskiössä säilörehun sadon ja laadun parantamisessa. Tämä on Yaran ydinosaamista”, kertoo markkinointi- ja kehitysjohtaja Jari Pentinmäki Yarasta.

Kehityspäällikkö Minna Toivakka on tyytyväinen tutkimuksen lähtökohtaan. ”Kolmen sadon korjuu ja sen pohjalta tehtävät nurmen kasvumallit ovat kokonaan uutta suomalaisessa tutkimuksessa. Odotan, että saamme tulokseksi entistä parempia suosituksia nurmenviljelyyn ja lehmien ruokintasuosituksiin”.

Nyt muodostettava tutkimuskokonaisuus pitää sisällään useita eri kenttä- ja ruokintatutkimuksia ja lisäksi merkittävän asiantuntijapanostuksen. Tutkimus kestää vuoteen 2017 saakka.

Lue seuraavaksi